نوشته‌هایی با برچسب "دریای زیبا"

دریای زیبا دریای زیبا

دریای زیبا. دریایم و دریایم. قدرتی از خدایم. از عمق و از ته دل. موج می زنم به ساحل. قدرت و زوری دارم. آبهای شوری دارم. امواج من قشنگه. با کشتی ها می جنگه. خدای من مهربان. قدرت او بی کران. بخش کودک و نوجوان تبیان. منبع: عمو فرشید. مطالب مرتبط: نارگیل مقوی. باران. انگور شیرین. مامان بزرگ نی نی. هندوانه‌ی شیرین. ورزش کن.

دریای زیبا دریای زیبا

دریای زیبا. دریایم و دریایم. قدرتی از خدایم. از عمق و از ته دل. موج می زنم به ساحل. قدرت و زوری دارم. آبهای شوری دارم. امواج من قشنگه. با کشتی ها می جنگه. خدای من مهربان. قدرت او بی کران. بخش کودک و نوجوان تبیان. منبع: عمو فرشید. مطالب مرتبط: نارگیل مقوی. باران. انگور شیرین. مامان بزرگ نی نی. هندوانه‌ی شیرین. ورزش کن.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه