نوشته‌هایی با برچسب "لوس شدن کودک"

لوس شدن کودک در دوران بیماری لوس شدن کودک در دوران بیماری

لوس شدن کودک در دوران بیماری. والدین معمولاً در هنگام بیماری فرزندشان، به سلامت آنها بیش از تربیت شان می اندیشند و اهمیت می دهند. تردیدی نیست که کودکان در این دوران به محبت بیشتری نیاز دارند. ولی همین که بهبود پیدا کردند، نگرانی جدیدی به وجود می آید. والدین از خود می پرسند که آیا فرزندشان را لوس نکرده اند؟ آیا می توانند بدون دردسر به مقررات عادی دوران پیش از بیماری بازگردند؟. کودکانی که بیمار و بداخلاق هستند، همانند کودکان لوس رفتار می کنند. دکتر بارتون اشمیت در مقاله ی خود می نویسد:. کودکان لوس تا سنین دو- سه سالگی رفتارهایی از این قبیل ر

لوس شدن کودک در دوران بیماری لوس شدن کودک در دوران بیماری

والدین معمولاً در هنگام بیماری فرزندشان، به سلامت آنها بیش از تربیت شان می اندیشند و اهمیت می دهند. تردیدی نیست که کودکان در این دوران به محبت بیشتری نیاز دارند. ولی همین که بهبود پیدا کردند، نگرانی جدیدی به وجود می آید. والدین از خود می پرسند که آیا فرزندشان را لوس نکرده اند؟ آیا می توانند بدون دردسر به مقررات عادی دوران پیش از بیماری بازگردند؟. کودکانی که بیمار و بداخلاق هستند، همانند کودکان لوس رفتار می کنند. دکتر بارتون اشمیت در مقاله ی خود می نویسد:. کودکان لوس تا سنین دو- سه سالگی رفتارهایی از این قبیل را از خود نشان می دهند:. * رعایت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه