نوشته‌هایی با برچسب "اسباب بازی خطرناک"

بازی و اسباب بازی های خطرناک بازی و اسباب بازی های خطرناک

بازی و اسباب بازی های خطرناک. افکارنیوز: هر سال تعداد زیادی از کودکان به‌دلیل انجام دادن بازی‌های خطرناک دچار حادثه می‌شوند و حتی کار بعضی از آنها به چند روز بستری شدن در بیمارستان می‌کشد. شاید باورتان نشود اما هر چیز ساده‌ای مانند اسباب‌بازی‌ها، آب، شیر و حتی هوا باعث مرگ تعدادی از کودکان در هر سال می‌شود. آمارها نشان می‌دهد؛ تقریبا ۶ درصد از کودکان، بازی بسیار خطرناک کشیدن یک کیسه پلاستیکی روی صورت و حبس کردن نفس را امتحان کرده‌اند. متاسفانه در سال ۲۰۰۷، ۸۲ کودک بین ۶ تا ۱۹ سال فقط به‌دلیل انجام این بازی و رقابت کردن با دوستان‌شان برای حبس

بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما

برترین ها: هر سال تعداد زیادی از کودکان به‌دلیل انجام دادن بازی‌های خطرناک دچار حادثه می‌شوند و حتی کار بعضی از آنها به چند روز بستری شدن در بیمارستان می‌کشد. شاید باورتان نشود اما هر چیز ساده‌ای مانند اسباب‌بازی‌ها، آب، شیر و حتی هوا باعث مرگ تعدادی از کودکان در هر سال می‌شود. آمارها نشان می‌دهد؛ تقریبا 6 درصد از کودکان، بازی بسیار خطرناک کشیدن یک کیسه پلاستیکی روی صورت و حبس کردن نفس را امتحان کرده‌اند. متاسفانه در سال 2007، 82 کودک بین 6 تا 19 سال فقط به‌دلیل انجام این بازی و رقابت کردن با دوستان‌شان برای حبس کردن نفس جان خود را از دست داد

بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما

هر سال تعداد زیادی از کودکان به دلیل انجام دادن بازی های خطرناک دچار حادثه می شوند و حتی کار بعضی از آنها به چند روز بستری شدن در بیمارستان می کشد. شاید باورتان نشود اما هر چیز ساده ای مانند اسباب بازی ها، آب، شیر و حتی هوا باعث مرگ تعدادی از کودکان در هر سال می شود. آمارها نشان می دهد؛تقریبا ۶ درصد از کودکان، بازی بسیار خطرناک کشیدن یک کیسه پلاستیکی روی صورت و حبس کردن نفس را امتحان کرده اند. متاسفانه در سال ۲۰۰۷، ۸۲ کودک بین ۶ تا ۱۹ سال فقط به دلیل انجام این بازی و رقابت کردن با دوستان شان برای حبس کردن نفس جان خود را از دست داده اند. اگر و

بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما

هر سال تعداد زیادی از کودکان به دلیل انجام دادن بازی های خطرناک. دچار حادثه می شوند و حتی کار بعضی از آنها به چند روز بستری شدن در بیمارستان می. کشد. شاید باورتان نشود اما هر چیز ساده ای مانند اسباب بازی ها، آب، شیر و. حتی هوا باعث مرگ تعدادی از کودکان در هر سال می شود. آمارها نشان می دهد؛. تقریبا ۶ درصد از کودکان، بازی بسیار خطرناک کشیدن. یک کیسه پلاستیکی روی صورت و حبس کردن نفس را امتحان کرده اند. متاسفانه در سال ۲۰۰۷، ۸۲ کودک بین ۶ تا ۱۹ سال فقط به دلیل انجام این بازی و رقابت. کردن با دوستان شان برای حبس کردن نفس جان خود را از دست داده اند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه