نوجوانان

روزشمار انقلاب اسلامی: 19بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 19بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. جمعی از پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و خواندن سرود در مقابل حضرت امام، با حرکت، اسلامی مردم ایران و رهبری نهضت اعلام همبستگی کردند. ستاد ارتش، ژس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد. طرفداران قانون اساسی، شهر خوی را به آتش کشیدند. در تهران نیز شماری از هواداران رژیم که به طرفداری قانون اساسی تجمع کرده بودند، با مخالفین خود به زد و خورد پر

ادامه مطلب ...
آتشی در خرمن نوجوانی؛ سیگار!

آتشی در خرمن نوجوانی؛ سیگار!. رقیه یاراحمدی جامعه شناس و آسیب شناس اظهار داشت: یکی از مخاطرات دوره نوجوانی کشیدن سیگار بوده که در اثر شرایط و مواردی این انگیزه در نوجوان ایجاد شده که رو به سوی سیگار و دخانیات آورد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: فقدان مسئولیت اولین شرط در ایجاد چنین کششی در نوجوانانی که والدین خصوصا پدر آنها همه مسائل مادی را در اختیار آنها گذاشته در نتیجه نوجوان نیز فارغ از هرنوع زحمتی از این منابع استفاده کرده و خود را ملزم به رفتن به سرکار ندانسته و در واقع انگیزه ای در زندگی نخواهد داشت. یاراحم

ادامه مطلب ...
آتشی در خرمن نوجوانی؛ سیگار!

آتشی در خرمن نوجوانی؛ سیگار!. رقیه یاراحمدی جامعه شناس و آسیب شناس اظهار داشت: یکی از مخاطرات دوره نوجوانی کشیدن سیگار بوده که در اثر شرایط و مواردی این انگیزه در نوجوان ایجاد شده که رو به سوی سیگار و دخانیات آورد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: فقدان مسئولیت اولین شرط در ایجاد چنین کششی در نوجوانانی که والدین خصوصا پدر آنها همه مسائل مادی را در اختیار آنها گذاشته در نتیجه نوجوان نیز فارغ از هرنوع زحمتی از این منابع استفاده کرده و خود را ملزم به رفتن به سرکار ندانسته و در واقع انگیزه ای در زندگی نخواهد داشت. یاراحم

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 18بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 18بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . دولت انقلابی وزارتخانه ها را توسط کارمندان به دست می گیرد. ملاقات گروهی از نظامیان با امام خمینی. بازرگان در دفتر جدید نخست وزیری موقت مستقر شد. ژنرال هایزر از ایران رفت. اردشیر زاهدی اسناد سفارتخانه را ربوده است. طالقانی: نامه های جعلی تهدید آمیز تحریکات عوامل رژیم سابق است. برنامه دولت بازرگان جمعه در دانشگاه اعلام می شود. سرهنگ شکوری، رییس آجودانی ستاد لشکر شصت و چهار رضائیه،

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 18بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 18بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . دولت انقلابی وزارتخانه ها را توسط کارمندان به دست می گیرد. ملاقات گروهی از نظامیان با امام خمینی. بازرگان در دفتر جدید نخست وزیری موقت مستقر شد. ژنرال هایزر از ایران رفت. اردشیر زاهدی اسناد سفارتخانه را ربوده است. طالقانی: نامه های جعلی تهدید آمیز تحریکات عوامل رژیم سابق است. برنامه دولت بازرگان جمعه در دانشگاه اعلام می شود. سرهنگ شکوری، رییس آجودانی ستاد لشکر شصت و چهار رضائیه،

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 17 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 17 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . امام خمینی در جمع خبرنگاران در مورد دولت موقت و وجوب اطاعت از آن سخنرانی کردند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند. امام خمینی در جمع علمای خوزستان سخنرانی کردند و وحدت کلمه را رمز پیروزی دانستند. امام خمینی در جمع نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی درباره قراردادهای غیرقانونی، مجالس شاهنشاهی یا آمریکایی صحبت کردند و فرمودند شاه نصیحت مرا (در سال های 42 و 43) نشنید. امام در جمع روحا

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 17 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 17 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . امام خمینی در جمع خبرنگاران در مورد دولت موقت و وجوب اطاعت از آن سخنرانی کردند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند. امام خمینی در جمع علمای خوزستان سخنرانی کردند و وحدت کلمه را رمز پیروزی دانستند. امام خمینی در جمع نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی درباره قراردادهای غیرقانونی، مجالس شاهنشاهی یا آمریکایی صحبت کردند و فرمودند شاه نصیحت مرا (در سال های 42 و 43) نشنید. امام در جمع روحا

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 15بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 15بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. بخیتار: اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهم. زد و خورد موافقان و مخالفان رژیم در تربت جام موسسه آموزشی فرح بنام علی شریعتی نامیده شد. یک مقام فرماندار نظامی: اجتماعات با نظم و آرامش آزاد است. تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی به امام خمینی. نوفل لوشاتو : قلب ایران در اینجا می تپد. یک مشت خاک فرانسه، از سوی ساکنان نوفل لوشاتو به امام خمینی هدیه شد. مذاکرات آمریکا و انگلیس درباره ایران. ل

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 15بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 15بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. بخیتار: اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهم. زد و خورد موافقان و مخالفان رژیم در تربت جام موسسه آموزشی فرح بنام علی شریعتی نامیده شد. یک مقام فرماندار نظامی: اجتماعات با نظم و آرامش آزاد است. تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی به امام خمینی. نوفل لوشاتو : قلب ایران در اینجا می تپد. یک مشت خاک فرانسه، از سوی ساکنان نوفل لوشاتو به امام خمینی هدیه شد. مذاکرات آمریکا و انگلیس درباره ایران. ل

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 14بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 14بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . تعیین اعضای شورای انقلاب از سوی امام خمینی. امام: دولت را بزودی معرفی خواهم کرد. امام خمینی در سخنرانی در مدرسه علوی بر لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژیم تأکید کردند و به ارتش پیام دادند به ملت بپیوندد. امام خمینی در جمع همافران نیروی هوایی به دولت بختیار هشدار دادند که کنار برود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اظهارات ضدآمریکایی امام خمینی به هنگام ورود به تهران هیچ تغییری در

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 14بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 14بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . تعیین اعضای شورای انقلاب از سوی امام خمینی. امام: دولت را بزودی معرفی خواهم کرد. امام خمینی در سخنرانی در مدرسه علوی بر لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژیم تأکید کردند و به ارتش پیام دادند به ملت بپیوندد. امام خمینی در جمع همافران نیروی هوایی به دولت بختیار هشدار دادند که کنار برود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اظهارات ضدآمریکایی امام خمینی به هنگام ورود به تهران هیچ تغییری در

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 13بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 13بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . قرارداد خرید 10 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا لغو شد. به موجب یادداشت تفاهمی که بین "اریک فن ماربد" نماینده وزارت دفاع آمریکا و ارتشبد " طوفانیان" امضا شد، ایران از دریافت 16 فروند هواپیمای اف 16، بیست فروند هواپیمای اف 4 ، هفت فروند آواکس، تعداد زیادی موشک و چندین دستگاه رادار که قبلاً سفارش داده بود، صرف نظر کرد. اسرائیل از بازگشت امام خمینی(ره) به ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد.

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 13بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 13بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . قرارداد خرید 10 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا لغو شد. به موجب یادداشت تفاهمی که بین "اریک فن ماربد" نماینده وزارت دفاع آمریکا و ارتشبد " طوفانیان" امضا شد، ایران از دریافت 16 فروند هواپیمای اف 16، بیست فروند هواپیمای اف 4 ، هفت فروند آواکس، تعداد زیادی موشک و چندین دستگاه رادار که قبلاً سفارش داده بود، صرف نظر کرد. اسرائیل از بازگشت امام خمینی(ره) به ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد.

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 12 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 12 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . "امام خمینی"(ره) پس از 14 سال دوری از وطن در میان استقبال پر شور و میلیونی مردم به ایران باز گشتند. روزنامه کیهان طول صف جمعیت استقبال کننده را 33 کیلومتر اعلام کرد. در حالی که مراسم ورود حضرت" امام "به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن جلوگیری کردند. این امر چنان مردم را خشمگین کرد که برخی از آنها تلویزیونی های خود را شکستند. "اما

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 12 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 12 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . "امام خمینی"(ره) پس از 14 سال دوری از وطن در میان استقبال پر شور و میلیونی مردم به ایران باز گشتند. روزنامه کیهان طول صف جمعیت استقبال کننده را 33 کیلومتر اعلام کرد. در حالی که مراسم ورود حضرت" امام "به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن جلوگیری کردند. این امر چنان مردم را خشمگین کرد که برخی از آنها تلویزیونی های خود را شکستند. "اما

ادامه مطلب ...
ابزاری خطرناک در دست نوجوان شما!

ابزاری خطرناک در دست نوجوان شما! توصیه هایی برای استفاده بهینه نوجوانان از رسانه. آمارها نشان می دهد، بیشترین مشتریان محصولات هرزه نگاری در جهان، نوجوانان هستند. دلایلی که سبب می شوند نوجوانان به این سمت گرایش بیشتری داشته باشند، شرایط بلوغ، نداشتن اطلاعات کافی و مناسب، عدم تربیت درست جنسی، فشار همسالان و تقلید از آنها و مهم ترین دلیل بی اطلاعی و بی توجهی خانواده ها در مورد آسیب های این محصولات بر نوجوان است. فراوری: ه. منفرد-بخش خانواده ایرانی تبیان. حس آشنایی است نگرانی پدر و مادری که فرزند نوجوان دارند. خاصه این روزها که کنترل محیط، دیدن

ادامه مطلب ...
اسب

اسب. پیسکو و پیسکو پیسکو. پیسکو و پیسکو پیسکو. بچه ها من یه اسبم. دم دارم و یال دارم. وقت دویدن انگار. به جای پا، بال دارم. یال و دمم رو دیدی. زین و یراقم ببین. کفش من از آهنه. سم می زنم بر زمین. غذای من همیشه. یه کم علف با جو. وقتی که سیر سیرم. همیشه کارم، دوه. من کره اسبی دارم. شنگول و شاد و شیطون. خیلی قشنگ و نازه. دوستش دارم فراوون. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
ابزاری خطرناک در دست نوجوان شما!

ابزاری خطرناک در دست نوجوان شما! توصیه هایی برای استفاده بهینه نوجوانان از رسانه. آمارها نشان می دهد، بیشترین مشتریان محصولات هرزه نگاری در جهان، نوجوانان هستند. دلایلی که سبب می شوند نوجوانان به این سمت گرایش بیشتری داشته باشند، شرایط بلوغ، نداشتن اطلاعات کافی و مناسب، عدم تربیت درست جنسی، فشار همسالان و تقلید از آنها و مهم ترین دلیل بی اطلاعی و بی توجهی خانواده ها در مورد آسیب های این محصولات بر نوجوان است. فراوری: ه. منفرد-بخش خانواده ایرانی تبیان. حس آشنایی است نگرانی پدر و مادری که فرزند نوجوان دارند. خاصه این روزها که کنترل محیط، دیدن

ادامه مطلب ...
اسب

اسب. پیسکو و پیسکو پیسکو. پیسکو و پیسکو پیسکو. بچه ها من یه اسبم. دم دارم و یال دارم. وقت دویدن انگار. به جای پا، بال دارم. یال و دمم رو دیدی. زین و یراقم ببین. کفش من از آهنه. سم می زنم بر زمین. غذای من همیشه. یه کم علف با جو. وقتی که سیر سیرم. همیشه کارم، دوه. من کره اسبی دارم. شنگول و شاد و شیطون. خیلی قشنگ و نازه. دوستش دارم فراوون. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
خانوادگی سر جلسه امتحان!

خانوادگی سر جلسه امتحان! یکی از مهم ترین وظایف والدین آرامش برقرار کردن در خانه است. زمانی که در هر خانه ای دانش آموزی هست که امتحان دارد به نوعی لازم است کل اعضای خانواده در حالت آماده باش باشند. پدر و مادر با فراهم کردن شرایط لازم برای مطالعه می توانند کمک موثری برای موفق شدن فرزندانشان در امتحانات داشته باشند و از میزان نگرانی های آن ها بکاهند. رومینا سادات تجاره، کارشناس ارشد مشاوره -بخش خانواده ایرانی تبیان. فصل امتحانات برای دانش آموزان مثل فصل برداشت محصول برای کشاورزان است. این فصل از فراز و نشیب های خاصی برای دانش آموزان و والدین و

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه