نوشته‌هایی با برچسب "یک عدد مامان"

یک عدد مامان احتیاج داریم! یک عدد مامان احتیاج داریم!

در دنیای امروز مهد کودک ها به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی انسانها تبدیل شده اند. فضایی که برای نگهداری از کودکان 6 ماه تا 6 سال طراحی شده است تا در اوقاتی که والدین نمی توانند از کودکان خود نگهداری کنند این مسوولیت را به عهده این نهاد بگذارند. در کشور ما حدود 15 هزار مهد کودک فعال است که 7 هزار و 700 مورد آن در مناطق شهری و 7 هزار و 300 مورد آن هم در مراکز روستایی مشغول به فعالیت هستند . طی 10 سال گذشته تعداد مهد کودک ها رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر نیز به صورت صعودی در حال افزایش است. نکته قابل تأملی که در این جا وجود دارد این است که

یک عدد مامان احتیاج داریم! یک عدد مامان احتیاج داریم!

در دنیای امروز مهد کودک ها به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی انسانها تبدیل شده اند. فضایی که برای نگهداری از کودکان 6 ماه تا 6 سال طراحی شده است تا در اوقاتی که والدین نمی توانند از کودکان خود نگهداری کنند این مسوولیت را به عهده این نهاد بگذارند. در کشور ما حدود 15 هزار مهد کودک فعال است که 7 هزار و 700 مورد آن در مناطق شهری و 7 هزار و 300 مورد آن هم در مراکز روستایی مشغول به فعالیت هستند . طی 10 سال گذشته تعداد مهد کودک ها رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر نیز به صورت صعودی در حال افزایش است. نکته قابل تأملی که در این جا وجود دارد این است که

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه