نوشته‌هایی با برچسب "دلیل ضربان قلب"

دلیل علاقه نوزاد به ضربان قلب مادر دلیل علاقه نوزاد به ضربان قلب مادر

در این مطلب تاثیر صداها و بوها را روی جنین بررسی کرده ایم تا شاید به این نتیجه برسید که باید قبل از به دنیا آمدن کودکتان او را به شکلی زیباتر با این دنیا آشنا کنید. ● صداها و موسیقیاولین صدای دلنوازی که جنین آن را می شنود و به عنوان یک موسیقی خوش آهنگ ضبط می کند، صدای ضربان قلبتان است. به همین دلیل وقتی به دنیا می آید، در لحظه های ناآرامی و بی قراری اگر صدای ضربان قلب شما را بشنود، آرام می شود. به تمام خانم های باردار پیشنهاد می شود که در مکان های شلوغ و پرسروصدا خیلی حضور نداشته باشند چون این صداها جنین را اذیت می کند و حتی در ماه های بعد روی

دلیل علاقه نوزاد به ضربان قلب مادر دلیل علاقه نوزاد به ضربان قلب مادر

در این مطلب تاثیر صداها و بوها را روی جنین بررسی کرده ایم تا شاید. به این نتیجه برسید که باید قبل از به دنیا آمدن کودکتان او را به شکلی زیباتر با. این دنیا آشنا کنید. ● صداها و موسیقی. اولین صدای دلنوازی که جنین آن را می شنود و به عنوان یک موسیقی خوش. آهنگ ضبط می کند، صدای ضربان قلبتان است. به همین دلیل وقتی به دنیا می آید، در. لحظه های ناآرامی و بی قراری اگر صدای ضربان قلب شما را بشنود، آرام می شود. به تمام خانم های باردار پیشنهاد می شود که در مکان های شلوغ و. پرسروصدا خیلی حضور نداشته باشند چون این صداها جنین را اذیت می کند و حتی در ماه. های

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه