نوشته‌هایی با برچسب "چی صدا کنم تو رو"

چی صدا کنم تو رو؟ چی صدا کنم تو رو؟

به طور قطع یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر، اختراع «نام» بوده است. احتمالا قبل از به وجود آمدن اسم، افراد بشر هم دیگر را به صورت «هوی»، «اوی»، «اوهوی» و. صدا می زدند. این سبک نام گذاری هنوز در نواحی شرق آسیاور نیفتاده، به عنوان مثال اسم عمه رهبر کره شمالی «کیم کیونگ هوی» است، بعد از اختراع نام و افزایش جمعیت، بشر دید دست زیاد شده و فکر کرد که لابد نام خانوادگی هم لازم است. در قدیم رسم بود که نام خانوادگی بعضی افراد را روی شغل آن ها انتخاب کنند. در آن زمان البته همه مردم سر کار می رفتند و کسی بیکار نبود با وجود نرخ بیکاری بالای 20 درصد در

چی صدا کنم تو رو؟ چی صدا کنم تو رو؟

به طور قطع یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر، اختراع «نام» بوده است. احتمالا قبل از به وجود آمدن اسم، افراد بشر هم دیگر را به صورت «هوی»، «اوی»، «اوهوی» و. صدا می زدند. این سبک نام گذاری هنوز در نواحی شرق آسیاور نیفتاده، به عنوان مثال اسم عمه رهبر کره شمالی «کیم کیونگ هوی» است، بعد از اختراع نام و افزایش جمعیت، بشر دید دست زیاد شده و فکر کرد که لابد نام خانوادگی هم لازم است. در قدیم رسم بود که نام خانوادگی بعضی افراد را روی شغل آن ها انتخاب کنند. در آن زمان البته همه مردم سر کار می رفتند و کسی بیکار نبود با وجود نرخ بیکاری بالای 20 درصد در

چی صدا کنم تو رو؟ چی صدا کنم تو رو؟

وقتی قراراست فرزندی به دنیا بیاید ، اولین فکر همه این است که او را چه صدا خواهند کرد. به نظر می رسد که هشت ماهه باردار باشد. سر درد و دلش که باز شد گفت : سر بارداری اولم مشکلاتی داشتم به همین خاطر این بار نذر امام رضا کردم که اگر بچه ام سالم باشد اسمش را رضا بگذارم به همین خاطر با همسرم تصمیم گرفتیم اسم پسرمان را امیر رضا بگذاریم . چند شب پیش بود که پدر همسرم با همسرم تماس گرفت و گفت که اسم پسرتان را ناصر بگذارید تا نام پدرم را زنده کنید بعد از اینکه همسر به ایشان توضیح داد که ما اسم دیگری را انتخاب کردیم پدر همسرم ناراحت شدند و الان چند روزی

چی صدا کنم تو رو؟ چی صدا کنم تو رو؟

وقتی قراراست فرزندی به دنیا بیاید ، اولین فکر همه این است که او را چه صدا خواهند کرد. به نظر می رسد که هشت ماهه باردار باشد. سر درد و دلش که باز شد گفت : سر بارداری اولم مشکلاتی داشتم به همین خاطر این بار نذر امام رضا کردم که اگر بچه ام سالم باشد اسمش را رضا بگذارم به همین خاطر با همسرم تصمیم گرفتیم اسم پسرمان را امیر رضا بگذاریم . چند شب پیش بود که پدر همسرم با همسرم تماس گرفت و گفت که اسم پسرتان را ناصر بگذارید تا نام پدرم را زنده کنید بعد از اینکه همسر به ایشان توضیح داد که ما اسم دیگری را انتخاب کردیم پدر همسرم ناراحت شدند و الان چند روزی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه