نوشته‌هایی با برچسب "زبان آموزی در کودکان"

زبان آموزی کودکان، 25 کلمه مهم قبل سه سالگی زبان آموزی کودکان، 25 کلمه مهم قبل سه سالگی

ایسنا: این کلمات شامل مامان، بابا، بچه، شیر، شربت، سلام، توپ، بله، نه، سگ، گربه، بینی، چشم، موز، بیسکویت، ماشین، داغ، ممنون، حمام، کفش، کلاه، کتاب، همه رفته اند، بیشتر و خداحافظ هستند. این ۲۵ کلمه اجباری بخشی از یک لیست بزرگتر ۳۱۰ کلمه ای هستند که باید در گنجینه لغات یک کودک نوپا وجود داشته و باید در ۱۰ دقیقه توسط والدین تیک زده شوند. یک کودک معمولی باید حدود ۱۵۰ کلمه از این پژوهش توسعه زبان را بداند؛ اما تعداد ۷۵ تا ۲۲۵ کلمه نیز عادی است. به گفته محققان که به ارائه این پژوهش در نشست سالانه انجمن پیشرفت علوم آمریکا پرداختند، اگر یک کودک تنها ق

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه