نوشته‌هایی با برچسب "یک کار بد"

یک کار بد ملا عام یک کار بد ملا عام

ازراههای مختلفی سعی کرده ام تا این رفتار سر کلاس انجام نشود مثلا وی را جابجا کردم، کنار دستی وی را عوض کردم و . اما به محض اینکه فرصت به دست می آورد خودارضایی را تکرار می کند. معلم پایه دوم دبستان هستم. دانش آموزی دارم که احساس می کنم رفتارهایی شبیه به خودارضایی در کلاس انجام می دهد. ابتدا حرکات وی را بر اساس شیطنتهای کودکانه قلمداد می کردم اما از آنجا که خودم هم دختری به همین سن و سال دارم تقریبا اطمینان دارم دانش آموز من مبتلا به این رفتار هست. ازراههای مختلفی سعی کرده ام تا این رفتار سر کلاس انجام نشود مثلا وی را جابجا کردم، کنار دستی وی

یک کار بد ملا عام یک کار بد ملا عام

ازراههای مختلفی سعی کرده ام تا این رفتار سر کلاس انجام نشود مثلا وی را جابجا کردم، کنار دستی وی را عوض کردم و . اما به محض اینکه فرصت به دست می آورد خودارضایی را تکرار می کند. معلم پایه دوم دبستان هستم. دانش آموزی دارم که احساس می کنم رفتارهایی شبیه به خودارضایی در کلاس انجام می دهد. ابتدا حرکات وی را بر اساس شیطنتهای کودکانه قلمداد می کردم اما از آنجا که خودم هم دختری به همین سن و سال دارم تقریبا اطمینان دارم دانش آموز من مبتلا به این رفتار هست. ازراههای مختلفی سعی کرده ام تا این رفتار سر کلاس انجام نشود مثلا وی را جابجا کردم، کنار دستی وی

وقتی یک فرشته کار بد می کند!   وقتی یک فرشته کار بد می کند!  

وقتی یک فرشته کار بد می کند!. به عنوان پدر یا مادر، ممکن است بارها با رفتارهایی از کودکتان مواجه شده باشید که از نظر شما رفتارهای غلط و نادرستی بوده اند. در اینگونه موارد، والدین معمولاً سعی می کنند با تنبیه، سرزنش، محروم کردن و. نارضایتی خود را به کودکشان ابراز کنند ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که «چرا» این رفتار از کودکتان سر زده و «هدف او» چیست؟. آخه چرا این کارها را میکنی؟. واقعیت این است که وقتی کودکان احساس می کنند با رفتار مفید نمی توانند به تعلق خاطر برسند، دلسرد می شوند و دلسردی خود را با رفتارهای نادرست بروز می دهند. در وا

وقتی یک فرشته کار بد می کند!   وقتی یک فرشته کار بد می کند!  

وقتی یک فرشته کار بد می کند!. به عنوان پدر یا مادر، ممکن است بارها با رفتارهایی از کودکتان مواجه شده باشید که از نظر شما رفتارهای غلط و نادرستی بوده اند. در اینگونه موارد، والدین معمولاً سعی می کنند با تنبیه، سرزنش، محروم کردن و. نارضایتی خود را به کودکشان ابراز کنند ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که «چرا» این رفتار از کودکتان سر زده و «هدف او» چیست؟. آخه چرا این کارها را میکنی؟. واقعیت این است که وقتی کودکان احساس می کنند با رفتار مفید نمی توانند به تعلق خاطر برسند، دلسرد می شوند و دلسردی خود را با رفتارهای نادرست بروز می دهند. در وا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه