نوشته‌هایی با برچسب "شکل گیری هویت"

نقش خانواده در شکل گیری هویت فرزندان نقش خانواده در شکل گیری هویت فرزندان

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. آیا خانواده ها می توانند نقشی در شکل دهی هویت فرزندان شان داشته باشند؟. پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا اگر مراحل شکل گیری هویت بر اساس نوع استفاده ی افراد از مهارت های مقابله ای در نظر گرفته شود و با توجه به این که در تمام نظریات مربوط به مهارت های مقاله ای تأکید بر این مسئله شده است که این مهارت ها قابل آموزش و یادگیری هستند، لذا می توان با آموزش مناسب در این زمینه به نوجوانان کمک کرد که این دوران بحرانی را با صدمات کم تر و موفقیت بیش تری طی کنند. خوشبختانه در حال حاضر برنامه های مداخله ای مدونی در خصوص مهارت های زندگی

نقش والدین در شکل گیری هویت فرزند نقش والدین در شکل گیری هویت فرزند

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. آیا هویت والدین و روش فرزندپروری آن ها در شکل گیری هویت فرزندان تأثیر دارد؟. عده ای از محققان گزارش داده اند که بر اساس یک دیدگاهِ یادگیری اجتماعی، وضعیت هویت والدین، به خصوص اگر آن ها دارای سبک هویت اطلاعاتی باشند الگوی مناسبی را برای نوجوانان فراهم می کند، تا از طریق یادگیری مشاهده ای بتوانند هویت خود را رشد دهند. آن ها معتقدند که ارتباط والدین با یکدیگر در شکل گیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد نقش مهمی ایفا می کند. بر همین اساس تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که دارای سبک هویت هنجاری هستند معمولاً در خان

نقش مذهب در شکل گيري هويت نقش مذهب در شکل گيري هويت

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. تحقیقات تجربی کمی درباره ی ارتباط بین وضعیت های هویت و جهت گیری های مذهبی وجود دارد. اکثر این تحقیقات ارتباط بین وضعیت های هویت را با جهت گیری مذهبی بر اساس مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (شامل چهار زیر مقیاس: بی تفاوت، درونی، بیرونی و غیر مذهبی) مورد بررسی قرار دادند. در رابطه با زیر مقیاس های آزمون جهت گیری های مذهبی که در بالا ذکر شد، می توان چنین عنوان کرد که تمایز قایل شدن بین دین درونی و بیرونی به ما کمک می کند تا کسانی را که دین برای آن ها هدف است از کسانی که دین برای آن ها وسیله است، جدا کنیم. افراد دسته

مراحل شکل گیری هویت مراحل شکل گیری هویت

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. مارسیا بر اساس نظریه ی اریکسون در رابطه با شکل گیری هویت در نوجوانان مدل هویت خود را ارائه داد. وی چهار سطح جداگانه در رشد و شکل گیری هویت را پیشنهاد کرد که با توجه به اهمیت این نظریه در فهم بهتر دوران نوجوانی ابتدا از این مراحل نامبرده می شود و سپس توضیح بیش تری داده خواهد شد. این مراحل عبارتند از:. 1- وضعیت هویت سردرگم. 2- وضعیت تفویض اختیار. 3- وضعیت تعلیق. 4- وضعیت کسب هویت. این نظریه اولین دیدگاه مبتنی بر مطالعات مربوط به هویت در یک محیط اجتماعی معمولی بود. وی در واقع به جای ارائه ی نظریه ی خود بر اساس نظریه ه

نقش تفاوت هاي جنسيتي در شکل گيري هويت نقش تفاوت هاي جنسيتي در شکل گيري هويت

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. مطالعات مربوط به تفاوت های جنسیتی در رشد هویت، نتایج بسیار متفاوتی را دربر داشته است. در شروع دوره ی بلوغ، نوجوانان دختر و پسر، تغییراتی را در نقش های مورد انتظار اجتماع از آن ها بر اساس تغییرات بدنی شان تجربه می کنند که این مسئله انگیزه ای را در آن ها برای کاوش و بررسی نقش های جدیدی که از آنان انتظار می رود و نیز عملکردهای پخته تر ایجاد می کند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داد که دختران نمرات بالاتری از پسران در سنین یکسان در وضعیت کسب هویت به دست آوردند. ولی در نمونه هایی با سنین بالاتر نشان داده شد که دختر

نقش مهارت های مقابله ای در نحوه ی شکل گیری هویت نقش مهارت های مقابله ای در نحوه ی شکل گیری هویت

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. نتایج بررسی های انجام شده در زمینه ی شکل گیری هویت بیانگر آن است که افراد با زمینه های فکری و اجتماعی متفاوت، همگی از شکل ثابتی برای شکل گیری هویت خود استفاده می کنند که وابسته به نحوه ی استفاده ی آن ها از مهارت های مقابله ای در برخورد با مسائل زندگی است و بر همین مبنا سه سبک هویتی مطرح شده است. بر این اساس افرادی که در وضعیت کسب هویت و تعلیق قرار می گیرند، معمولاً در برخورد با مسائل زندگی از سبک اطلاعاتی استفاده می کنند. روش مقابله ای این افراد به گونه ای است که اغلب فعالانه در محیط پیرامون خود جست وجو می کنند و زما

نقش تفاوت هاي نژادي و فرهنگي در شکل گيري هويت نقش تفاوت هاي نژادي و فرهنگي در شکل گيري هويت

نویسنده: دکتر بنفشه غرایی. یکی از متغیرهایی که تأثیر زیادی بر رشد هویت دارد تفاوت های نژادی است. در این رابطه تحقیقات زیادی انجام شده است، به طور مثال بررسی ها نشان داده که نوجوانان انگلیسی - آمریکایی پس از گذراندن بحران هویت بیش تر احتمال دارد که یا به وضعیت کسب هویت برسند و یا در همان مراحل اولیه یعنی وضعیت سردرگم باقی بمانند، در حالی که نوجوانان مکزیکی - آمریکایی بیش تر در وضعیت تفویض اختیار قرار دارند. هم چنین نوجوانان کوبایی - آمریکایی نمرات بالاتری از نوجوانان آمریکایی اختیار به دست آوردند، یعنی به نظر می رسد که آن ها از لحاظ باورهای سی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه