نوشته‌هایی با برچسب "خرس قهوه ای"

 خرس کوچولو و خرس قهوه ای  خرس کوچولو و خرس قهوه ای

خرس کوچولو و خرس قهوه ایدر قسمت قبل خواندید خرس کوچکی که علاقه نداشت برای غذا خوردن زحمت بکشد پس از دوستی با زنبورها از آنان عسل می خواست. زنبورها تا مدتی حاضر شدند به دوستشان عسل بدهند ولی پس از مدتی از او تقاضا کردند که برای یافتن غذا به جنگل برود. خرس تنبل یک روز وقتی زنبورها کندو را ترک کرده بودند به سراغ کندو رفت و تمام عسلی را که در کندو بود، خورد. زنبورها پس از بازگشت به کندو به سراغ او رفتند. خرس کوچولو پس از آن تصمیم گرفت به طرف رودخانه برود. او بالاخره موفق شد تا چند ماهی برای خوردن شکار کند. او که از رفتار گذشته پشیمان شده بود ت

 خرس کوچولو و خرس قهوه ای  خرس کوچولو و خرس قهوه ای

خرس کوچولو و خرس قهوه ایدر قسمت قبل خواندید خرس کوچکی که علاقه نداشت برای غذا خوردن زحمت بکشد پس از دوستی با زنبورها از آنان عسل می خواست. زنبورها تا مدتی حاضر شدند به دوستشان عسل بدهند ولی پس از مدتی از او تقاضا کردند که برای یافتن غذا به جنگل برود. خرس تنبل یک روز وقتی زنبورها کندو را ترک کرده بودند به سراغ کندو رفت و تمام عسلی را که در کندو بود، خورد. زنبورها پس از بازگشت به کندو به سراغ او رفتند. خرس کوچولو پس از آن تصمیم گرفت به طرف رودخانه برود. او بالاخره موفق شد تا چند ماهی برای خوردن شکار کند. او که از رفتار گذشته پشیمان شده بود ت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه