نوشته‌هایی با برچسب "خورشید"

خورشید خورشید

خورشید هر روز وقتی که. خورشید می تابد. لامپِ اتاقِ من. تا عصر می خوابد. خورشید از پنجره. خوشحال می خندد. او پرده ی آن را. باخنده می بندد. از صبحِ خیلی زود. بیدارِ بیدار است. در خانه ها هر روز. مشغولِ این کار است. منبع: ماهنامه قلک. تنظیم کننده: فهیمه امرالله.

خورشید خورشید

خورشید هر روز وقتی که. خورشید می تابد. لامپِ اتاقِ من. تا عصر می خوابد. خورشید از پنجره. خوشحال می خندد. او پرده ی آن را. باخنده می بندد. از صبحِ خیلی زود. بیدارِ بیدار است. در خانه ها هر روز. مشغولِ این کار است. منبع: ماهنامه قلک. تنظیم کننده: فهیمه امرالله.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه