نوشته‌هایی با برچسب "روزه نگیرید"

روزه عاطفی نگیرید روزه عاطفی نگیرید

روزه عاطفی نگیرید. بسیاری از کودکان که در مدرسه قادر به یادگیری نیستند به واسطه عدم پیشرفت تحصیلی، افسرده، مضطرب، ناامید و حتی خشمگین می شوند. در اینکه چه عاملی باعث ناتوانی در یادگیری می باشد قطعا می توان عوامل گوناگونی را نام برد. اما یکی از عوامل مهم و در عین حال بسیار حساس و مورد توجه، عامل عاطفی و برخوردهای عاطفی با کودکان می باشد که اغلب بروز این چنین مشکلی منجر به ناتوانی در یادگیری کودکان می گردد. بارها مشاهده گردیده است که وقتی کودکان دچار مشکلات اجتماعی، عاطفی محیط می گردند رفتارهایی از قبیل حواس پرتی شدید،کمی فراخنای توجه، تحرک ب

روزه عاطفی نگیرید روزه عاطفی نگیرید

بسیاری از کودکان که در مدرسه قادر به یادگیری نیستند به واسطه عدم پیشرفت تحصیلی، افسرده، مضطرب، ناامید و حتی خشمگین می شوند. در اینکه چه عاملی باعث ناتوانی در یادگیری می باشد قطعا می توان عوامل گوناگونی را نام برد. اما یکی از عوامل مهم و در عین حال بسیار حساس و مورد توجه، عامل عاطفی و برخوردهای عاطفی با کودکان می باشد که اغلب بروز این چنین مشکلی منجر به ناتوانی در یادگیری کودکان می گردد. بارها مشاهده گردیده است که وقتی کودکان دچار مشکلات اجتماعی، عاطفی محیط می گردند رفتارهایی از قبیل حواس پرتی شدید،کمی فراخنای توجه، تحرک بیش از حد، ارزیابی نا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه