نوشته‌هایی با برچسب "پاکیزگی"

 پاکیزگی پاکیزگی

پاکیزگی. گروه سنی 3 تا 4 ساله. تمیزم و تمیزم من کودکی عزیزم. موهام تمیز و پاکه به دور از گرد و خاکه. شانه رو بر میدارم روی سرم میذارم. می پرسم از آینه کنم کجا رو شانه. آینه می گه اینجا رو اینجا رو و اون جا رو. با کمک آیینه کنم موهامو شانه. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب آموزش راهنمای شعر.

 پاکیزگی پاکیزگی

پاکیزگی. گروه سنی 3 تا 5 ساله. وقتی که من بیدار می شم مشغول چند تا کار می شم. یک کمی مسواک می کنم دندونامو پاک می کنم. شونه به موهام می زنم بچه ی با ادب منم. صورتمو خشک می کنم تا آب نیاد رو گردنم. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب آموزش راهنمای شعر.

 پاکیزگی پاکیزگی

پاکیزگی. گروه سنی 4 تا 5 ساله. ببین چقدر تمیزم پیش همه عزیزم. دستامو صابون زدم مسواک به دندون زدم. اتو شده پیرهنم پُر از گله دامنم. شسته شده لباسم میرم سر کلاسم. دوستم دارن بچه ها میگن پیش ما بیا. (مصطفی رحماندوست). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی برای خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه