نوشته‌هایی با برچسب "مادر مهربان من"

مادر مهربان مادر مهربان

مادر مهربان. مادر دلش رحیم است. قلبش مرا حریم است. روحش پناهگاهم. در لحظه های بیم است. قلبش طپد برایم. خود را کند فدایم. پر میشوم ز شادی. چون میکند صدایم. بخشندهً جوانیست. معنای زندگانیست. لبخندش آسمانیست. شادی جاودانیست. آرامش نسیم است. بخشنده و کریم است. در بوستان هستی. چون گل پر از شمیم است. مادر همیشه بیدار. مادر همیشه در کار. باشد برای فرزند. مادر همیشه غم خوار. مادر همیشه خوش قلب. مادر همیشه دل سوز. مادر همیشه روشن. خورشید عالم افروز. بخش کودک و نوجوان تبیان. منبع: کودکانه. مطالب مرتبط:. اصفهان نصف جهان. باز می‌آید بهار. حرفهای آبی. زندگ

مادر مهربان من مادر مهربان من

گروه سنی 4 تا 5 ساله. بوی بهار می دهی مادر مهربان من. ای به فدای جان تو روح من و روان من. مهر منی ، ماه منی بیا بیا کنار من. تو را تو را می طلبد این دل بی قرار من. دست تو را دست تو را دوباره بوسه می زنم. ماه منی ماه منی تویی همان فرشته ام. به روی قلب کوچکم اسم تو را نوشته ام. (پروین دولت آبادی). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

مادر مهربان من مادر مهربان من

گروه سنی 4 تا 5 ساله. بوی بهار می دهی مادر مهربان من. ای به فدای جان تو روح من و روان من. مهر منی ، ماه منی بیا بیا کنار من. تو را تو را می طلبد این دل بی قرار من. دست تو را دست تو را دوباره بوسه می زنم. ماه منی ماه منی تویی همان فرشته ام. به روی قلب کوچکم اسم تو را نوشته ام. (پروین دولت آبادی). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

مادر مهربان مادر مهربان

مادر دلش رحیم است. قلبش مرا حریم است. روحش پناهگاهم. در لحظه های بیم است. قلبش طپد برایم. خود را کند فدایم. پر میشوم ز شادی. چون میکند صدایم. بخشندهً جوانیست. معنای زندگانیست. لبخندش آسمانیست. شادی جاودانیست. آرامش نسیم است. بخشنده و کریم است. در بوستان هستی. چون گل پر از شمیم است. مادر همیشه بیدار. مادر همیشه در کار. باشد برای فرزند. مادر همیشه غم خوار. مادر همیشه خوش قلب. مادر همیشه دل سوز. مادر همیشه روشن. خورشید عالم افروز. بخش کودک و نوجوان تبیان. منبع: کودکانه. مطالب مرتبط:. اصفهان نصف جهان. باز می‌آید بهار. حرفهای آبی. زندگی زیباست. زندگ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه