نوشته‌هایی با برچسب "حرف و سکوت"

حرف‌ زدن در سكوت حرف‌ زدن در سكوت

حرف‌ زدن در سکوت. اگر کودک شما ناشنوا متولد شده باشد باید به بازی‌هایی که با او می‌کنید دقت کنید. آنها حرکات شما را دنبال می‌کنند و صدای شما را نمی‌شنوند. چون حس شنوایی و قدرت گویایی کودک مختل است، باید سعی کنید از حواس دیگر او کمک بگیرید و آموزش اصوات را جور دیگری به او بیاموزید. حمید کوچولو کمی دورتر از بچه‌ها می‌ایستد و دقایقی به آنها نگاه می‌کند. آنها با هم بازی می‌کنند. حرف می‌زنند. گاهی جیغ می‌کشند و گاهی گریه می‌کنند. زمانی هم می‌خندند. سرو صدا مربی مهد کودک را کلافه می‌کند، اما حمید در سکوت به آنها نگاه می‌کند. دعوا بر سر عروسک‌ها

حرف‌ زدن در سكوت حرف‌ زدن در سكوت

اگر کودک شما ناشنوا متولد شده باشد باید به بازی‌هایی که با او می‌کنید دقت کنید. آنها حرکات شما را دنبال می‌کنند و صدای شما را نمی‌شنوند. چون حس شنوایی و قدرت گویایی کودک مختل است، باید سعی کنید از حواس دیگر او کمک بگیرید و آموزش اصوات را جور دیگری به او بیاموزید. حمید کوچولو کمی دورتر از بچه‌ها می‌ایستد و دقایقی به آنها نگاه می‌کند. آنها با هم بازی می‌کنند. حرف می‌زنند. گاهی جیغ می‌کشند و گاهی گریه می‌کنند. زمانی هم می‌خندند. سرو صدا مربی مهد کودک را کلافه می‌کند، اما حمید در سکوت به آنها نگاه می‌کند. دعوا بر سر عروسک‌هاست. مربی چند عروسک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه