نوشته‌هایی با برچسب "در مورد ساقه گیاهان"

در مورد ساقه گیاهان چه می دانید؟ در مورد ساقه گیاهان چه می دانید؟

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، موادی که به وسیله ریشه گیاه جذب می شوند توسط ساقه گیاه به برگ ها می رسند. ساقه هم مانند ریشه از قسمتهای تونل مانندی که همان آوندها به سمت بالا و به طرف برگ ها می روند. ساقه گیاهان دارای رشد طولی و رشد قطری است. تمام ساقه‌ها رشد طولی دارند ولی رشد قطری در همه آنها دیده نمی‌شود. رشد طولی مقدم بر رشد قطری است و در ساقه‌هایی که دارای هر دو نوع رشدند ابتدا رشد طولی را آغاز می‌کنند. به همین دلیل رشد طولی و رشد نخستین و رشد قطری را رشد پسین می‌نامند. ساقه زیرزمینی: این ساقه‌ها اندام های ذخیره‌ای گیاه به شمار می‌روند.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه