نوشته‌هایی با برچسب "یک اتفاق بد"

یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد

یک زن، یک مرد، یک اتفاق بدروان شناسی بچه‏های طلاق. خانواده پایه‏ اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیع‏ترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می‏بخشد و طی هزاران سال پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگی‏های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل‏های بعدی بوده است. لذا آسیب وارد شدن به این نهاد، نه تنها زن و مرد را به شدت متاثر می‏گرداند، بلکه فرزندان بخصوص کودکان در این زمینه دچار مشکلات جدی می‏گردند. لذا با افزایش سریع طلاق در سال‏های اخیر، روان‏شناسان و محققان به تد

یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد

روان شناسی بچه‏های طلاقخانواده پایه‏ اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیع‏ترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می‏بخشد و طی هزاران سال پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگی‏های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل‏های بعدی بوده است. لذا آسیب وارد شدن به این نهاد، نه تنها زن و مرد را به شدت متاثر می‏گرداند، بلکه فرزندان بخصوص کودکان در این زمینه دچار مشکلات جدی می‏گردند. لذا با افزایش سریع طلاق در سال‏های اخیر، روان‏شناسان و محققان به تدریج به اهمیت این واقعه پراستر

یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد یک زن، یک مرد، یک اتفاق بد

یک زن، یک مرد، یک اتفاق بدروان شناسی بچه‏های طلاق. خانواده پایه‏ اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیع‏ترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می‏بخشد و طی هزاران سال پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگی‏های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل‏های بعدی بوده است. لذا آسیب وارد شدن به این نهاد، نه تنها زن و مرد را به شدت متاثر می‏گرداند، بلکه فرزندان بخصوص کودکان در این زمینه دچار مشکلات جدی می‏گردند. لذا با افزایش سریع طلاق در سال‏های اخیر، روان‏شناسان و محققان به تدر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه