نوشته‌هایی با برچسب "آیات جزء 30 قرآن"

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء ٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء

نافرمانى مى‏کنند. خداوند مهربان، پیامبران را برگزید تا بشر را هدایت کنند، اما هر بار که پیامبران مردم را به خداپرستى و انجام کارهاى نیک دعوت کردند، اشراف و ثروتمندان، که غرق در دنیاپرستى و خوشگذرانى بودند، با آنان مخالفت کردند و ایمان نیاوردند. همیشه ثروتمندان بیش از دیگران نافرمانى کرده‏اند، زیرا منافع و و خواسته‏هاى خود را در خطر دیده‏اند. خداوندِ بى‏نیاز مى‏فرماید:. و هنگامى که بخواهیم دیارى را نابود کنیم، به ثروتمندان آن فرمان مى‏دهیم. پس در آن نافرمانى مى‏کنند. پس عذاب بر آنان حق مى‏شود و آنان را به شدت هلاک مى‏کنیم. و چه بسیار نسل‏ها

٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء ٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره‌ی اسراء

نافرمانى مى‏کنند. خداوند مهربان، پیامبران را برگزید تا بشر را هدایت کنند، اما هر بار که پیامبران مردم را به خداپرستى و انجام کارهاى نیک دعوت کردند، اشراف و ثروتمندان، که غرق در دنیاپرستى و خوشگذرانى بودند، با آنان مخالفت کردند و ایمان نیاوردند. همیشه ثروتمندان بیش از دیگران نافرمانى کرده‏اند، زیرا منافع و و خواسته‏هاى خود را در خطر دیده‏اند. خداوندِ بى‏نیاز مى‏فرماید:. و هنگامى که بخواهیم دیارى را نابود کنیم، به ثروتمندان آن فرمان مى‏دهیم. پس در آن نافرما��ى مى‏کنند. پس عذاب بر آنان حق مى‏شود و آنان را به شدت هلاک مى‏کنیم. و چه بسیار نسل‏ها

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه