نوشته‌هایی با برچسب "آیا می دانید که"

آیا می دانید آیا می دانید

سرویس کودک جام نیوز،. 1. فندک قبل از کبریت اختراع شد؟!. 2. رشد کودک در بهار بیشتر است؟!. 3. حلزون ها می‌توانند سه سال بخوابند؟!. 4. شتر مرغ در 3دقیقه، 95لیتر آب می‌خورد؟!. 5. مقاوم ترین ماهیچه بدن انسان زبان است؟!. 6. یک ‌چهارم استخوان های بدن، در پا قرار دارد؟!. 7. تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند؟!. 8. خورشید 330330 مرتبه بزرگ تر از زمین است؟!. 10. گوش جانوران بچه‌زا نمایان و تخم گذار پیدا نیست؟!. 11. تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است؟!. 12. زکریای رازی غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟!. 13. انسان سالانه بیش از 10 میلیون مرتبه پلک می‌زند؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه