شعر

آخر قصه چی می شه

آخر قصه چی می شه؟. آخر قصه چی می شه؟. کی می ره و کی می مونه؟. یه برگ خسته تا کجا. اسیر باد و بارونه؟. به من بگو کی می رسه. میوه کال آرزو؟. واسه یه بارم که شده. حقیقتو بهم بگو. چشمای تو بهم می گه. تو تا همیشه زنده ای. پر بزن از تو قاب عکس!. بگو هنوز پرنده ای . اینو ولی خوب می دونم. سکوت تو یعنی صدا. بخون دوباره از وطن. چکاوک شهید ما. این روزا باز تازه شده. حرف و حدیث سفرت. دنبال عکس تازه ان. روزنامه ها از پسرت . !. عکستو می بینم، ولی. عکس تو رفتار می کنم. ازت خجالت می کشم. خودم رو تکرار می کنم. اسم تو اما تا ابد. یه پنجره به بودنه. یه آسمون ساده

ادامه مطلب ...
آخر قصه چی می شه

آخر قصه چی می شه؟. آخر قصه چی می شه؟. کی می ره و کی می مونه؟. یه برگ خسته تا کجا. اسیر باد و بارونه؟. به من بگو کی می رسه. میوه کال آرزو؟. واسه یه بارم که شده. حقیقتو بهم بگو. چشمای تو بهم می گه. تو تا همیشه زنده ای. پر بزن از تو قاب عکس!. بگو هنوز پرنده ای . اینو ولی خوب می دونم. سکوت تو یعنی صدا. بخون دوباره از وطن. چکاوک شهید ما. این روزا باز تازه شده. حرف و حدیث سفرت. دنبال عکس تازه ان. روزنامه ها از پسرت . !. عکستو می بینم، ولی. عکس تو رفتار می کنم. ازت خجالت می کشم. خودم رو تکرار می کنم. اسم تو اما تا ابد. یه پنجره به بودنه. یه آسمون ساده

ادامه مطلب ...
سرزمین من

سرزمین من. با مداد قهوه ای روی. صفحه سفید. روی خاک کشورم. می کشم گل امید. روی خاک نرم آن. آب چشمه جاری است. روی شاخه های بید. لانه قناری است. جای جای میهنم. پاکی است و روشنی. پرچم سه رنگ آن. تا همیشه دیدنی است. گوشه گو شه اش پر از. مهربانی و امید. قلب بچه های آن. مثل دفترم سفید. مهر آن همیشه است. در میان جان و تن. یک بهشت کوچک است. سرزمین پاک من. koodak@tebyan. com شاعر:نوشین نوری تهیه: مینوخرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سرزمین من

سرزمین من. با مداد قهوه ای روی. صفحه سفید. روی خاک کشورم. می کشم گل امید. روی خاک نرم آن. آب چشمه جاری است. روی شاخه های بید. لانه قناری است. جای جای میهنم. پاکی است و روشنی. پرچم سه رنگ آن. تا همیشه دیدنی است. گوشه گو شه اش پر از. مهربانی و امید. قلب بچه های آن. مثل دفترم سفید. مهر آن همیشه است. در میان جان و تن. یک بهشت کوچک است. سرزمین پاک من. koodak@tebyan. com شاعر:نوشین نوری تهیه: مینوخرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار دست های تو

بهار دست های تو. دعا که می کنی، خدا. تو را نگاه می کند. شب سیاه را پر از. بلور ماه می کند. دعا که می کنی، دلت. پر از سپیده می شود. میان هر قنوت تو. بهشت، دیده می شود. پر از فرشته می شود. اتاق بی ریای تو. دوباره غنچه می دهد. بهار دست های تو. صدای تو سکوت را. هزار تکه می کند. به روی جانماز تو. ستاره چکه می کند. دریچه های زمزمه. دوباره می شوند باز. و زودتر از آفتاب. طلوع می کند نماز. شکفته بر لبان تو. شکوفه های ربنا. چه با صفاست، لحظه ای. که می کنی خدا خدا. پر از بهار می شود. تمام باغ باورت. هنوز مرد سبز پوش. نشسته در برابرت. تمام روزهای توست. به

ادامه مطلب ...
دختران تاک

دختران تاک. قاصدک نشسته باز. روی دوش شاپرک. خنده می کند بهار. توی گوش شاپرک. روی برگ هر درخت. شعری از شکفتن است. چشمه در میان باغ. گرم قصه گفتن است. می رسد نسیم شاد. از کرانه های دور. سینه درخت ها. می شود پر از غرور. شانه می زند نسیم. سبزه های پاک را. غرق خنده می کند. دختران تاک را. باغبان نشسته است. زیر سایه درخت. خیره بر درخت و آب. فکر روزهای سخت. koodak@tebyan. com شاعر: لقمان دهقانی رحیم آبادی تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
دختران تاک

دختران تاک. قاصدک نشسته باز. روی دوش شاپرک. خنده می کند بهار. توی گوش شاپرک. روی برگ هر درخت. شعری از شکفتن است. چشمه در میان باغ. گرم قصه گفتن است. می رسد نسیم شاد. از کرانه های دور. سینه درخت ها. می شود پر از غرور. شانه می زند نسیم. سبزه های پاک را. غرق خنده می کند. دختران تاک را. باغبان نشسته است. زیر سایه درخت. خیره بر درخت و آب. فکر روزهای سخت. koodak@tebyan. com شاعر: لقمان دهقانی رحیم آبادی تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
حس مبهم

حس مبهم. می جوشد انگار از درونم. این روزها یک حس مبهم. حسی شبیه بارش ابر. آمیزه ای از شادی و غم. گاهی شبیه پر کشیدن. از پیله ای تاریک و بسته. گاهی شبیه جوشش آب. در خواب یک مرداب بسته. این روزها خیلی عجیبم. دنیای من خیلی شلوغ است. این حس مبهم، حس زیبا. آغاز دنیای بلوغ است. koodak@tebyan. com منبع: سلام بچه ها تهیه: مینو خرازی تنظیم:فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
حس مبهم

حس مبهم. می جوشد انگار از درونم. این روزها یک حس مبهم. حسی شبیه بارش ابر. آمیزه ای از شادی و غم. گاهی شبیه پر کشیدن. از پیله ای تاریک و بسته. گاهی شبیه جوشش آب. در خواب یک مرداب بسته. این روزها خیلی عجیبم. دنیای من خیلی شلوغ است. این حس مبهم، حس زیبا. آغاز دنیای بلوغ است. koodak@tebyan. com منبع: سلام بچه ها تهیه: مینو خرازی تنظیم:فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
آن سوی زمان

آن سوی زمان. آب بود و سنگ شد. سنگ بود و نرم شد. اوج نیستی بود و در یک لحظه گویی هست شد. زندگی خواند مرا. تا که لبریز شود روز و شبم. از وفای گل رز، از نگاه مه و مهر از صدای خوش قمری که فقط یکرنگ است. تا که جاری شود آوای خوش رود به لب. در فضا پیچیده بوی تو در نفس گرم حیات. چه قریبی با من. مستی چشم ترا می نوشم. با نگاهت گویی. از پس پنجره ها. که مرا می خوانی. و بخوان باز مرا. که من از سمت فراسوی زمان می آیم. koodak@tebyan. com شاعر: لیلا صادق محمدی تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار دست های تو

بهار دست های تو. دعا که می کنی، خدا. تو را نگاه می کند. شب سیاه را پر از. بلور ماه می کند. دعا که می کنی، دلت. پر از سپیده می شود. میان هر قنوت تو. بهشت، دیده می شود. پر از فرشته می شود. اتاق بی ریای تو. دوباره غنچه می دهد. بهار دست های تو. صدای تو سکوت را. هزار تکه می کند. به روی جانماز تو. ستاره چکه می کند. دریچه های زمزمه. دوباره می شوند باز. و زودتر از آفتاب. طلوع می کند نماز. شکفته بر لبان تو. شکوفه های ربنا. چه با صفاست، لحظه ای. که می کنی خدا خدا. پر از بهار می شود. تمام باغ باورت. هنوز مرد سبز پوش. نشسته در برابرت. تمام روزهای توست. به

ادامه مطلب ...
آن سوی زمان

آن سوی زمان. آب بود و سنگ شد. سنگ بود و نرم شد. اوج نیستی بود و در یک لحظه گویی هست شد. زندگی خواند مرا. تا که لبریز شود روز و شبم. از وفای گل رز، از نگاه مه و مهر از صدای خوش قمری که فقط یکرنگ است. تا که جاری شود آوای خوش رود به لب. در فضا پیچیده بوی تو در نفس گرم حیات. چه قریبی با من. مستی چشم ترا می نوشم. با نگاهت گویی. از پس پنجره ها. که مرا می خوانی. و بخوان باز مرا. که من از سمت فراسوی زمان می آیم. koodak@tebyan. com شاعر: لیلا صادق محمدی تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
اسب

اسب. پیسکو و پیسکو پیسکو. پیسکو و پیسکو پیسکو. بچه ها من یه اسبم. دم دارم و یال دارم. وقت دویدن انگار. به جای پا، بال دارم. یال و دمم رو دیدی. زین و یراقم ببین. کفش من از آهنه. سم می زنم بر زمین. غذای من همیشه. یه کم علف با جو. وقتی که سیر سیرم. همیشه کارم، دوه. من کره اسبی دارم. شنگول و شاد و شیطون. خیلی قشنگ و نازه. دوستش دارم فراوون. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
اسب

اسب. پیسکو و پیسکو پیسکو. پیسکو و پیسکو پیسکو. بچه ها من یه اسبم. دم دارم و یال دارم. وقت دویدن انگار. به جای پا، بال دارم. یال و دمم رو دیدی. زین و یراقم ببین. کفش من از آهنه. سم می زنم بر زمین. غذای من همیشه. یه کم علف با جو. وقتی که سیر سیرم. همیشه کارم، دوه. من کره اسبی دارم. شنگول و شاد و شیطون. خیلی قشنگ و نازه. دوستش دارم فراوون. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
آینه

آینه آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید. خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید. بر دوست همان روز که با حنجره ی خون. گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید. شد کرب و بلا کعبه ی تو، حج تو مقبول. گفتی تو چو لبیّک، بلا در تو درخشید. ای معجزه ی سرخ به ایثار تو سوگند. تو خون خدایی، که خدا در تو درخشید. منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه. تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...
آینه

آینه آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید. خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید. بر دوست همان روز که با حنجره ی خون. گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید. شد کرب و بلا کعبه ی تو، حج تو مقبول. گفتی تو چو لبیّک، بلا در تو درخشید. ای معجزه ی سرخ به ایثار تو سوگند. تو خون خدایی، که خدا در تو درخشید. منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه. تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...
روز دانش آموز

روز دانش آموز. روز روز دانش آموز است. روز خوب 13 ابان. روز وحدت روز پیروزی. در تمام پهنه ایران. نوجوانان وطن آن روز. یک زبان فریاد سر دادند از قفس مرغ رهایی را. بار دیگر بال و پر دادند آسمان میهن از آنان. باشکوه و پاک و آبی شد نور دانش تیرگی را برد. روز، روز آفتابی شد با همین دستان کوچک باز. میهن ما می شود آباد سالروز دانش آموزان. روز خوب ما گرامی باد مرغ دانش می گشاید بال. با تلاش دانش آموزان آسمان زیبا و زیباتر. می شود با پرچم ایران مرغ دانش می گشاید بال. با تلاش دانش آموزان آسمان زیبا و زیباتر. می شود با پرچم ایران تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...
روز دانش آموز

روز دانش آموز. روز روز دانش آموز است. روز خوب 13 ابان. روز وحدت روز پیروزی. در تمام پهنه ایران. نوجوانان وطن آن روز. یک زبان فریاد سر دادند از قفس مرغ رهایی را. بار دیگر بال و پر دادند آسمان میهن از آنان. باشکوه و پاک و آبی شد نور دانش تیرگی را برد. روز، روز آفتابی شد با همین دستان کوچک باز. میهن ما می شود آباد سالروز دانش آموزان. روز خوب ما گرامی باد مرغ دانش می گشاید بال. با تلاش دانش آموزان آسمان زیبا و زیباتر. می شود با پرچم ایران مرغ دانش می گشاید بال. با تلاش دانش آموزان آسمان زیبا و زیباتر. می شود با پرچم ایران تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...
 یار کوچک امام

یار کوچک امام. نوجوان ترین شهید جان نثار دین شدی. در ره امام خود، نقش بر زمین شدی. یار کوچک امام، تو فروغ ایزدی. رهنمود هر جوان ، ذوالفقار میبدی. مرز و بوم میهنم، ماندگار رزم توست. اجتماع میبدی، مفتخر به جزم توست. سرزمین لاله ها، از تو رنگ وبو گرفت. زین حماسه ات حسین، میهن آبرو گرفت. قطعه قطعه شد تنت، ازقفس رها شدی. دربهار آرزو، مثل گل فدا شدی. راه ورسم تو به جاست، تاکه دین حق به پاست. زنده ای تو تا ابد، پیروزی زتو سزاست. تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...
 یار کوچک امام

یار کوچک امام. نوجوان ترین شهید جان نثار دین شدی. در ره امام خود، نقش بر زمین شدی. یار کوچک امام، تو فروغ ایزدی. رهنمود هر جوان ، ذوالفقار میبدی. مرز و بوم میهنم، ماندگار رزم توست. اجتماع میبدی، مفتخر به جزم توست. سرزمین لاله ها، از تو رنگ وبو گرفت. زین حماسه ات حسین، میهن آبرو گرفت. قطعه قطعه شد تنت، ازقفس رها شدی. دربهار آرزو، مثل گل فدا شدی. راه ورسم تو به جاست، تاکه دین حق به پاست. زنده ای تو تا ابد، پیروزی زتو سزاست. تنظیم: فهیمه امرالله.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه