نوشته‌هایی با برچسب "جزء 10 قرآن"

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف ١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف. ترسناک بودند. درِ غار به طرف جنوب بود. هنگام طلوع، خورشید به سمت راست غار مى‏تابید و تا هنگام غروب، کم‏کم به سمت چپ مى‏رفت. داخل غار فضاى وسیعى بود که اصحاب کهف در آن‏جا خوابیده بودند و آفتاب به آن‏جا نمى‏رسید و گرماى تابش مستقیم آفتاب، آزارشان نمى‏داد. به امر خدا، گه گاه به پهلوى راست و چپ مى‏چرخیدند تا بدنشان پوسیده و کوبیده نشود. سگشان بر دهانه‌ی غار دو دستش را باز کرده و خوابیده بود. چشم‏هایشان باز بود، طورى که اگر کسى آنان را مى‏دید گمان مى‏کرد بیدارند و چنان منظره‏اى ایجاد شده بود

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف ١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف. ترسناک بودند. درِ غار به طرف جنوب بود. هنگام طلوع، خورشید به سمت راست غار مى‏تابید و تا هنگام غروب، کم‏کم به سمت چپ مى‏رفت. داخل غار فضاى وسیعى بود که اصحاب کهف در آن‏جا خوابیده بودند و آفتاب به آن‏جا نمى‏رسید و گرماى تابش مستقیم آفتاب، آزارشان نمى‏داد. به امر خدا، گه گاه به پهلوى راست و چپ مى‏چرخیدند تا بدنشان پوسیده و کوبیده نشود. سگشان بر دهانه‌ی غار دو دستش را باز کرده و خوابیده بود. چشم‏هایشان باز بود، طورى که اگر کسى آنان را مى‏دید گمان مى‏کرد بیدارند و چنان منظره‏اى ایجاد شده بود

١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل ١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل

سایه‏ها سجده مى‏کنند. خداوند یگانه توجه مردم را به سایه‏ها جلب مى‏کند که سایه‏ها سجده در برابر خدا را مجسم مى‏کنند و مى‏فرماید:. آیا به چیزهایى که خدا آفریده نگاه نمى‏کنند که سایه‏هایشان از راست و چپ مى‏گردد. براى خدا سجده مى‏کنند در حالى که فروتن هستند. آیه‌ی 48. همه سجده مى‏کنند. خداوند یگانه به عبادت بندگانش نیازى ندارد. بلکه مخلوقات او به سجده در برابر خدا و عبادت او نیازمندند. و همه او را ستایش مى‏کنند. در قرآن مى‏خوانیم:. و آن‏چه در آسمان‏هاست و آن‏چه در زمین است، از جنبندگان و فرشتگان، براى خدا سجده مى‏کنند و تکبر نمى‏کنند. از پرورد

١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل ١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل

سایه‏ها سجده مى‏کنند. خداوند یگانه توجه مردم را به سایه‏ها جلب مى‏کند که سایه‏ها سجده در برابر خدا را مجسم مى‏کنند و مى‏فرماید:. آیا به چیزهایى که خدا آفریده نگاه نمى‏کنند که سایه‏هایشان از راست و چپ مى‏گردد. براى خدا سجده مى‏کنند در حالى که فروتن هستند. آیه‌ی 48. همه سجده مى‏کنند. خداوند یگانه به عبادت بندگانش نیازى ندارد. بلکه مخلوقات او به سجده در برابر خدا و عبادت او نیازمندند. و همه او را ستایش مى‏کنند. در قرآن مى‏خوانیم:. و آن‏چه در آسمان‏هاست و آن‏چه در زمین است، از جنبندگان و فرشتگان، براى خدا سجده مى‏کنند و تکبر نمى‏کنند. از پرورد

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم ١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم

واى بر کافران. خداوند مهربان پیامبر گرامى اسلام(ص) را براى هدایت تمام مردمِ جهان انتخاب کرد و به او مأموریت داد تا مردم را از تاریکىِ نادانى و کفر نجات دهد و به سوى نورِ دانش و ایمان راهنمایى کند. اما کافران پیوسته سعى کرده‏اند که با استفاده از سنت‏ها و آداب و رسوم، دینِ مردم را به انحراف و اشتباه بکشانند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. الف، لام، را، کتابى است که آن را به تو نازل کردیم براى این که مردم را با اجازه‌ی پروردگارشان از تاریکى‏ها به سوى نور خارج کنى. به سوى راه عزیز ستوده. خداست که هر چه در آسمان‏ها و زمی

١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم ١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم

واى بر کافران. خداوند مهربان پیامبر گرامى اسلام(ص) را براى هدایت تمام مردمِ جهان انتخاب کرد و به او مأموریت داد تا مردم را از تاریکىِ نادانى و کفر نجات دهد و به سوى نورِ دانش و ایمان راهنمایى کند. اما کافران پیوسته سعى کرده‏اند که با استفاده از سنت‏ها و آداب و رسوم، دینِ مردم را به انحراف و اشتباه بکشانند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. الف، لام، را، کتابى است که آن را به تو نازل کردیم براى این که مردم را با اجازه‌ی پروردگارشان از تاریکى‏ها به سوى نور خارج کنى. به سوى راه عزیز ستوده. خداست که هر چه در آسمان‏ها و زمی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه