نوشته‌هایی با برچسب "تقویت حواس پنجگانه"

تقویت حواس پنجگانه کودک با این بازی‌ها تقویت حواس پنجگانه کودک با این بازی‌ها

کتابک: هدف این بازی ها افزون بر سرگرمی و لذت، ایجاد روابط عاطفی بیشترمیان کودک و پدر ومادر او و آموزش مهارت استفاده از حواس پنجگانه و تقویت آن است. این بازی ها نیاز به ابزار ویژه ندارند و پدر و مادر به راحتی می توانند به کمک کودکان شان وسایل بازی را بسازند (که این خود برای کودک نوعی سرگرمی و بازی است). این کارگاه بازی می تواند با مادر و کودک، پدر و کودک یا هر سه، یعنی پدر و مادر و کودک اجرا شود. شرح کارگاه بازی:. این کارگاه با شرکت ۲۵ مادر و کودکان شان اجرا شده است. بازی اول. وسایل بازی یک جعبه ی بیسکویت یا کفش است که در دو طرف، سوراخی به قطری

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه