نوشته‌هایی با برچسب "عدم افزایش وزن"

مشكل عدم افزايش وزن مشكل عدم افزايش وزن

شاید. اگر تازگی‌ها کودکتان بیمار بوده، باید انتظار داشت که کمی وزن از دست داده باشد، که البته باید زود برگردد. اگر چند کیلویی کم نکرده اما سرعت رشد و افزایش وزنش کم شده، شاید دلیلش کاهش طبیعی سرعت رشد در این سن باشد. به هر حال، فرزندتان باید وزن اضافه کند، و نه کم. نگاهی به نمودار رشد به شما کمک خواهد کرد تا نرخ رشد کودک خود را در مقایسه با کودکان دیگر پیدا کنید. البته کودکان با سرعت های مختلفی رشد می‌کنند، اما کودک شما به طور مرتب در صدک هشتادم وزن قرار داشته و ناگهان به صدک دهم نزول پیدا کرده، باید بلافاصله با پزشک او در این رابطه صحبت کنی

مشكل عدم افزايش وزن مشكل عدم افزايش وزن

وزن کودکم زیاد نمی شود. آیا باید نگران شوم؟. شاید. اگر تازگی‌ها کودکتان بیمار بوده، باید انتظار داشت که کمی وزن از دست داده باشد، که البته باید زود برگردد. اگر چند کیلویی کم نکرده اما سرعت رشد و افزایش وزنش کم شده، شاید دلیلش کاهش طبیعی سرعت رشد در این سن باشد. به هر حال، فرزندتان باید وزن اضافه کند، و نه کم. نگاهی به نمودار رشد به شما کمک خواهد کرد تا نرخ رشد کودک خود را در مقایسه با کودکان دیگر پیدا کنید. البته کودکان با سرعت های مختلفی رشد می‌کنند، اما کودک شما به طور مرتب در صدک هشتادم وزن قرار داشته و ناگهان به صدک دهم نزول پیدا کرده،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه