نوشته‌هایی با برچسب "نماز"

نماز نماز

نماز. همین که دعای علی تمام شد، سرش را برگرداند. مادر درکنار در اتاق ایستاده بود، پدر هم که نمازش تمام شده بود، درحالی که لبخندی بر لب داشت به علی نگاه می کرد. پدر جلو آمد و با علی دست داد و گفت: التماس دعا!. نماز، صحبت با خدا. برادرکوچولوی علی بیمار بود. یکی دو روز پیش، برادر کوچولو شلنگ آب حیاط را برداشته بود و می خواست مثل پدر، گل های باغچه را آب بدهد، اما چون خیلی کوچک بود، به جای آب دادن به گل ها، تنها لباس های خود را خیس کرده بود. همین باعث شد که سرما بخورد و تب کند. علی که از مهدکودک به خانه برگشت به سراغ برادرکوچولو رفت. از لای د

نماز نماز

نماز. کسانی که آن‌جا بودند، پاسخ دادند خیر رسول خدا، آن وقت رسول خدا ادامه دادند، نماز مثل همان نهر آب پاک است که با هر نمازی که می‌خوانید، گناهان شما را، خدا می‌بخشد. آب پاک. عدهای از یاران امام محمدباقر (ع) با هم درمورد علت این‌که نماز برای پیامبر اکرم (ص) و امامان اهمیت فراوان دارد، صحبت می‌کردند. هرکدام از آن‌ها چیزی گفت تا این‌که یکی از دوستان امام گفت:. بگذارید این را از امام باقر (ع) بپرسیم، او امام معصوم خداست و همه چیز را بهتر و بیش‌تر از مردم عادی می‌داند. بنابراین، نزد امام رفتند و از ایشان پرسیدند: «ای امام بزرگوار، چرا برای رسول

نماز نماز

فرزندان، در نماز جماعت نماز خواندن را بهتر یاد می گیرند. مربی، نباید نگران باشد که فرزند، نماز را با سرعت می خواند یا مراحل آن را رعایت نمی کند، فرزند، هنگام قرار گرفتن در شرایطِ جماعت، آرام آرام فرا می گیرد و خودش را تطبیق می دهد. لازم است، مربی، صبوری کند تا هر یک از فرزندان، در شرایطِ رفتاری خودش، نماز را فرا بگیرد. مربی باید نماز را با صدای بلند بخواند، تا همه ی فرزندان، صدای او را بشنوند؛ و اگر فرزندی می تواند نماز را به درستی و با صدای بلند بخواند، بهتر است که او این کار را انجام دهد. هنگام دعای دست یا قنوت بهتر است از دعاهایی استفاده

نماز نماز

فرزندان، در نماز جماعت نماز خواندن را بهتر یاد می گیرند. مربی، نباید نگران باشد که فرزند، نماز را با سرعت می خواند یا مراحل آن را رعایت نمی کند، فرزند، هنگام قرار گرفتن در شرایطِ جماعت، آرام آرام فرا می گیرد و خودش را تطبیق می دهد. لازم است، مربی، صبوری کند تا هر یک از فرزندان، در شرایطِ رفتاری خودش، نماز را فرا بگیرد. مربی باید نماز را با صدای بلند بخواند، تا همه ی فرزندان، صدای او را بشنوند؛ و اگر فرزندی می تواند نماز را به درستی و با صدای بلند بخواند، بهتر است که او این کار را انجام دهد. هنگام دعای دست یا قنوت بهتر است از دعاهایی استفاده

نماز نماز

همین که دعای علی تمام شد، سرش را برگرداند. مادر درکنار در اتاق ایستاده بود، پدر هم که نمازش تمام شده بود، درحالی که لبخندی بر لب داشت به علی نگاه می کرد. پدر جلو آمد و با علی دست داد و گفت: التماس دعا!. نماز، صحبت با خدا. برادرکوچولوی علی بیمار بود. یکی دو روز پیش، برادر کوچولو شلنگ آب حیاط را برداشته بود و می خواست مثل پدر، گل های باغچه را آب بدهد، اما چون خیلی کوچک بود، به جای آب دادن به گل ها، تنها لباس های خود را خیس کرده بود. همین باعث شد که سرما بخورد و تب کند. علی که از مهدکودک به خانه برگشت به سراغ برادرکوچولو رفت. از لای در به او

نماز نماز

کسانی که آن‌جا بودند، پاسخ دادند خیر رسول خدا، آن وقت رسول خدا ادامه دادند، نماز مثل همان نهر آب پاک است که با هر نمازی که می‌خوانید، گناهان شما را، خدا می‌بخشد. آب پاک. عدهای از یاران امام محمدباقر (ع) با هم درمورد علت این‌که نماز برای پیامبر اکرم (ص) و امامان اهمیت فراوان دارد، صحبت می‌کردند. هرکدام از آن‌ها چیزی گفت تا این‌که یکی از دوستان امام گفت:. بگذارید این را از امام باقر (ع) بپرسیم، او امام معصوم خداست و همه چیز را بهتر و بیش‌تر از مردم عادی می‌داند. بنابراین، نزد امام رفتند و از ایشان پرسیدند: «ای امام بزرگوار، چرا برای رسول خدا (ص

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه