نوشته‌هایی با برچسب "جزء پانزدهم قرآن کریم"

١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء ١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء

١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء. معراج. خداوند یگانه، شبى پیامبر اکرم(ص) را از مسجدالحرام به مسجدالاقصى و از آن‏جا به آسمان‏ها بالا برد تا ملکوت آسمان‏ها و عظمت خداى بى‏همتا را ببیند و جان و دلش براى هدایت بشر آماده‏تر گردد. این سفر که به معراج مشهور است، از معجزات پیامبر(ص) است. حضرت محمد(ص) همراه جبرئیل به هفت آسمان سفر کرد و آن‏جا پیامبران، فرشتگان، بهشت و جهنم را مشاهده کرد و صبح به مسجدالحرام بازگشت و نماز صبح را همان‏جا خواند و سپس ماجراى این سفر شگفت‏انگیز را براى مردم بازگو کرد. خداوند مهربان مى‏فرماید:. به نام خ

١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء ١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء

١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٥ سوره‌ی اسراء. معراج. خداوند یگانه، شبى پیامبر اکرم(ص) را از مسجدالحرام به مسجدالاقصى و از آن‏جا به آسمان‏ها بالا برد تا ملکوت آسمان‏ها و عظمت خداى بى‏همتا را ببیند و جان و دلش براى هدایت بشر آماده‏تر گردد. این سفر که به معراج مشهور است، از معجزات پیامبر(ص) است. حضرت محمد(ص) همراه جبرئیل به هفت آسمان سفر کرد و آن‏جا پیامبران، فرشتگان، بهشت و جهنم را مشاهده کرد و صبح به مسجدالحرام بازگشت و نماز صبح را همان‏جا خواند و سپس ماجراى این سفر شگفت‏انگیز را براى مردم بازگو کرد. خداوند مهربان مى‏فرماید:. به نام خ

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف ١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف. ترسناک بودند. درِ غار به طرف جنوب بود. هنگام طلوع، خورشید به سمت راست غار مى‏تابید و تا هنگام غروب، کم‏کم به سمت چپ مى‏رفت. داخل غار فضاى وسیعى بود که اصحاب کهف در آن‏جا خوابیده بودند و آفتاب به آن‏جا نمى‏رسید و گرماى تابش مستقیم آفتاب، آزارشان نمى‏داد. به امر خدا، گه گاه به پهلوى راست و چپ مى‏چرخیدند تا بدنشان پوسیده و کوبیده نشود. سگشان بر دهانه‌ی غار دو دستش را باز کرده و خوابیده بود. چشم‏هایشان باز بود، طورى که اگر کسى آنان را مى‏دید گمان مى‏کرد بیدارند و چنان منظره‏اى ایجاد شده بود

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف ١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره‌ی کهف. ترسناک بودند. درِ غار به طرف جنوب بود. هنگام طلوع، خورشید به سمت راست غار مى‏تابید و تا هنگام غروب، کم‏کم به سمت چپ مى‏رفت. داخل غار فضاى وسیعى بود که اصحاب کهف در آن‏جا خوابیده بودند و آفتاب به آن‏جا نمى‏رسید و گرماى تابش مستقیم آفتاب، آزارشان نمى‏داد. به امر خدا، گه گاه به پهلوى راست و چپ مى‏چرخیدند تا بدنشان پوسیده و کوبیده نشود. سگشان بر دهانه‌ی غار دو دستش را باز کرده و خوابیده بود. چشم‏هایشان باز بود، طورى که اگر کسى آنان را مى‏دید گمان مى‏کرد بیدارند و چنان منظره��اى ایجاد شده بود

١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤  سوره‌ی کهف ١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤  سوره‌ی کهف

١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤ سوره‌ی کهف. چه کسى دانا‏تر است. روزى حضرت موسى(ع) در میان بنى‏اسرائیل مشغول صحبت بود که یکى از آنان پرسید: «در روى زمین چه کسى از همه دانا‏تر است؟» موسى(ع) گفت: «من کسى را دانا‏تر از خودم نمى‏شناسم. » در این هنگام خداوند به او وحى فرمود که در مجمع‏البحرین کسى هست که از تو دانا‏تر است. موسى(ع) از خداوند تقاضا کرد که اجازه دهد به دیدار آن مرد دانا برود، تا از او علم بیاموزد. خداوند به او فرمود به مجمع‏البحرین برود. به محلى مى‏رسد که آن ماهى که براى خوراکش برداشته زنده مى‏شود و به سوى دریا مى‏رود، در آن‏

١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤  سوره‌ی کهف ١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤  سوره‌ی کهف

١٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤ سوره‌ی کهف. چه کسى دانا‏تر است. روزى حضرت موسى(ع) در میان بنى‏اسرائیل مشغول صحبت بود که یکى از آنان پرسید: «در روى زمین چه کسى از همه دانا‏تر است؟» موسى(ع) گفت: «من کسى را دانا‏تر از خودم نمى‏شناسم. » در این هنگام خداوند به او وحى فرمود که در مجمع‏البحرین کسى هست که از تو دانا‏تر است. موسى(ع) از خداوند تقاضا کرد که اجازه دهد به دیدار آن مرد دانا برود، تا از او علم بیاموزد. خداوند به او فرمود به مجمع‏البحرین برود. به محلى مى‏رسد که آن ماهى که براى خوراکش برداشته زنده مى‏شود و به سوى دریا مى‏رود، در آن‏

 ٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء  ٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء

٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء. تکبر و ناامیدى هر دو بد است. بعضى افراد هنگامى که به نعمت و آسایش مى‏رسند چنان دچار خود بزرگ‏بینى و تکبر مى‏شوند که همه کس، حتى خدا را فراموش مى‏کنند. این افراد وقتى هم به مشکل و گرفتارى مى‏رسند، چنان ناامید مى‏شوند که گویى هیچ چاره‏اى برایشان وجود ندارد. این گونه رفتارها ناشى از ضعف ایمان است. خداوند متعال مى‏فرماید:. و هنگامى که به انسان نعمت مى‏دهیم روى مى‏گرداند و متکبرانه دور مى‏شود و هنگامى که بدى به او مى‏رسد، ناامید مى‏شود. بگو: هر کس براساس خلق و خوى خود عمل مى‏کند و پروردگارتا

 ٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء  ٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء

٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره‌ی اسراء. تکبر و ناامیدى هر دو بد است. بعضى افراد هنگامى که به نعمت و آسایش مى‏رسند چنان دچار خود بزرگ‏بینى و تکبر مى‏شوند که همه کس، حتى خدا را فراموش مى‏کنند. این افراد وقتى هم به مشکل و گرفتارى مى‏رسند، چنان ناامید مى‏شوند که گویى هیچ چاره‏اى برایشان وجود ندارد. این گونه رفتارها ناشى از ضعف ایمان است. خداوند متعال مى‏فرماید:. و هنگامى که به انسان نعمت مى‏دهیم روى مى‏گرداند و متکبرانه دور مى‏شود و هنگامى که بدى به او مى‏رسد، ناامید مى‏شود. بگو: هر کس براساس خلق و خوى خود عمل مى‏کند و پروردگارتا

 ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف  ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف. جز دروغ نمى‏گویند. مشرکان براى خداوندِ یگانه شریکانى قرار داده بودند. بعضى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند، برخى از مسیحیان، حضرت عیسى(ع) را پسر خدا مى‏پنداشتند، و گروهى از یهودیان نیز آن‏قدر به عزیر، احترام مى‏گذاشتند که او را پسر خدا مى‏نامیدند. مشرکان مى‏گفتند: «ما از آیین پدرانمان پیروى مى‏کنیم، چون دانش آنان از ما بیش‏تر بود و بهتر از ما مى‏فهمیدند. » خداوند مهربان در پاسخ این سخنان فرمود:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. ستایش مخصوص خدایى است که این کتاب استوار را بر بنده‏اش ناز

 ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف  ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره‌ی کهف. جز دروغ نمى‏گویند. مشرکان براى خداوندِ یگانه شریکانى قرار داده بودند. بعضى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند، برخى از مسیحیان، حضرت عیسى(ع) را پسر خدا مى‏پنداشتند، و گروهى از یهودیان نیز آن‏قدر به عزیر، احترام مى‏گذاشتند که او را پسر خدا مى‏نامیدند. مشرکان مى‏گفتند: «ما از آیین پدرانمان پیروى مى‏کنیم، چون دانش آنان از ما بیش‏تر بود و بهتر از ما مى‏فهمیدند. » خداوند مهربان در پاسخ این سخنان فرمود:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. ستایش مخصوص خدایى است که این کتاب استوار را بر بنده‏اش ناز

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره‌ی اسراء ٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره‌ی اسراء

از عذابش مى‏ترسند. مشرکان، گروه‏هاى مختلفى بودند و خدایان گوناگونى داشتند. برخى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى‏نامیدند، بعضى حضرت مسیح(ع) را پسر خدا مى‏دانستند، گروهى جن‏ها را معبود خود قرار داده بودند، و عده‏اى خورشید و ماه را مى‏پرستیدند. خداوند یگانه به آنان اعلام مى‏نماید که خدایان آنان، خودشان تلاش مى‏کنند به وسیله‏اى، به درگاه خدا نزدیک‏تر شوند و مى‏فرماید:. بگو: کسانى را که به جاى او مى‏پندارید، بخوانید. پس نه اختیار دارند ضررى از شما دور کنند و نه تغییرى ایجاد کنند. آن کسانى را که ایشان مى‏خوانند خودشان به سوى پروردگارشان، وسیله‌ی

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره‌ی اسراء ٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره‌ی اسراء

از عذابش مى‏ترسند. مشرکان، گروه‏هاى مختلفى بودند و خدایان گوناگونى داشتند. برخى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى‏نامیدند، بعضى حضرت مسیح(ع) را پسر خدا مى‏دانستند، گروهى جن‏ها را معبود خود قرار داده بودند، و عده‏اى خورشید و ماه را مى‏پرستیدند. خداوند یگانه به آنان اعلام مى‏نماید که خدایان آنان، خودشان تلاش مى‏کنند به وسیله‏اى، به درگاه خدا نزدیک‏تر شوند و مى‏فرماید:. بگو: کسانى را که به جاى او مى‏پندارید، بخوانید. پس نه اختیار دارند ضررى از شما دور کنند و نه تغییرى ایجاد کنند. آن کسانى را که ایشان مى‏خوانند خودشان به سوى پروردگارشان، وسیله‌ی

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء ٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

پیامبرىِ فرشتگان. یکى از بهانه‏هاى کافران و مشرکان براى این که ایمان نیاورند این بود که مى‏گفتند چرا خداوند فرشته‏اى را براى پیامبرى انتخاب نکرده است. خداوند یگانه به آنان چنین پاسخ مى‏فرماید:. و هنگامى که هدایت برایشان آمد، هیچ چیز مردم را از این که ایمان بیاورند بازنداشت، به جز این که گفتند: آیا خدا بشرى را به پیامبرى مبعوث کرده؟ بگو: اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با آرامش راه مى‏رفتند، حتماً بر آنان فرشته‏اى را به پیامبرى از آسمان نازل مى‏کردیم. بگو: میان من و شما گواه بودن خدا کافى است؛ به راستى که او به بندگانش، آگاهِ بیناست. آیات 94

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء ٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

پیامبرىِ فرشتگان. یکى از بهانه‏هاى کافران و مشرکان براى این که ایمان نیاورند این بود که مى‏گفتند چرا خداوند فرشته‏اى را براى پیامبرى انتخاب نکرده است. خداوند یگانه به آنان چنین پاسخ مى‏فرماید:. و هنگامى که هدایت برایشان آمد، هیچ چیز مردم را از این که ایمان بیاورند بازنداشت، به جز این که گفتند: آیا خدا بشرى را به پیامبرى مبعوث کرده؟ بگو: اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با آرامش راه مى‏رفتند، حتماً بر آنان فرشته‏اى را به پیامبرى از آسمان نازل مى‏کردیم. بگو: میان من و شما گواه بودن خدا کافى است؛ به راستى که او به بندگانش، آگاهِ بیناست. آیات 94

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء ٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء

دختران خدا. اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه‌ی سرشکستگى و بدبختى مى‏پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شکل‏هاى گوناگون بیان مى‏فرماید تا شاید مشرکان متوجه‌ی اشتباهاتشان بشوند:. آیا پروردگارتان شما را به پسران مقدم داشته و خود، از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ به راستى که شما سخنى بزرگ مى‏گویید و به یقین، ما در این قرآن، گوناگون بیان کردیم تا پند بگیرند و به آنان جز نفرت نمى‏افزاید. آیات 40 و 41. یگانه است. مشرکان به چند خدا اعتقاد داشتند؛ خداى آسمان، خداى زمین، خداى جنگ و خداى صلح و

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء ٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء

دختران خدا. اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه‌ی سرشکستگى و بدبختى مى‏پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شکل‏هاى گوناگون بیان مى‏فرماید تا شاید مشرکان متوجه‌ی اشتباهاتشان بشوند:. آیا پروردگارتان شما را به پسران مقدم داشته و خود، از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ به راستى که شما سخنى بزرگ مى‏گویید و به یقین، ما در این قرآن، گوناگون بیان کردیم تا پند بگیرند و به آنان جز نفرت نمى‏افزاید. آیات 40 و 41. یگانه است. مشرکان به چند خدا اعتقاد داشتند؛ خداى آسمان، خداى زمین، خداى جنگ و خداى صلح و

٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره‌ی اسراء ٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره‌ی اسراء

در آخرت کور خواهند بود. در حدیثى از امام محمد باقر(ع) مى‏خوانیم کسى که آفرینش آسمان‏ها و زمین و آمد و رفت شب و روز و گردش ستارگان و خورشید و ماه و نشانه‏هاى شگفت‏انگیز او را از حقیقت بزرگ‏ترى که آن‏سوى آن‏هاست آگاه نسازد، در آخرت کور و گمراه‏تر خواهد بود. خداوند مهربان مى‏فرماید:. و هر کس در این، کور باشد، پس او در آخرت کور و گمراه‏تر است. آیه‌ی 72. عذاب دو برابر. مشرکان نزد پیامبر(ص) رفتند و به او گفتند که اگر از بدگویى خدایان دست بردارد و غلامان و کنیزان را که مسلمان شده‏اند، از خود دور کند، حاضرند با او دوستى کنند و به سخنان او و آیات قرآن

٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره‌ی اسراء ٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره‌ی اسراء

در آخرت کور خواهند بود. در حدیثى از امام محمد باقر(ع) مى‏خوانیم کسى که آفرینش آسمان‏ها و زمین و آمد و رفت شب و روز و گردش ستارگان و خورشید و ماه و نشانه‏هاى شگفت‏انگیز او را از حقیقت بزرگ‏ترى که آن‏سوى آن‏هاست آگاه نسازد، در آخرت کور و گمراه‏تر خواهد بود. خداوند مهربان مى‏فرماید:. و هر کس در این، کور باشد، پس او در آخرت کور و گمراه‏تر است. آیه‌ی 72. عذاب دو برابر. مشرکان نزد پیامبر(ص) رفتند و به او گفتند که اگر از بدگویى خدایان دست بردارد و غلامان و کنیزان را که مسلمان شده‏اند، از خود دور کند، حاضرند با او دوستى کنند و به سخنان او و آیات قرآن

٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الى ٣٩ سوره‌ی اسراء ٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الى ٣٩ سوره‌ی اسراء

فرزندانتان را نکشید. بعضى از قبایل عرب، از ترس فقر و تنگدستى براى حفظ آبرو و احترامِ خود، فرزندان خود را مى‏کشتند. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد که روزى دهنده‌ی تمام موجودات اوست و مى‏فرماید:. و از ترس فقر، فرزندانتان را نکشید. ما به آنان و شما روزى مى‏دهیم. به راستى کشتن آنان خطایى بزرگ است. آیه‌ی 31. راهى بد. جامعه اسلامى باید پاک و سالم باشد. ازدواج و تشکیل خانواده بسیار سفارش شده است، و مسلمانان اجازه ندارند به فساد نزدیک شوند. خداوند مهربان مى‏فرماید:. و به زنا نزدیک نشوید. به راستى که آن کارى زشت و راهى بد است. آیه 32. زیاده‏روى ممنوع.

٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الى ٣٩ سوره‌ی اسراء ٣) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الى ٣٩ سوره‌ی اسراء

فرزندانتان را نکشید. بعضى از قبایل عرب، از ترس فقر و تنگدستى براى حفظ آبرو و احترامِ خود، فرزندان خود را مى‏کشتند. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد که روزى دهنده‌ی تمام موجودات اوست و مى‏فرماید:. و از ترس فقر، فرزندانتان را نکشید. ما به آنان و شما روزى مى‏دهیم. به راستى کشتن آنان خطایى بزرگ است. آیه‌ی 31. راهى بد. جامعه اسلامى باید پاک و سالم باشد. ازدواج و تشکیل خانواده بسیار سفارش شده است، و مسلمانان اجازه ندارند به فساد نزدیک شوند. خداوند مهربان مى‏فرماید:. و به زنا نزدیک نشوید. به راستى که آن کارى زشت و راهى بد است. آیه 32. زیاده‏روى ممنوع.

١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف ١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

مانند آب. خداوند مهربان، براى زندگى دنیا مثالى آورده و مى‏فرماید که مانند آبى است که از آسمان نازل مى‏شود و با آن درختان، سرسبز و پربار مى‏شوند؛ اما بار دیگر درختان که با برگ و گل و میوه زینت شده بودند، خشک مى‏شوند. زندگى دنیا نیز گرچه با مال و فرزندان زینت شده است، اما مال و فرزندان، نعمت‏هاى زودگذرى هستند که ماندنى نیستند و چیزى که باقى مى‏ماند اعمال انسان است. این مثال را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و براى آنان زندگى دنیا را مثال بزن که مانند آبى است که از آسمان نازل کردیم. پس گیاهان زمین با آن درآمیخت. پس خشک شد، بادها پراکنده‏اش کردند، و

١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف ١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

مانند آب. خداوند مهربان، براى زندگى دنیا مثالى آورده و مى‏فرماید که مانند آبى است که از آسمان نازل مى‏شود و با آن درختان، سرسبز و پربار مى‏شوند؛ اما بار دیگر درختان که با برگ و گل و میوه زینت شده بودند، خشک مى‏شوند. زندگى دنیا نیز گرچه با مال و فرزندان زینت شده است، اما مال و فرزندان، نعمت‏هاى زودگذرى هستند که ماندنى نیستند و چیزى که باقى مى‏ماند اعمال انسان است. این مثال را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و براى آنان زندگى دنیا را مثال بزن که مانند آبى است که از آسمان نازل کردیم. پس گیاهان زمین با آن درآمیخت. پس خشک شد، بادها پراکنده‏اش کردند، و

٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء ٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء

نافرمانى مى‏کنند. خداوند مهربان، پیامبران را برگزید تا بشر را هدایت کنند، اما هر بار که پیامبران مردم را به خداپرستى و انجام کارهاى نیک دعوت کردند، اشراف و ثروتمندان، که غرق در دنیاپرستى و خوشگذرانى بودند، با آنان مخالفت کردند و ایمان نیاوردند. همیشه ثروتمندان بیش از دیگران نافرمانى کرده‏اند، زیرا منافع و و خواسته‏هاى خود را در خطر دیده‏اند. خداوندِ بى‏نیاز مى‏فرماید:. و هنگامى که بخواهیم دیارى را نابود کنیم، به ثروتمندان آن فرمان مى‏دهیم. پس در آن نافرمانى مى‏کنند. پس عذاب بر آنان حق مى‏شود و آنان را به شدت هلاک مى‏کنیم. و چه بسیار نسل‏ها

٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء ٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء

نافرمانى مى‏کنند. خداوند مهربان، پیامبران را برگزید تا بشر را هدایت کنند، اما هر بار که پیامبران مردم را به خداپرستى و انجام کارهاى نیک دعوت کردند، اشراف و ثروتمندان، که غرق در دنیاپرستى و خوشگذرانى بودند، با آنان مخالفت کردند و ایمان نیاوردند. همیشه ثروتمندان بیش از دیگران نافرمانى کرده‏اند، زیرا منافع و و خواسته‏هاى خود را در خطر دیده‏اند. خداوندِ بى‏نیاز مى‏فرماید:. و هنگامى که بخواهیم دیارى را نابود کنیم، به ثروتمندان آن فرمان مى‏دهیم. پس در آن نافرمانى مى‏کنند. پس عذاب بر آنان حق مى‏شود و آنان را به شدت هلاک مى‏کنیم. و چه بسیار نسل‏ها

١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف ١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف

هر کس بخواهد ایمان بیاورد. گروهى از ثروتمندان و اشراف مکه نزد پیامبر(ص) رفتند و گفتند: «اگر این افرادى را که فقیرند و لباس‏هاى خشن مى‏پوشند و بوى آنان ما را آزار مى‏دهد، از خود دور کنى، ما مى‏توانیم به مجلست بیاییم، بنشینیم و به سخنانت گوش دهیم وگرنه، جاى ما در کنار این افراد نیست. » بعضى از مومنان که کنار پیامبر(ص) نشسته بودند، ناراحت شدند و کنار رفتند و مشغول عبادت شدند. پروردگار مهربان فرمود:. و با کسانى که صبح و شام پروردگارشان را مى‏خوانند و خشنودى او را مى‏خواهند، شکیبایى کن و چشمانت را از آنان بر نگردان که زینتِ زندگى دنیا را بخواهى و ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه