نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش سخت"

یه تست هوش خیلی سخت یه تست هوش خیلی سخت

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، آیا می توانید 7 وزنه را طوری قرار دهید که تعادل برقرار شود. توجه کنید که از هر وزنه فقط یک بار می توانیم استفاده کنیم. جواب:. 50، 20، 30، 20، 25، 5، 10. 2016/آی هوش. «برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید».

چند تست هوش با مزه ولی سخت چند تست هوش با مزه ولی سخت

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، چگونه می توان با ۴ عدد ۹ عملیات حساب انجام داد که حاصل آن ۱۰۰باشد؟؟؟. جواب : ۹ تقسیم بر ۹ مساوی ۱ و ۹۹ به علاوه ی ۱ مساوی ۱۰۰ می شود. اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارید، چند سیب دارید ؟. جواب : همان ۲ سیب . بعضی ماه ها ۳۰ روز دارند و بعضی ۳۱ روز ، چند ماه ۲۹ روز دارد ؟. جواب: تمام ماه ها حد اقل ۲۹ روز را دارند . پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ،3 تا از آنها در شرف پرواز هستند . حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟. جواب:. همه کلاغ ها ، چون آنها فقط " در شرف پرواز " هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند. mohayyej/ 2006.

این تست هوش خیلی سخت رو حل کن این تست هوش خیلی سخت رو حل کن

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، حلزونی داخل چاهی به عمق 20 متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره ی چاه بالا برود و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند 5 متر بالا برود، اما شب هنگام، به خواب رفته و 4 متر به پایین سُر می خورد. چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟. پاسخ:. 16 روز. -- روز اول حلزون 5 متر بالا رفته و 4 متر پایین می آید. اکنون در ارتفاع 1 متری است. -- روز دوم به ارتفاع 6 متری رسیده و تا ارتفاع 2 متری، پایین می آید. -- روز سوم تا ارتفاع 7 متری بالا رفته و تا ارتفاع 3 متری، پایین می آید. به همین ترتیب تا روز پان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه