نوشته‌هایی با برچسب "سلام"

 سلام سلام

سلام. گروه سنی 3 تا 4 ساله. گلدونه خانم سه ساله امروز چقدر خوشحاله. دست تو دست مامان جون رفته توی خیابون. با اون پاهای کوچک میره به مهد کودک. بابا فراشه چه خوبه مشغول رفت و روبه. موهاش سفید مثله برف با خنده می زنه حرف. گلدونه می گه بابا سلام سلام به شما. بابا فراش مهربون می گه سلام دختر جون. گلدونه تو کلاسه می شمره از یک تا سه. در کلاس باز میشه روزی خوب آغاز میشه. مربی مهربون میاد با روی خندون. می خنده به بچه ها میگه به نام خدا. (شعر در واحد توحید (خداشناسی) و مهربانی و خوشرویی هم ، قابلیت استفاده دارد. ). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آمو

 سلام سلام

سلام. گروه سنی 3 تا 4 ساله. گلدونه خانم سه ساله امروز چقدر خوشحاله. دست تو دست مامان جون رفته توی خیابون. با اون پاهای کوچک میره به مهد کودک. بابا فراشه چه خوبه مشغول رفت و روبه. موهاش سفید مثله برف با خنده می زنه حرف. گلدونه می گه بابا سلام سلام به شما. بابا فراش مهربون می گه سلام دختر جون. گلدونه تو کلاسه می شمره از یک تا سه. در کلاس باز میشه روزی خوب آغاز میشه. مربی مهربون میاد با روی خندون. می خنده به بچه ها میگه به نام خدا. (شعر در واحد توحید (خداشناسی) و مهربانی و خوشرویی هم ، قابلیت استفاده دارد. ). مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آمو

 سلام سلام

سلام. گروه سنی 3 تا 5 ساله. ما پیرو قرآنیم خوش خو و مهربانیم. عادت ما سلام است سفارش اسلام است. به پدر و مادر به خواهر و برادر. به هر که روبروییم اول سلام می گوییم. سلام عزت آرد خیر و سعادت آرد. نشانه اسلام است بهتر ز هر کلام است. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی برای خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

 سلام سلام

سلام. گروه سنی 4 تا 5 ساله. سلام بگو همیشه یه وقت نگی نمیشه. حالا ببین چی میشه بدی ها پر می کشه. وقتی بگویم سلام گل می ریزه از لبام. می یاره دوستی ها رو گلی به نام سلام. اول صبح، سلام کمی بلندتر سلام. اگه که زود سلام کنی همیشه عادت می کنی. با این کارت بچه جونم کلی محبت می کنی. مقصود نعیمی ذاکر. نشر لک لک. منبع: آموزش مفاهیم دینی برای خردسالان، کتاب راهنمای آموزش شعر.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه