نوشته‌هایی با برچسب "التهاب ملتحمه ی چشم"

كونژيكتيويت (التهاب ملتحمه چشم) كونژيكتيويت (التهاب ملتحمه چشم)

پلک فرزند من صورتی رنگ است و ترشحات دلمه بسته دارد. آیا چشم او عفونت کرده است؟ اگر سفیدی یک یا دو چشم فرزندتان و لبه تحتانی هر یک از پلک هایش قرمز است به احتمال زیاد ملتحمه چشم او دچار التهاب شد است که به عنوان چشم صورتی یا قرمز نیز نامیده می شود. کونژیکتیویت وقتی رخ می دهد که عفونت یا مواد آلرژن یا بعضی مواد محرک سبب تحریک و التهاب غشا شفافی می شود که سفیدی چشم و داخل پلک را پوشانده است. هنگامی که سیستم ایمنی چشم فرزندتان بطور طبیعی بر علیه عوامل خارجی و عفونت فعالیت می کند، واکنش ملتحمه سبب اشک آلود شدن چشم همراه با ترشحات دلمه بسته می شود

كونژيكتيويت (التهاب ملتحمه چشم) كونژيكتيويت (التهاب ملتحمه چشم)

پلک فرزند من صورتی رنگ است و ترشحات دلمه بسته دارد. آیا چشم او عفونت کرده است؟. اگر سفیدی یک یا دو چشم فرزندتان و لبه تحتانی هر یک از پلک هایش قرمز است به احتمال زیاد ملتحمه چشم او دچار التهاب شد است که به عنوان چشم صورتی یا قرمز نیز نامیده می شود. کونژیکتیویت وقتی رخ می دهد که عفونت یا مواد آلرژن یا بعضی مواد محرک سبب تحریک و التهاب غشا شفافی می شود که سفیدی چشم و داخل پلک را پوشانده است. هنگامی که سیستم ایمنی چشم فرزندتان بطور طبیعی بر علیه عوامل خارجی و عفونت فعالیت می کند، واکنش ملتحمه سبب اشک آلود شدن چشم همراه با ترشحات دلمه بسته می شو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه