نوشته‌هایی با برچسب "سوره دوازدهم قرآن کریم"

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود ٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود

میهمانان حضرت ابراهیم(ع). حضرت ابراهیم(ع) پیر شده بود و با همسرش ساره در فلسطین زندگى مى‏کرد. روزى چند میهمان به منزل او رفتند. پیامبر خدا که بسیار میهمان دوست بود، بدون آن که آنان را بشناسد و سوال کند که از کجا آمده‏اند و چه مى‏خواهند، به آنان خوش‏آمد گفت. سپس گوساله‏اى را سر برید و از همسرش خواست تا براى میهمانان غذا آماده کند. چیزى نگذشت که گوساله‌ی بریان و سفره‌ی غذا آماده شد. حضرت ابراهیم(ع) به میهمانانش تعارف کرد که غذا بخورند، اما آنان اصلاً میلى به غذا نشان ندادند. این رفتار براى حضرت ابراهیم(ع) بسیار ناخوشایند بود و او را نگران ک

٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود ٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود

میهمانان حضرت ابراهیم(ع). حضرت ابراهیم(ع) پیر شده بود و با همسرش ساره در فلسطین زندگى مى‏کرد. روزى چند میهمان به منزل او رفتند. پیامبر خدا که بسیار میهمان دوست بود، بدون آن که آنان را بشناسد و سوال کند که از کجا آمده‏اند و چه مى‏خواهند، به آنان خوش‏آمد گفت. سپس گوساله‏اى را سر برید و از همسرش خواست تا براى میهمانان غذا آماده کند. چیزى نگذشت که گوساله‌ی بریان و سفره‌ی غذا آماده شد. حضرت ابراهیم(ع) به میهمانانش تعارف کرد که غذا بخورند، اما آنان اصلاً میلى به غذا نشان ندادند. این رفتار براى حضرت ابراهیم(ع) بسیار ناخوشایند بود و او را نگران ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه