نوشته‌هایی با برچسب "قرآن"

 قرآن  قرآن

قرآن. امین و اکرم، خواهر و برادر بودند. آن‌ها، عادت داشتند که هر شب مادرشان برایشان قصه بگوید؛ تا خوابشان برود. یک شب مادر، از امین و اکرم پرسید: بچه‌ها چه جور قصه‌ای دوست دارید؟. بهترین کتاب. امین و اکرم، خواهر و برادر بودند. آن‌ها، عادت داشتند که هر شب مادرشان برایشان قصه بگوید؛ تا خوابشان برود. یک شب مادر، از امین و اکرم پرسید: بچه‌ها چه جور قصه‌ای دوست دارید؟ امین و اکرم فکر کردند و اکرم گفت: «مادر جان! من قصه‌هایی دوست دارم که در آن‌ها نصحیت باشد. ». امین گفت: «اما من قصه‌هایی پرماجرا را دوست دارم و قصه‌هایی که آدم‌های خوب در آن پیروز

 قرآن  قرآن

قرآن. امین و اکرم، خواهر و برادر بودند. آن‌ها، عادت داشتند که هر شب مادرشان برایشان قصه بگوید؛ تا خوابشان برود. یک شب مادر، از امین و اکرم پرسید: بچه‌ها چه جور قصه‌ای دوست دارید؟. بهترین کتاب. امین و اکرم، خواهر و برادر بودند. آن‌ها، عادت داشتند که هر شب مادرشان برایشان قصه بگوید؛ تا خوابشان برود. یک شب مادر، از امین و اکرم پرسید: بچه‌ها چه جور قصه‌ای دوست دارید؟ امین و اکرم فکر کردند و اکرم گفت: «مادر جان! من قصه‌هایی دوست دارم که در آن‌ها نصحیت باشد. ». امین گفت: «اما من قصه‌هایی پرماجرا را دوست دارم و قصه‌هایی که آدم‌های خوب در آن پیروز

 قرآن قرآن

قرآن. گروه سنی 3 تا 5 ساله. هر وقت دلت تنگ میشه باید قرآن بخونی. کوچولویی تو اما تا آخر نمی تونی. بخون نام خدا را سوره ی توحید سه بار. انگار که حالا خوندی تا آخر قرآن را. (این شعر را می توان در ارتباط با سوره ی توحید هم مورد استفاده قرار داد. ). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

 قرآن قرآن

قرآن. گروه سنی 3 تا 5 ساله. هر وقت دلت تنگ میشه باید قرآن بخونی. کوچولویی تو اما تا آخر نمی تونی. بخون نام خدا را سوره ی توحید سه بار. انگار که حالا خوندی تا آخر قرآن را. (این شعر را می توان در ارتباط با سوره ی توحید هم مورد استفاده قرار داد. ). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

قرآن قرآن

قرآن. گروه سنی 4 تا 5 ساله. ما جمله مسلمانیم پرورده ی قرآنیم. قرآن خود را باید شام و سحر بخوانیم. کوشش کنیم همیشه تا معنیش بدانیم. حکمش عمل نموده از آن جدا نمانیم. پیام محکمش را به دیگران رسانیم. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

قرآن قرآن

قرآن. گروه سنی 4 تا 5 ساله. ما جمله مسلمانیم پرورده ی قرآنیم. قرآن خود را باید شام و سحر بخوانیم. کوشش کنیم همیشه تا معنیش بدانیم. حکمش عمل نموده از آن جدا نمانیم. پیام محکمش را به دیگران رسانیم. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

 قرآن قرآن

قرآن. گروه سنی 4 تا 5 ساله. ما عاشق قرآنیم. غنچه های ایمانیم. این رو ما خوب می دونیم. وقتی قرآن می خونیم. باید پاکیزه باشیم. وضو گرفته باشیم. چون پیرو دینیم. رو به قبله می شینیم. قرآن رو ما می بوسیم. با صوت خوش می خونیم. قرآن کلام خداست. هم کامل و هم زیباست. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان. کتاب راهنمای آموزش شعر.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه