نوشته‌هایی با برچسب "ضد نفخ نوزادان"

پیشگیری از نفخ در نوزادان پیشگیری از نفخ در نوزادان

مادران توجه داشته باشند، دهان نوزاد کاملا به انتهای سینه یا پستانک شیشه بچسبد. به هنگام شیردادن، شیشه را به گونه ای در دهان نوزاد قرار دهید که هوا وارد دهانش نشود، برای این کار بهتر است شیشه شیر را در حالتی که نوزاد در بغل شما دراز کشیده است، طوری قرار دهید که زاویه ۳۰ تا ۴۰ درجه با دهان نوزاد داشته باشد (شیشه شیر را مستقیم در داخل دهانش قرار ندهید). مادرانی که از شیر خودشان برای تغذیه کودک استفاده می کنند از مصرف غذاهای نفخ دار مانند نوشیدنی های حاوی کافئین، میوه های مرکباتی شکلات، سیر، پیاز و برخی از فرآورده های لبنیات تا حد امکان بپرهیزند. ب

پیشگیری از نفخ در نوزادان پیشگیری از نفخ در نوزادان

مادران توجه داشته باشند، دهان نوزاد کاملا به انتهای سینه یا پستانک. شیشه بچسبد. به هنگام شیردادن، شیشه را به گونه ای در دهان نوزاد قرار دهید که هوا. وارد دهانش نشود، برای این کار بهتر است شیشه شیر را در حالتی که نوزاد در بغل شما. دراز کشیده است، طوری قرار دهید که زاویه ۳۰ تا ۴۰ درجه با دهان نوزاد داشته باشد (شیشه شیر را مستقیم در داخل دهانش. قرار ندهید). مادرانی که از شیر خودشان برای تغذیه کودک استفاده می کنند از مصرف. غذاهای نفخ دار مانند نوشیدنی های حاوی کافئین، میوه های مرکباتی شکلات، سیر، پیاز. و برخی از فرآورده های لبنیات تا حد امکان بپرهی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه