شعر کودکان

سرچشمه نور

سرچشمه نور. آن شب ستاره تا صبح بارید. روشن تر از پیش مهتاب تابید. دنیا لباسی از نور پوشید. قلب ملائک از شوق جوشید. روی زمین شد مانند گلشن. از نور شب شد چون روز روشن. آن نور و گل ها آن شور و غوغا. آن شب برایم شد یک معما. تا صبح آن شب جشنی به پا بود. سرچشمه ی نور غار حرا بود. زیرا در آن شب پیغمبر ما. از جانب حق شد رهبر ما. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com شاعر: علی اصغر نصرتی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سرچشمه نور

سرچشمه نور. آن شب ستاره تا صبح بارید. روشن تر از پیش مهتاب تابید. دنیا لباسی از نور پوشید. قلب ملائک از شوق جوشید. روی زمین شد مانند گلشن. از نور شب شد چون روز روشن. آن نور و گل ها آن شور و غوغا. آن شب برایم شد یک معما. تا صبح آن شب جشنی به پا بود. سرچشمه ی نور غار حرا بود. زیرا در آن شب پیغمبر ما. از جانب حق شد رهبر ما. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com شاعر: علی اصغر نصرتی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
چادر مامانم

چادر مامانم. ساختم یک خانه با سه تا پشتی باز بعد رفتم داخل زندگی شد آغاز خانه نو سازم قد من جا دارد داخل آن فرش است فرش تنها دارد یک دقیقه الان داخلش رفتم راه هست دیوار آن مثل قدم کوتاه دوست دارم چیزی روی بامش باشد چادر مامانم ایزوگامش باشد. koodak@tebyan. com شاعر: غلامرضا بکتاش تهیه کننده: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. چادر مامانم. مثل کف دست(1).

ادامه مطلب ...
چادر مامانم

چادر مامانم. ساختم یک خانه با سه تا پشتی باز بعد رفتم داخل زندگی شد آغاز خانه نو سازم قد من جا دارد داخل آن فرش است فرش تنها دارد یک دقیقه الان داخلش رفتم راه هست دیوا�� آن مثل قدم کوتاه دوست دارم چیزی روی بامش باشد چادر مامانم ایزوگامش باشد. koodak@tebyan. com شاعر: غلامرضا بکتاش تهیه کننده: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. چادر مامانم. مثل کف دست(1).

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. غنچه ها لب باز می کنند. قاصدک ها پیدا می شوند. راهی می شوند رودخانه ها. برکه ها را جا می زارند. به آرزوشون می رسند. قدم به دریا می زارند. گوشه ایوان بهار. قناری آواز می خونه. یک لحظه آروم می گیره. از ته دل باز می خونه. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بازم اومد بهار شاد و خندون

بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. باز عمو نوروز برامون آورده. سبزه و گل به جای برف و بارون. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. رو شاخه ها شبنم دونه دونه. از شادی و صفا دارن نشونه. ببین چقدر دیدنی و قشنگه. لکهَ ابری که تو آسمونه. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوبار

ادامه مطلب ...
عید

عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. گل های زرد و لاله. روییده هر کناره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. بلبل رو شاخه گل. گنجشکه رو چناره. داره آواز می خونه. این آغاز بهاره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. koodak@tebyan. com تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. سرما دیگه بار سفر را بسته. منتظر فصل بهار نشسته. بهار میاد رو شاخه ها. برگ و شکوفه می ذاره. میون دشت، تو باغچه ها. گل های خوشبو می کاره. ابرا میان به آسمون. نم نم بارون می باره. ما هم باید پنجره را وا کنیم. بهار زیبا را تماشا کنیم. تو دل هامون بذر امید بکاریم. بگردیم و شادی را پیدا کنیم. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
هفت سین

هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. جوانه زد درختان. در ده کوچک ما. پروانه های رنگی. می رقصند روی گل ها. در دشت و در بیابان. در باغ های زیبا. مادربزرگ خوبم. دوباره سفره چیده. هفت سین سفره گوید. که سال نو رسیده. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سیزده بدر

سبزده بدر. می رویم سیزده بدر. دسته به دسته. می بندیم بارو بنه بسته به بسته. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. خرم و خوش می دویم. روی چمن ها. پشت هم مثل دوی. آهوی صحرا. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. سیزده بدر. فصل بهار. بهار. هفت سین. بازم اومد بهار شاد

ادامه مطلب ...
فصل بهار

فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. می گفت خبر خبردار. آمده فصل بهار. هوا شده پاکِ پاک. سبزه در آمد از خاک. برف ها دیگه آب شدند. چشمه ها پر آب شدند. بهار و عید نوروز. آمده اند امروز. با سبدای پرگل. با لاله و با سنبل. در این بهار زیبا. دنیا شده باصفا. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. سرما دیگه بار سفر را بسته. منتظر فصل بهار نشسته. بهار میاد رو شاخه ها. برگ و شکوفه می ذاره. میون دشت، تو باغچه ها. گل های خوشبو می کاره. ابرا میان به آسمون. نم نم بارون می باره. ما هم باید پنجره را وا کنیم. بهار زیبا را تماشا کنیم. تو دل هامون بذر امید بکاریم. بگردیم و شادی را پیدا کنیم. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
هفت سین

هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. جوانه زد درختان. در ده کوچک ما. پروانه های رنگی. می رقصند روی گل ها. در دشت و در بیابان. در باغ های زیبا. مادربزرگ خوبم. دوباره سفره چیده. هفت سین سفره گوید. که سال نو رسیده. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سیزده بدر

سبزده بدر. می رویم سیزده بدر. دسته به دسته. می بندیم بارو بنه بسته به بسته. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. خرم و خوش می دویم. روی چمن ها. پشت هم مثل دوی. آهوی صحرا. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. سیزده بدر. فصل بهار. بهار. هفت سین. بازم اومد بهار شاد

ادامه مطلب ...
بازم اومد بهار شاد و خندون

بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. باز عمو نوروز برامون آورده. سبزه و گل به جای برف و بارون. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. رو شاخه ها شبنم دونه دونه. از شادی و صفا دارن نشونه. ببین چقدر دیدنی و قشنگه. لکهَ ابری که تو آسمونه. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوبار

ادامه مطلب ...
عید

عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. گل های زرد و لاله. روییده هر کناره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. بلبل رو شاخه گل. گنجشکه رو چناره. داره آواز می خونه. این آغاز بهاره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. koodak@tebyan. com تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
فصل بهار

فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. می گفت خبر خبردار. آمده فصل بهار. هوا شده پاکِ پاک. سبزه در آمد از خاک. برف ها دیگه آب شدند. چشمه ها پر آب شدند. بهار و عید نوروز. آمده اند امروز. با سبدای پرگل. با لاله و با سنبل. در این بهار زیبا. دنیا شده باصفا. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. غنچه ها لب باز می کنند. قاصدک ها پیدا می شوند. راهی می شوند رودخانه ها. برکه ها را جا می زارند. به آرزوشون می رسند. قدم به دریا می زارند. گوشه ایوان بهار. قناری آواز می خونه. یک لحظه آروم می گیره. از ته دل باز می خونه. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
چقدر بهار قشنگه

چقدر بهار قشنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. گل اومده فصل بهاره. سرما دیگه فکر فراره. دیدن یک دامن صحرا. خورشید خانم طلا می باره. پرنده ها شاد و سبک بار. رو شاخه ها لونه می سازن. پر می زنن رو شاخه گل. ببین چه قدر خوشگل و نازن. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
چقدر بهار قشنگه

چقدر بهار قشنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. گل اومده فصل بهاره. سرما دیگه فکر فراره. دیدن یک دامن صحرا. خورشید خانم طلا می باره. پرنده ها شاد و سبک بار. رو شاخه ها لونه می سازن. پر می زنن رو شاخه گل. ببین چه قدر خوشگل و نازن. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه