نوشته‌هایی با برچسب "نقش بازی در تکامل کودک"

نقش بازی در رشد و تکامل کودک نقش بازی در رشد و تکامل کودک

محمدرضا مطهری: بدون تردید می‏توان گفت که بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می‏شود و در زندگی کودک دارای اهمیت خاصی است، بازی برای هر کودک در حال رشد از ارزشهای مختلفی برخوردار است. همه نظریه ‏پردازان، صرف‏نظر از گرایشهای گوناگونی که دارند، بر این عقیده ‏اند که بازی نقش مهمی در رشد و تکامل کودک ایفا می‏کند. روانکاوان معتقدند که بازی برای غلبه بر آسیبها یا ناراحتی های عاطفی ضروری است. روانشناسان اجتماعی اعتقاد دارند که بازی برای کنترل خود و یادگیری شیوه‏های زندگی کردن با تجربه‏های معمول روزانه ضرورت دارد. ساخت‏گراها عقیده دارند که بازی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه