نوشته‌هایی با برچسب "پرواز در آسمان آبی"

پرواز 3 جوجه در آسمان آبی پرواز 3 جوجه در آسمان آبی

پرواز 3 جوجه در آسمان آبی. قسمت اول. یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچکس نبود. در گوشه‌ ای از یک شهر بزرگ، روی یک درخت کهنسال پرنده ‌ای لانه ساخته بود و با جوجه‌ هایش زندگی می ‌کرد. پرنده هر روز صبح بال و پر می ‌زد و تا آن دوردست ‌ها به دنبال پیدا کردن دانه ،پرواز می ‌کرد، او با تلاش زیاد دانه ‌ها را به نوک می ‌گرفت و برای جوجه ‌هایش می ‌آورد. او دوست داشت تا هر چه سریع‌تر جوجه‌ هایش بزرگ شوند و او بتواند پرواز را به آنها یاد بدهد. آن روز مثل همیشه پرنده از لانه خارج شد تا دانه پیدا کند، جوجه‌ ها هر چه منتظر بازگشت مادر ماندند اما از ما

پرواز 3 جوجه در آسمان آبی پرواز 3 جوجه در آسمان آبی

پرواز 3 جوجه در آسمان آبی. قسمت اول. یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچکس نبود. در گوشه‌ ای از یک شهر بزرگ، روی یک درخت کهنسال پرنده ‌ای لانه ساخته بود و با جوجه‌ هایش زندگی می ‌کرد. پرنده هر روز صبح بال و پر می ‌زد و تا آن دوردست ‌ها به دنبال پیدا کردن دانه ،پرواز می ‌کرد، او با تلاش زیاد دانه ‌ها را به نوک می ‌گرفت و برای جوجه ‌هایش می ‌آورد. او دوست داشت تا هر چه سریع‌تر جوجه‌ هایش بزرگ شوند و او بتواند پرواز را به آنها یاد بدهد. آن روز مثل همیشه پرنده از لانه خارج شد تا دانه پیدا کند، جوجه‌ ها هر چه منتظر بازگشت مادر ماندند اما از ماد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه