نوشته‌هایی با برچسب "مسابقه خانه ما"

 مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما  مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما

مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما. همه جای اتاق پر از وسائل و اسباب بازی هایی است که هنگام بازی یا بعد از آن به این طرف و آن طرف پرت می کند و البته شما جمعشان می کنید و این بازی با چشم برهم زدنی باز هم تکرار می شود. آیا این یک بازی بچگانه است؟. پرتاب اشیاء توسط کودکان، امری کاملاً طبیعی است کودکان از سن حدود 14 ماهگی تا سه سالگی پرتاب کردن را یاد گرفته و از اینکه اشیاء را پرت کنند لذت می‌برند، چرا که انگشتان‌شان را از دور چیزی که در دست دارند باز کرده و آن‌را رها می‌کنند و این خود یک پیشرفت در استعدادهای حرکتی آنها محسوب می‌شود. پرتاب کردن اشیاء م

 مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما  مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما

مسابقه ی پرتاب در خانه ی ما. همه جای اتاق پر از وسائل و اسباب بازی هایی است که هنگام بازی یا بعد از آن به این طرف و آن طرف پرت می کند و البته شما جمعشان می کنید و این بازی با چشم برهم زدنی باز هم تکرار می شود. آیا این یک بازی بچگانه است؟. پرتاب اشیاء توسط کودکان، امری کاملاً طبیعی است کودکان از سن حدود 14 ماهگی تا سه سالگی پرتاب کردن را یاد گرفته و از اینکه اشیاء را پرت کنند لذت می‌برند، چرا که انگشتان‌شان را از دور چیزی که در دست دارند باز کرده و آن‌را رها می‌کنند و این خود یک پیشرفت در استعدادهای حرکتی آنها محسوب می‌شود. پرتاب کردن اشیاء م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه