نوشته‌هایی با برچسب "خورشید را بیاورید"

خورشید خورشید

خورشید هر روز وقتی که. خورشید می تابد. لامپِ اتاقِ من. تا عصر می خوابد. خورشید از پنجره. خوشحال می خندد. او پرده ی آن را. باخنده می بندد. از صبحِ خیلی زود. بیدارِ بیدار است. در خانه ها هر روز. مشغولِ این کار است. منبع: ماهنامه قلک. تنظیم کننده: فهیمه امرالله.

خورشید خورشید

خورشید هر روز وقتی که. خورشید می تابد. لامپِ اتاقِ من. تا عصر می خوابد. خورشید از پنجره. خوشحال می خندد. او پرده ی آن را. باخنده می بندد. از صبحِ خیلی زود. بیدارِ بیدار است. در خانه ها هر روز. مشغولِ این کار است. منبع: ماهنامه قلک. تنظیم کننده: فهیمه امرالله.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه