نوشته‌هایی با برچسب "کاردستی دکمه"

کاردستی با دکمه ها کاردستی با دکمه ها

کاردستی با دکمه ها با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن دکمه های رنگی مختلف در کنار هم می توانیم کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنیم. وسایل لازم:. دکمه های رنگی در سایز های مختلف. صفحه یا برگه سفید مقوایی. چسب مایع یا ماتیکی. به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از دکمه های جدید برای خودتان شکل های دیگری بسازید. منبع: کتاب مجموعه ی با هم بسازیم، تصویر گر: مهناز نخعی. بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی.

کاردستی با دکمه ها کاردستی با دکمه ها

کاردستی با دکمه ها با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن دکمه های رنگی مختلف در کنار هم می توانیم کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنیم. وسایل لازم:. دکمه های رنگی در سایز های مختلف. صفحه یا برگه سفید مقوایی. چسب مایع یا ماتیکی. به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از دکمه های جدید برای خودتان شکل های دیگری بسازید. منبع: کتاب مجموعه ی با هم بسازیم، تصویر گر: مهناز نخعی. تهیه و تنظیم: نسرین صادقی.

کاردستی با دکمه ها کاردستی با دکمه ها

کاردستی با دکمه ها با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن دکمه های رنگی مختلف در کنار هم می توانیم کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنیم. وسایل لازم:. دکمه های رنگی در سایز های مختلف. صفحه یا برگه سفید مقوایی. چسب مایع یا ماتیکی. به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از دکمه های جدید برای خودتان شکل های دیگری بسازید. منبع: کتاب مجموعه ی با هم بسازیم، تصویر گر: مهناز نخعی. تهیه و تنظیم: نسرین صادقی.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه