نوجوانان

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟. ابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی عنوان کرد: افسردگی یکی از عوامل مهم ترک تحصیل نوجوان بوده که از علت های آن بی انگیزه شدن و عدم اشتیاق او به ادامه تحصیل و نبود هدف است. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی در ادامه گفت: شیوه های مدرن زندگی امروزی باعث شده تا نوجوان کمتر راغب به ادامه تحصیل بوده و بیشتر به دنبال کسب و کار، ایجاد شغل و بدست آوردن درآمد بوده همچنین افسردگی پدر و مادر نیز بر فرزندشان تاثیر گذار است. غفاری حق تصریح کرد: عدم انعطاف پذیری محیط تحصیلی، خشونت رفتار مربیان با دانش آموزان، پایین

ادامه مطلب ...
فایده دانستن زبان

فایده دانستن زبان. روزی، روزگاری در کشور سوییس مرد ثروتمندی زندگی می کرد. این مرد فقط یک پسر داشت که کمی کودن بود و نمی توانست چیزی یاد بگیرد. یک روز پیرمرد به پسرش گفت: «حالا که من نمی توانم چیزی توی کله تو فرو کنم، تو را پیش استاد مشهوری می فرستم. شاید در آنجا چیزی یاد بگیری. به این ترتیب پیرمرد، پسرش را به یک شهر غریب فرستاد. پسر یک سال تمام پیش استاد ماند و بعد به خانه برگشت. پدر با خوشحالی او را در آغوش گرفت و گفت:«پسرم، بگو ببینم چه یاد گرفته ای. » پسر جواب داد: «پدر، من زبان سگ ها را یاد گرفته ام. ». پدر فریاد زد: « خدا به ما رحم کن

ادامه مطلب ...
فایده دانستن زبان

فایده دانستن زبان. روزی، روزگاری در کشور سوییس مرد ثروتمندی زندگی می کرد. این مرد فقط یک پسر داشت که کمی کودن بود و نمی توانست چیزی یاد بگیرد. یک روز پیرمرد به پسرش گفت: «حالا که من نمی توانم چیزی توی کله تو فرو کنم، تو را پیش استاد مشهوری می فرستم. شاید در آنجا چیزی یاد بگیری. به این ترتیب پیرمرد، پسرش را به یک شهر غریب فرستاد. پسر یک سال تمام پیش استاد ماند و بعد به خانه برگشت. پدر با خوشحالی او را در آغوش گرفت و گفت:«پسرم، بگو ببینم چه یاد گرفته ای. » پسر جواب داد: «پدر، من زبان سگ ها را یاد گرفته ام. ». پدر فریاد زد: « خدا به ما رحم کن

ادامه مطلب ...
ماندگاری آموخته های ذهنی با مطالعه کتاب های مختلف

ماندگاری آموخته‌های ذهنی با مطالعه کتاب‌های مختلف. جعفر بای آسیب شناس اظهار داشت: کودک با شنیدن قصه آرزوهای خود را می‌سازد، بسیاری از ناراحتی‌های روحی و نگرانی‌های خود را با شنیدن قصه برطرف می‌کند و گاه با گذاشتن خود به جای شخصیت‌های قصه تجربه‌های ارزشمندی در درون خود می‌اندوزد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران، بای در پایان با اشاره به اینکه نقش والدین را در کتابخوان کردن کودکان مهم دانسته و گفت: والدین الگوهای کودکان هستند یکی از راه‌های توفیق در راستای نشر و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این است که افراد را از کودکی به مطالعه عادت

ادامه مطلب ...
ماندگاری آموخته های ذهنی با مطالعه کتاب های مختلف

ماندگاری آموخته‌های ذهنی با مطالعه کتاب‌های مختلف. جعفر بای آسیب شناس اظهار داشت: کودک با شنیدن قصه آرزوهای خود را می‌سازد، بسیاری از ناراحتی‌های روحی و نگرانی‌های خود را با شنیدن قصه برطرف می‌کند و گاه با گذاشتن خود به جای شخصیت‌های قصه تجربه‌های ارزشمندی در درون خود می‌اندوزد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران، بای در پایان با اشاره به اینکه نقش والدین را در کتابخوان کردن کودکان مهم دانسته و گفت: والدین الگوهای کودکان هستند یکی از راه‌های توفیق در راستای نشر و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این است که افراد را از کودکی به مطالعه عادت

ادامه مطلب ...
8 دلیل آرایش کردن نوجوان

8 دلیل آرایش کردن نوجوان چطور آرایش غلیظ بین نوجوانان را از مد بیندازیم؟. علاقه برای استفاده از لوازم آرایشی توسط کودکان به ویژه دختران زیر هفت سال از جمله نگرانی خانواده هاست؛ دغدغه اصلی زمانی بوجود می آید که والدین نمی دانند در مقابل این خواسته و کنجکاوی کودکان چه پاسخی باید داد و چگونه باید با آنها برخورد کرد. فرآوری:ه. منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان. «سالکا بوچر و سانجیو آدیهتی، یک زوج جوان اهل سوئیس که بعد از یک هفته انتظار در ترکیه موفق به دریافت ویزای ورود به ایران شده اند، برای اولین بار است که به ایران سفر کرده اند. «سانجیو» که از

ادامه مطلب ...
8 دلیل آرایش کردن نوجوان

8 دلیل آرایش کردن نوجوان چطور آرایش غلیظ بین نوجوانان را از مد بیندازیم؟. علاقه برای استفاده از لوازم آرایشی توسط کودکان به ویژه دختران زیر هفت سال از جمله نگرانی خانواده هاست؛ دغدغه اصلی زمانی بوجود می آید که والدین نمی دانند در مقابل این خواسته و کنجکاوی کودکان چه پاسخی باید داد و چگونه باید با آنها برخورد کرد. فرآوری:ه. منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان. «سالکا بوچر و سانجیو آدیهتی، یک زوج جوان اهل سوئیس که بعد از یک هفته انتظار در ترکیه موفق به دریافت ویزای ورود به ایران شده اند، برای اولین بار است که به ایران سفر کرده اند. «سانجیو» که از

ادامه مطلب ...
ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان

ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس اظهار داشت: تفریحات در ایام امتحانات باعث تشویق و تخلیه هیجانات دانش آموزان می‌شود و به آنها کمک می‌کند که در طول امتحانات کمتر دچار خستگی شوند. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی افزود: دغدغه والدین در امتحانات،فرزندانشان اهداف خاصی را در تحصیل و کسب نمره آنها دارد و از آنجایی که شاید کاهش حساسیت های آنها نسبت به معدل و نمره تاثیر خوبی برعملکرد فرزندان خواهد داشت این امر باعث کاهش استرس و اضطراب آنها شود. قرایی مقدم در پایان در خصوص استرس دانش آموز

ادامه مطلب ...
ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان

ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس اظهار داشت: تفریحات در ایام امتحانات باعث تشویق و تخلیه هیجانات دانش آموزان می‌شود و به آنها کمک می‌کند که در طول امتحانات کمتر دچار خستگی شوند. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی افزود: دغدغه والدین در امتحانات،فرزندانشان اهداف خاصی را در تحصیل و کسب نمره آنها دارد و از آنجایی که شاید کاهش حساسیت های آنها نسبت به معدل و نمره تاثیر خوبی برعملکرد فرزندان خواهد داشت این امر باعث کاهش استرس و اضطراب آنها شود. قرایی مقدم در پایان ��ر خصوص استرس دانش آموز

ادامه مطلب ...
چگونه جشن تکیف هویت برگزار کنیم؟

چگونه جشن تکلیف هویت برگزار کنیم؟ والدین باید به نوجوانان درست انتخاب کردن را بیاموزند. اگر نوجوانتان به 18سال رسیده است می توانید به او کمک کنید تا در انتخابات اسفند امسال یک جشن تکلیف هویتی و بلوغ سیاسی را تجربه کند. والدین هم می توانند در این شرایط به هویت یابی فرزند نوجوان خود کمک کرده و راههای رسیدن به یک انتخاب درست را به او بیاموزند. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. بلوغ سیاسی دقت نوجوان ها را به مسائلی مثل تصمیم گیری اجتماعی، اتفاق هایی که در حال وقوع است، ادعا ها و عملکرد های مختلف افراد جلب می کند. نوجوانی هم که به این ن

ادامه مطلب ...
چگونه جشن تکیف هویت برگزار کنیم؟

چگونه جشن تکلیف هویت برگزار کنیم؟ والدین باید به نوجوانان درست انتخاب کردن را بیاموزند. اگر نوجوانتان به 18سال رسیده است می توانید به او کمک کنید تا در انتخابات اسفند امسال یک جشن تکلیف هویتی و بلوغ سیاسی را تجربه کند. والدین هم می توانند در این شرایط به هویت یابی فرزند نوجوان خود کمک کرده و راههای رسیدن به یک انتخاب درست را به او بیاموزند. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. بلوغ سیاسی دقت نوجوان ها را به مسائلی مثل تصمیم گیری اجتماعی، اتفاق هایی که در حال وقوع است، ادعا ها و عملکرد های مختلف افراد جلب می کند. نوجوانی هم که به این ن

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 22 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 22 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه. شبه کودتای نظامی در هم شکسته شد. مردم تسلیحات را تصرف کردند و اسلحه ها و مهمات آن را بردند. اخطار شدید امام خمینی : دستو جهاد هنوز صادر نکرده ام ولی تصمیم آخر را می گیرم. امام : اعلامیه حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است به آن اعتنا نکنید. مردم برای دفاع از انقلاب در سراسر شهر سنگر بسته اند. کلانتری ها تصرف شدند. بازرگان: اعلامیه فرمانداری نظامی توطئه ع

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 22 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 22 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه. شبه کودتای نظامی در هم شکسته شد. مردم تسلیحات را تصرف کردند و اسلحه ها و مهمات آن را بردند. اخطار شدید امام خمینی : دستو جهاد هنوز صادر نکرده ام ولی تصمیم آخر را می گیرم. امام : اعلامیه حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است به آن اعتنا نکنید. مردم برای دفاع از انقلاب در سراسر شهر سنگر بسته اند. کلانتری ها تصرف شدند. بازرگان: اعلامیه فرمانداری نظامی توطئه ع

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 21 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 21 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . نبرد های خونین واحدهای مسلح در تهران. مردم، سقوط کرد و مردم و گاردی ها در این زد و خورد چندین کشته و مجروح دادند. از این پس، خبر سقوط کلانتری ها به دست مردم یکی پس از دیگری به گوش می رسد. کلانتری های تهران نو، (چهارده و شانزده و بیست و یک و نه) و نارمک (ده و یازده) و شهر ری، سقوط کرده و همچنین یک هلی کوپتر گارد در آسمان تهران، ساقط شده است. فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شماره

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 21 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 21 بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . نبرد های خونین واحدهای مسلح در تهران. مردم، سقوط کرد و مردم و گاردی ها در این زد و خورد چندین کشته و مجروح دادند. از این پس، خبر سقوط کلانتری ها به دست مردم یکی پس از دیگری به گوش می رسد. کلانتری های تهران نو، (چهارده و شانزده و بیست و یک و نه) و نارمک (ده و یازده) و شهر ری، سقوط کرده و همچنین یک هلی کوپتر گارد در آسمان تهران، ساقط شده است. فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شماره

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 20بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 20بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . مهندس "مهدی بازرگان " نخست وزیر دولت موقت ایران طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران برنامه های دولت را اعلام کرد و گفت : مأموریتی که رهبر انقلاب به من داده اند پر مخاطره ترین و سنگین ترین مأموریت در عمر 71 ساله تاریخ مشروطیت ایران است که به یک نخست وزیر سپرده شده است. با حمله مأموران گارد به پادگان نیروی هوایی تهران، جنگ خیابانی آغاز شد. به گفته همافران، وقتی که رادیو اعلام کرد فیلم

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 20بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 20بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم . مهندس "مهدی بازرگان " نخست وزیر دولت موقت ایران طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران برنامه های دولت را اعلام کرد و گفت : مأموریتی که رهبر انقلاب به من داده اند پر مخاطره ترین و سنگین ترین مأموریت در عمر 71 ساله تاریخ مشروطیت ایران است که به یک نخست وزیر سپرده شده است. با حمله مأموران گارد به پادگان نیروی هوایی تهران، جنگ خیابانی آغاز شد. به گفته همافران، وقتی که رادیو اعلام کرد فیلم

ادامه مطلب ...
بحران روحی و معضلات اجتماعی بزرگ ترین مشکل دانش آموزان است

بحران روحی و معضلات اجتماعی بزرگ ترین مشکل دانش آموزان است. به گزارش تبیان به نقل از ایرنا، قنبر علی خوش آینه روز یکشنبه در این همایش اظهار کرد: مشاوران مدارس باید برای حل این معضلات و کمک به دانش آموزان تلاش بیشتری انجام دهند. وی تصریح کرد: ایجاد یک زندگی آرام و بدون بحران های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی است و امیدواریم مشاوران ما در این زمینه گام های بلندی را بردارند. مدیرکل آموزش وپرورش خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: دشمنان با ایجاد شبهه در باورها و اعتقادات جوانان در فضای مجازی سعی دارند تا فرزندان ما را به چالش بکشانند. برا

ادامه مطلب ...
بحران روحی و معضلات اجتماعی بزرگ ترین مشکل دانش آموزان است

بحران روحی و معضلات اجتماعی بزرگ ترین مشکل دانش آموزان است. به گزارش تبیان به نقل از ایرنا، قنبر علی خوش آینه روز یکشنبه در این همایش اظهار کرد: مشاوران مدارس باید برای حل این معضلات و کمک به دانش آموزان تلاش بیشتری انجام دهند. وی تصریح کرد: ایجاد یک زندگی آرام و بدون بحران های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی است و امیدواریم مشاوران ما در این زمینه گام های بلندی را بردارند. مدیرکل آموزش وپرورش خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: دشمنان با ایجاد شبهه در باورها و اعتقادات جوانان در فضای مجازی سعی دارند تا فرزندان ما را به چالش بکشانند. برا

ادامه مطلب ...
روزشمار انقلاب اسلامی: 19بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی: 19بهمن 1357. انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم. جمعی از پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و خواندن سرود در مقابل حضرت امام، با حرکت، اسلامی مردم ایران و رهبری نهضت اعلام همبستگی کردند. ستاد ارتش، ژس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد. طرفداران قانون اساسی، شهر خوی را به آتش کشیدند. در تهران نیز شماری از هواداران رژیم که به طرفداری قانون اساسی تجمع کرده بودند، با مخالفین خود به زد و خورد پر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه