نوشته‌هایی با برچسب "هواپیمای کاغذی"

هواپیمای کاغذی هواپیمای کاغذی

هواپیمای کاغذی. دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک هواپیمای کاغذی درست کنیم که با سرعت بسیار بالا پرواز می کند. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید. دستورالعمل. 1. کاغذ مستطیلی شکلتان را در امتداد خط عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید. 2. بعد گوشه های بالایی را به خط وسط برسانید. 3. نقطه ی بالایی را به لبه ی پایینی کاغذ برسانید و آن را خوب تا کنید. 4. گوشه های چپ و راست را دوباره به خط مرکز برسانید. 5. در این مرحله شما سه مثلث دارید. سر مثلث کوچک تر را گرفته و به سمت بالا تا کنید. 6. حالا کاغذ را در امتداد خط تای مرکزی تا کنید تا

هواپیمای کاغذی هواپیمای کاغذی

هواپیمای کاغذی. دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک هواپیمای کاغذی درست کنیم که با سرعت بسیار بالا پرواز می کند. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید. دستورالعمل. 1. کاغذ مستطیلی شکلتان را در امتداد خط عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید. 2. بعد گوشه های بالایی را به خط وسط برسانید. 3. نقطه ی بالایی را به لبه ی پایینی کاغذ برسانید و آن را خوب تا کنید. 4. گوشه های چپ و راست را دوباره به خط مرکز برسانید. 5. در این مرحله شما سه مثلث دارید. سر مثلث کوچک تر را گرفته و به سمت بالا تا کنید. 6. حالا کاغذ را در امتداد خط تای مرکزی تا کنید تا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه