نوشته‌هایی با برچسب "جزء چهاردهم قرآن کریم"

١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر ١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر

١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر. اى کاش مسلمان بودیم. افرادى که در دنیا کافر بوده‏اند، در روز قیامت از کفرشان پشیمان مى‏شوند و آرزو مى‏کنند که اى کاش خداپرست بودند و به پیامبران ایمان مى‏آوردند؛ امّا دیگر پشیمانى سودى ندارد و راه بازگشتى نیست. خداوند یگانه در این جهان به آنان مهلت داده و به پیامبر (ص) فرموده است:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. الف، لام، را؛ آن آیات کتاب و قرآن روشنگر است. چه بسا کسانى که کافر شدند، آرزو کنند که اى کاش مسلمان بودند. رهایشان کن تا بخورند و بهره‏مند شوند و آرزو سرگرمشان کند. پس به زودى خو

١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر ١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر

١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٢١ سوره‌ی حِجْر. اى کاش مسلمان بودیم. افرادى که در دنیا کافر بوده‏اند، در روز قیامت از کفرشان پشیمان مى‏شوند و آرزو مى‏کنند که اى کاش خداپرست بودند و به پیامبران ایمان مى‏آوردند؛ امّا دیگر پشیمانى سودى ندارد و راه بازگشتى نیست. خداوند یگانه در این جهان به آنان مهلت داده و به پیامبر (ص) فرموده است:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. الف، لام، را؛ آن آیات کتاب و قرآن روشنگر است. چه بسا کسانى که کافر شدند، آرزو کنند که اى کاش مسلمان بودند. رهایشان کن تا بخورند و بهره‏مند شوند و آرزو سرگرمشان کند. پس به زودى خو

 ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل  ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل

١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل. خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید. مشرکان زمان جاهلیت مى‏گفتند: «ما شایسته نیستیم که خداوند را پرستش کنیم. و به همین خاطر بت‏ها را مى‏پرستیم و از آنان درخواست مى‏کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند. » آنان گمان مى‏کردند خداوند، مانند پادشاهى بزرگ است که افرادى خاص مى‏توانند با او ارتباط داشته باشند. خداوند یگانه در پاسخ بهانه‏ها و سخنان بیهوده‌ی مشرکان مى‏فرماید:. و غیر از خدا چیزى را مى‏پرستند که مالک چیزى از روزىِ آنان از آسمان‏ها و زمین نیستند و توانایى ندارند. پس براى خدا مثال‏ها نزنید. به راس

 ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل  ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل

١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل. خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید. مشرکان زمان جاهلیت مى‏گفتند: «ما شایسته نیستیم که خداوند را پرستش کنیم. و به همین خاطر بت‏ها را مى‏پرستیم و از آنان درخواست مى‏کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند. » آنان گمان مى‏کردند خداوند، مانند پادشاهى بزرگ است که افرادى خاص مى‏توانند با او ارتباط داشته باشند. خداوند یگانه در پاسخ بهانه‏ها و سخنان بیهوده‌ی مشرکان مى‏فرماید:. و غیر از خدا چیزى را مى‏پرستند که مالک چیزى از روزىِ آنان از آسمان‏ها و زمین نیستن�� و توانایى ندارند. پس براى خدا مثال‏ها نزنید. به راس

٣)  جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر ٣)  جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر

٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر. خبر بده. در روز قیامت، پرهیزکاران وارد بهشت مى‏شوند و براى همیشه در آن‏جا مى‏مانند. پروردگار مهربان مى‏فرماید:. به راستى پرهیزکاران در باغ‏ها و چشمه‏هایند. با سلام و ایمنى در آن داخل شوید. و آن‏چه کینه در سینه‏هایشان است، بیرون مى‏کشیم؛ برادرانه بر تخت‏هایى روبروى هم هستند. در آن‏جا نه رنجى به آنان مى‏رسد و نه از آن‏جا بیرون رانده مى‏شوند. به بندگانم خبر بده که به راستى من آمرزنده‌ی مهربانم و این که عذابم، عذابى دردناک است. آیات 45 الى 50. میهمانان حضرت ابراهیم (ع). روزى، چند فرشته به

٣)  جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر ٣)  جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر

٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٦٦ سوره‌ی حِجْر. خبر بده. در روز قیامت، پرهیزکاران وارد بهشت مى‏شوند و براى همیشه در آن‏جا مى‏مانند. پروردگار مهربان مى‏فرماید:. به راستى پرهیزکاران در باغ‏ها و چشمه‏هایند. با سلام و ایمنى در آن داخل شوید. و آن‏چه کینه در سینه‏هایشان است، بیرون مى‏کشیم؛ برادرانه بر تخت‏هایى روبروى هم هستند. در آن‏جا نه رنجى به آنان مى‏رسد و نه از آن‏جا بیرون رانده مى‏شوند. به بندگانم خبر بده که به راستى من آمرزنده‌ی مهربانم و این که عذابم، عذابى دردناک است. آیات 45 الى 50. میهمانان حضرت ابراهیم (ع). روزى، چند فرشته به

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر ٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر. بال‏هایت را بر مومنان فرود آور. بعضى از مشرکان ثروت فراوانى داشتند و مسلمانان آرزو مى‏کردند که مانند آنان ثروتمند بودند و مى‏توانستند در راه خدا و براى تبلیغ دین خدا انفاق کنند. اما خداوند مهربان به پیامبر(ص) هشدار داد که مسلمانان بزرگ‏ترین سرمایه‌ی جهان، یعنى قرآن را دارند و نباید به نعمت‏هاى مادى دیگران، که وسیله‌ی آزمایش آن‏هاست، چشم بدوزند. سپس به او سفارش مى‏کند که همچون پرنده‏اى مهربان مسلمانان را زیر پروبال خود بگیرد و با وحدت و یکپارچگى آنان را در مقابل دشمنان حفظ نماید. وحى الهى

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر ٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره‌ی حِجْر. بال‏هایت را بر مومنان فرود آور. بعضى از مشرکان ثروت فراوانى داشتند و مسلمانان آرزو مى‏کردند که مانند آنان ثروتمند بودند و مى‏توانستند در راه خدا و براى تبلیغ دین خدا انفاق کنند. اما خداوند مهربان به پیامبر(ص) هشدار داد که مسلمانان بزرگ‏ترین سرمایه‌ی جهان، یعنى قرآن را دارند و نباید به نعمت‏هاى مادى دیگران، که وسیله‌ی آزمایش آن‏هاست، چشم بدوزند. سپس به او سفارش مى‏کند که همچون پرنده‏اى مهربان مسلمانان را زیر پروبال خود بگیرد و با وحدت و یکپارچگى آنان را در مقابل دشمنان حفظ نماید. وحى الهى

 ٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل  ٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل

٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل. شتاب نکنید. پیامبر اکرم(ص) مشرکان و کافران را به دین الهى دعوت مى‏کرد و آنان را از عذاب الهى بیم مى‏داد. اما آنان، مانند اقوام پیشین، ایمان نمى‏آوردند و از پیامبر(ص) مى‏پرسیدند: «پس عذاب الهى چه وقت نازل مى‏شود؟» و مى‏گفتند: «اگر عذاب نازل شود ما به بت‏هایمان پناه مى‏بریم و از آن‏ها مى‏خواهیم ما را در برابر عذاب حفظ کنند. » خداوند مهربان فرمود:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. فرمان خدا آمد. پس در آن شتاب نکنید. او منزه است و از آن‏چه شریک مى‏سازند برتر است. فرشتگان را با روح به فرمان خود بر

 ٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل  ٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل

٦) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٣سوره‌ی نهل. شتاب نکنید. پیامبر اکرم(ص) مشرکان و کافران را به دین الهى دعوت مى‏کرد و آنان را از عذاب الهى بیم مى‏داد. اما آنان، مانند اقوام پیشین، ایمان نمى‏آوردند و از پیامبر(ص) مى‏پرسیدند: «پس عذاب الهى چه وقت نازل مى‏شود؟» و مى‏گفتند: «اگر عذاب نازل شود ما به بت‏هایمان پناه مى‏بریم و از آن‏ها مى‏خواهیم ما را در برابر عذاب حفظ کنند. » خداوند مهربان فرمود:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. فرمان خدا آمد. پس در آن شتاب نکنید. او منزه است و از آن‏چه شریک مى‏سازند برتر است. فرشتگان را با روح به فرمان خود بر

٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى  ٢٣ سوره‌ی نحل ٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى  ٢٣ سوره‌ی نحل

٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى ٢٣ سوره‌ی نحل. دریا. یکى دیگر از نعمت‏هایى که در اختیار بشر است و به زندگى او در روى زمین کمک مى‏کند، دریاست. دریا چرخش آب در طبیعت را ممکن مى‏سازد و موجودات بسیارى در آن زندگى مى‏کنند. انسان مى‏تواند از موجودات دریایى تغذیه کند و زینت‏آلاتى چون مروارید از آن استخراج نماید. کشف خواص مواد در طبیعت و وزن مخصوص آب، به انسان کمک کرد تا با استفاده از قوانین طبیعى وسایلى بسازد که روى آب شناور باشند یا در اعماق آن حرکت کنند، و با دنیاى زیر آب آشنا شود و براى زندگى بهتر از آن بهره‏مند گردد. خداوند مهربان مى‏فرم

٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى  ٢٣ سوره‌ی نحل ٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى  ٢٣ سوره‌ی نحل

٧) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٤ الى ٢٣ سوره‌ی نحل. دریا. یکى دیگر از نعمت‏هایى که در اختیار بشر است و به زندگى او در روى زمین کمک مى‏کند، دریاست. دریا چرخش آب در طبیعت را ممکن مى‏سازد و موجودات بسیارى در آن زندگى مى‏کنند. انسان مى‏تواند از موجودات دریایى تغذیه کند و زینت‏آلاتى چون مروارید از آن استخراج نماید. کشف خواص مواد در طبیعت و وزن مخصوص آب، به انسان کمک کرد تا با استفاده از قوانین طبیعى وسایلى بسازد که روى آب شناور باشند یا در اعماق آن حرکت کنند، و با دنیاى زیر آب آشنا شود و براى زندگى بهتر از آن بهره‏مند گردد. خداوند مهربان مى‏فرم

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل ٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل. افسانه‏هاى پیشینیان. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هر کس سنت خوبى ایجاد کند و مردم را به آن عادت بدهد، هم پاداش عمل خودش را مى‏گیرد و هم پاداش هر کسى را که به آن عمل کند، بدون این که از پاداش عمل کنندگان چیزى کم شود. و هر کس سنت زشتى را پدید آورد، هم گناه آن عمل را به دوش خواهد کشید و هم گناه هر کسى را که به آن عمل کند. » خداوند مهربان در مورد مشرکان که ادعا مى‏کردند قرآن جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست،چنین مى‏فرماید:. و هنگامى که به آنان گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ مى‏گویند: افسانه‏هاى پی

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل ٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل. افسانه‏هاى پیشینیان. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هر کس سنت خوبى ایجاد کند و مردم را به آن عادت بدهد، هم پاداش عمل خودش را مى‏گیرد و هم پاداش هر کسى را که به آن عمل کند، بدون این که از پاداش عمل کنندگان چیزى کم شود. و هر کس سنت زشتى را پدید آورد، هم گناه آن عمل را به دوش خواهد کشید و هم گناه هر کسى را که به آن عمل کند. » خداوند مهربان در مورد مشرکان که ادعا مى‏کردند قرآن جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست،چنین مى‏فرماید:. و هنگامى که به آنان گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ مى‏گویند: افسانه‏هاى پی

 ٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل  ٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل

٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل. سزاوار گمراهى‏اند. مشرکان، بسیارى از چیزهاى حلال را بر خود حرام کرده بودند؛ مثلاً بعضى از چهارپایان را حرام مى‏دانستند. آنان پرستش بت‏ها و حلال و حرام‏هایى را که خودشان قرار داده بودند، از جانب خدا مى‏دانستند و به پیامبر(ص) مى‏گفتند: «اگر خدا مى‏خواست، ما را هدایت مى‏کرد که غیر از او را عبادت نکنیم و حلال‏ها را حرام نگردانیم. » اما خداوند مهربان براى هدایت انسان‏ها اجبار قرار نداد، بلکه پیامبرانى را برگزید تا مردم را راهنمایى کنند. او به مردم عقل و قدرت تشخیص حق و باطل بخشید و به آنان اختیا

 ٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل  ٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل

٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره‌ی نحل. سزاوار گمراهى‏اند. مشرکان، بسیارى از چیزهاى حلال را بر خود حرام کرده بودند؛ مثلاً بعضى از چهارپایان را حرام مى‏دانستند. آنان پرستش بت‏ها و حلال و حرام‏هایى را که خودشان قرار داده بودند، از جانب خدا مى‏دانستند و به پیامبر(ص) مى‏گفتند: «اگر خدا مى‏خواست، ما را هدایت مى‏کرد که غیر از او را عبادت نکنیم و حلال‏ها را حرام نگردانیم. » اما خداوند مهربان براى هدایت انسان‏ها اجبار قرار نداد، بلکه پیامبرانى را برگزید تا مردم را راهنمایى کنند. او به مردم عقل و قدرت تشخیص حق و باطل بخشید و به آنان اختیا

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل ١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل

ایمان به آخرت. ایمان به آخرت و یقین داشتن به روز حساب، صفتى است که انسان را از هر گناه و آلودگى دور نگاه مى‏دارد. صاحب روز جزا مى‏فرماید:. کسانى که به آخرت ایمان ندارند، صفت بد دارند و عالى‏ترین صفت مخصوص خداست و او عزیزِ حکیم است. آیه‌ی60. مهلت مى‏دهد. خداوند به قدرى بخشنده و مهربان است که به بندگان گناهکارش مهلت مى‏دهد تا از گناه دست بردارند و توبه کنند و به کارهاى شایسته روى آورند، اما اگر گروهى آن‏قدر به گناه و فساد ادامه دهند که مهلت‏شان تمام شود، دچار عذاب الهى خواهند شد. و اگر خداوند مى‏خواست تمام گناهکاران را مجازات و عذاب کند، هیچ کس

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل ١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل

ایمان به آخرت. ایمان به آخرت و یقین داشتن به روز حساب، صفتى است که انسان را از هر گناه و آلودگى دور نگاه مى‏دارد. صاحب روز جزا مى‏فرماید:. کسانى که به آخرت ایمان ندارند، صفت بد دارند و عالى‏ترین صفت مخصوص خداست و او عزیزِ حکیم است. آی��‌ی60. مهلت مى‏دهد. خداوند به قدرى بخشنده و مهربان است که به بندگان گناهکارش مهلت مى‏دهد تا از گناه دست بردارند و توبه کنند و به کارهاى شایسته روى آورند، اما اگر گروهى آن‏قدر به گناه و فساد ادامه دهند که مهلت‏شان تمام شود، دچار عذاب الهى خواهند شد. و اگر خداوند مى‏خواست تمام گناهکاران را مجازات و عذاب کند، هیچ کس

٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٢ الى ٤٤ سوره‌ی حِجْر ٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٢ الى ٤٤ سوره‌ی حِجْر

بادهاى باران‏زا. بادها، مأموریت‏هاى متفاوتى دارند. آن‏ها گرده‌ی گل گیاهان را از درختى به درخت دیگر منتقل مى‏کنند. گرده‏هاى نر، بر گل‏هاى ماده مى‏نشیند و درخت بارور مى‏شود. ابرها به وسیله‌ی باد جابجا مى‏شوند و در محیط‌هاى مناسب مى‏بارند و به این ترتیب، آب در طبیعت گردش مى‏کند و آبادانى پدید مى‏آورد. خالق یکتا مى‏فرماید:. و بادها را باردار کننده فرستادیم. پس، از آسمان آبى فرو فرستادیم و شما را با آن سیراب کردیم و شما انبار کننده‌ی آن نیستید. آیه‌ی 22. ما وارث هستیم. خالقِ یکتا، انسان را مى‏آفریند و به او مدت معینى عمر مى‏دهد. سپس او را در ا

٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٢ الى ٤٤ سوره‌ی حِجْر ٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٢ الى ٤٤ سوره‌ی حِجْر

بادهاى باران‏زا. بادها، مأموریت‏هاى متفاوتى دارند. آن‏ها گرده‌ی گل گیاهان را از درختى به درخت دیگر منتقل مى‏کنند. گرده‏هاى نر، بر گل‏هاى ماده مى‏نشیند و درخت بارور مى‏شود. ابرها به وسیله‌ی باد جابجا مى‏شوند و در محیط‌هاى مناسب مى‏بارند و به این ترتیب، آب در طبیعت گردش مى‏کند و آبادانى پدید مى‏آورد. خالق یکتا مى‏فرماید:. و بادها را باردار کننده فرستادیم. پس، از آسمان آبى فرو فرستادیم و شما را با آن سیراب کردیم و شما انبار کننده‌ی آن نیستید. آیه‌ی 22. ما وارث هستیم. خالقِ یکتا، انسان را مى‏آفریند و به او مدت معینى عمر مى‏دهد. سپس او را در ا

١٤) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٠٦ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل ١٤) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٠٦ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل

باز هم بگو. گروهى از مسلمانان به دست مشرکان گرفتار شدند و آنان را شکنجه کردند که از اسلام بازگردند. آنان عمار، پدرش یاسر و مادرش سمیه، صهیب، بلال و خبّاب بودند. پدر و مادر عمار آن‏قدر پایدارى کردند که زیر شکنجه کشته شدند، ولى عمار آن‏چه را مى‏خواستند گفت و آزاد شد. سپس گریه‏کنان نزد پیامبر(ص) رفت. پیامبر(ص) پرسید: «چه شده است؟» گفت: «بسیار بد شد. مشرکان رهایم نکردند تا نسبت به شما جسارت کردم و از بتان به نیکى یاد کردم. » پیامبر(ص) اشک‏هاى عمار را پاک کرد و گفت: «اگر باز هم خواستند شکنجه‏ات کنند آن‏چه مى‏خواهند، بگو. » خداوند در این مورد فر

١٤) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٠٦ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل ١٤) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١٠٦ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل

باز هم بگو. گروهى از مسلمانان به دست مشرکان گرفتار شدند و آنان را شکنجه کردند که از اسلام بازگردند. آنان عمار، پدرش یاسر و مادرش سمیه، صهیب، بلال و خبّاب بودند. پدر و مادر عمار آن‏قدر پایدارى کردند که زیر شکنجه کشته شدند، ولى عمار آن‏چه را مى‏خواستند گفت و آزاد شد. سپس گریه‏کنان نزد پیامبر(ص) رفت. پیامبر(ص) پرسید: «چه شده است؟» گفت: «بسیار بد شد. مشرکان رهایم نکردند تا نسبت به شما جسارت کردم و از بتان به نیکى یاد کردم. » پیامبر(ص) اشک‏هاى عمار را پاک کرد و گفت: «اگر باز هم خواستند شکنجه‏ات کنند آن‏چه مى‏خواهند، بگو. » خداوند در این مورد فر

١٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٨ الى ١٠٥ سوره‌ی نحل ١٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٨ الى ١٠٥ سوره‌ی نحل

بر عذابشان مى‏افزاییم. کسانى که کافر مى‏شوند و دیگران را نیز از ایمان به خدا بازمى‏دارند و به کفر دعوت مى‏کنند، هم گناه خود را به دوش مى‏کشند و هم در گناه دیگران شریک هستند. خداوند یگانه مى‏فرماید:. کسانى که کافر شدند و از راه خدا جلوگیرى کردند به سبب آن که فساد مى‏کردند، عذابى بر عذابشان مى‏افزاییم. آیه‌ی 88. هر امتى شاهدى دارد. خداوند براى هر امتى راهنما و رهبرى قرار داد و روز قیامت آنان را به عنوان شاهد امت خود برمى‏گزیند تا حجت بر همه‌ی مردم تمام شود. به راستى ما در چه حالى پیامبران را خواهیم دید؟ مالک روز جزا مى‏فرماید:. و روزى که در هر

١٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٨ الى ١٠٥ سوره‌ی نحل ١٣) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٨ الى ١٠٥ سوره‌ی نحل

بر عذابشان مى‏افزاییم. کسانى که کافر مى‏شوند و دیگران را نیز از ایمان به خدا بازمى‏دارند و به کفر دعوت مى‏کنند، هم گناه خود را به دوش مى‏کشند و هم در گناه دیگران شریک هستند. خداوند یگانه مى‏فرماید:. کسانى که کافر شدند و از راه خدا جلوگیرى کردند به سبب آن که فساد مى‏کردند، عذابى بر عذابشان مى‏افزاییم. آیه‌ی 88. هر امتى شاهدى دارد. خداوند براى هر امتى راهنما و رهبرى قرار داد و روز قیامت آنان را به عنوان شاهد امت خود برمى‏گزیند تا حجت بر همه‌ی مردم تمام شود. به راستى ما در چه حالى پیامبران را خواهیم دید؟ مالک روز جزا مى‏فرماید:. و روزى که در هر

١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل ١٠) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٢٨ سوره‌ی نحل

سایه‏ها سجده مى‏کنند. خداوند یگانه توجه مردم را ب�� سایه‏ها جلب مى‏کند که سایه‏ها سجده در برابر خدا را مجسم مى‏کنند و مى‏فرماید:. آیا به چیزهایى که خدا آفریده نگاه نمى‏کنند که سایه‏هایشان از راست و چپ مى‏گردد. براى خدا سجده مى‏کنند در حالى که فروتن هستند. آیه‌ی 48. همه سجده مى‏کنند. خداوند یگانه به عبادت بندگانش نیازى ندارد. بلکه مخلوقات او به سجده در برابر خدا و عبادت او نیازمندند. و همه او را ستایش مى‏کنند. در قرآن مى‏خوانیم:. و آن‏چه در آسمان‏هاست و آن‏چه در زمین است، از جنبندگان و فرشتگان، براى خدا سجده مى‏کنند و تکبر نمى‏کنند. از پرورد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه