سرگرمی های کودکان

ماهی دیل

ماهی. در روزگاران دور، برکه ای بود که ماهی های زیادی در آن زندگی می کردند. مدت ها بود که ماهی ها از زندگی در آب ناراضی بودند و می گفتند که چرا نباید در سرزمین ما نظم و ترتیب وجود داشته باشد. هیچ ماهی ای مراعات دیگری را نمی کند. هر جا که خودش بخواهد به چپ و راست شنا می کند. خودش را قاطی ماهی هایی می کند که می خواهند در کنار هم بمانند و یا راه آن ها را سد می کند. ماهی های قوی تر، با دمشان چنان به ماهی های ضعیف تر می کوبند که به جای دوری پرت می شوند و یا اینکه بدون هیچ حرف و دلیلی ماهی کوچک تر را قورت می دهند. چقدر خوب بود که ما هم رییسی داشتی

ادامه مطلب ...
آقای چوپان

آقای چوپان. یه کاسه ماست یک لقمه هم نان. این شد ناهار آقای چوپان. پهلوی صخره پای چمنزار. خورد او غذا را با میل بسیار. بعد از غذا گفت: "شکرت خدایا. صد نعمت خوب دادی تو برما". ما هرچه داریم از قدرت توست. یاد توغم را از سینه ها شست. شب سوی ده رفت با گوسفندان. خسته نباشی آقای چوپان. koodak@tebyan. com منبع:شاهد کودک تنظیم: مینو خرازی شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
اعداد

اعداد. یک، یک دوستی داشتم. دو، دوستش می داشتم. سه، سپاس گذارم. چهار، چاره ندارم. پنج، پنجه آفتاب. شیش، شیشه عمرم. هفت، هفت تیر به دستم. هشت، هشت ساله دختر. نه، نوروز امسال. ده، ده ساله دختر. یازده، ریزه میزه. دوازده، گل می ریزه. koodak@tebyan. com منبع : سایت خاله لیلا تنظیم : فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
ساخت گل کاغذی سه بعدی

ساخت گل کاغذی سه بعدی. این هم آموزش کاردستی گل کاغذی سه بعدی که می توان با آن کمد ها، دفتر و کتاب ها، جعبه کادوها و حتی کارت پستال ها را تزئین کرد. وسایل مورد نیاز:. مقوا. قیچی. چسپ. مراحل ساخت. ابتدا 16 قلب همشکل و هم اندازه را از مقو ببرید و آن ها را از وسط تا کنید. یک قلب بردارید و به دو طرف پشت آن چسپ بزنید حالا دو قلب دیگر را به آن بچسپانید. حالا قلب چهارم را بردارید و یک سمت آن را چسپ بزنید و به سه قلب دیگر اضافه کنید. اکنون باید یک گلبرگ ساخته شده از ��هار قلب داشته باشید. بقیه ی قلب ها را هم بچسپانید تا چهار گلبرگ حاصل شود. به یکی از لبه

ادامه مطلب ...
هدیه ملکه زنبورها

هدیه ملکه زنبورها. روزی، روزگاری دو تا امیرزاده بودند. آن ها تصمیم گرفتند از خانه و زندگی خود دور شوند و در بیابان و کوه و جنگل زندگی کنند. آن ها برادر دیگری داشتند به نام سعید. برادر سومی راه افتاد تا برادرهایش را به خانه برگرداند. وقتی برادرهایش را پیدا کرد، آن ها به او توجهی نکردند و مجبورش کردند تا برگردد و راحتشان بگذارد. ولی او آن ها را رها نکرد و دنبالشان رفت. برادرها رفتند و رفتند تا به یک دسته مورچه رسیدند. دو برادر بزرگ تر می خواستند لانه مورچه ها را خراب کنند و آن ها را بترسانند؛ اما سعید جلوی آن ها را گرفت و گفت: « به مورچه ها

ادامه مطلب ...
ساخت گل کاغذی سه بعدی

ساخت گل کاغذی سه بعدی. این هم آموزش کاردستی گل کاغذی سه بعدی که می توان با آن کمد ها، دفتر و کتاب ها، جعبه کادوها و حتی کارت پستال ها را تزئین کرد. وسایل مورد نیاز:. مقوا. قیچی. چسپ. مراحل ساخت. ابتدا 16 قلب همشکل و هم اندازه را از مقو ببرید و آن ها را از وسط تا کنید. یک قلب بردارید و به دو طرف پشت آن چسپ بزنید حالا دو قلب دیگر را به آن بچسپانید. حالا قلب چهارم را بردارید و یک سمت آن را چسپ بزنید و به سه قلب دیگر اضافه کنید. اکنون باید یک گلبرگ ساخته شده از چهار قلب داشته باشید. بقیه ی قلب ها را هم بچسپانید تا چهار گلبرگ حاصل شود. به یکی از لبه

ادامه مطلب ...
اعداد

اعداد. یک، یک دوستی داشتم. دو، دوستش می داشتم. سه، سپاس گذارم. چهار، چاره ندارم. پنج، پنجه آفتاب. شیش، شیشه عمرم. هفت، هفت تیر به دستم. هشت، هشت ساله دختر. نه، نوروز امسال. ده، ده ساله دختر. یازده، ریزه میزه. دوازده، گل می ریزه. koodak@tebyan. com منبع : سایت خاله لیلا تنظیم : فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
هدیه ملکه زنبورها

هدیه ملکه زنبورها. روزی، روزگاری دو تا امیرزاده بودند. آن ها تصمیم گرفتند از خانه و زندگی خود دور شوند و در بیابان و کوه و جنگل زندگی کنند. آن ها برادر دیگری داشتند به نام سعید. برادر سومی راه افتاد تا برادرهایش را به خانه برگرداند. وقتی برادرهایش را پیدا کرد، آن ها به او توجهی نکردند و مجبورش کردند تا برگردد و راحتشان بگذارد. ولی او آن ها را رها نکرد و دنبالشان رفت. برادرها رفتند و رفتند تا به یک دسته مورچه رسیدند. دو برادر بزرگ تر می خواستند لانه مورچه ها را خراب کنند و آن ها را بترسانند؛ اما سعید جلوی آن ها را گرفت و گفت: « به مورچه ها

ادامه مطلب ...
آموزش وضو به بچه ها

آموزش وضو به بچه ها. آی بچه جون در وضو. صورتو اول بشو. بعدش بشو دست راست. ای گل خوش رنگ و بو. دست چپت رو عزیز. بشو تو خوب و تمیز. برای مسح سرت. آب دیگه رودست نریز. حالا بکش مسح پا. ای گل ناز و زیبا. حالا وقت نماز. وقت راز و نیاز. رو بال هر فرشته. آی بچه ها نوشته. هرکی نماز بخونه. دیگه اهل بهشته. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
غول و خیاط پررو

غول و خیاط پررو. در زمان های قدیم، خیاطی زندگی می کرد که خیلی از خود راضی و خسیس بود. روزی خیاط تصمیم گرفت که مدتی از شهر بیرون برود و در جنگل گردش کند. همین که فرصتی پیدا کرد، از راه های باریک و پل های روی رودخانه گذشت و رفت و رفت تا به بیرون شهر رسید. نزدیک شهر چشمش به یک کوه بلند افتاد و دید که در پشت کوه یک برج سر به آسمان کشیده است و در جنگل تاریک می درخشد. خیاط با تعجب فریاد زد: «ای وای! این دیگر چیست؟» و از آنجا که خیلی کنجکاو شده بود، به آن طرف رفت. همین که نزدیک برج رسید، از تعجب دهانش باز و چشمانش گشاد شد، چون برج دو پا داشت و با ی

ادامه مطلب ...
آموزش وضو به بچه ها

آموزش وضو به بچه ها. آی بچه جون در وضو. صورتو اول بشو. بعدش بشو دست راست. ای گل خوش رنگ و بو. دست چپت رو عزیز. بشو تو خوب و تمیز. برای مسح سرت. آب دیگه رودست نریز. حالا بکش مسح پا. ای گل ناز و زیبا. حالا وقت نماز. وقت راز و نیاز. رو بال هر فرشته. آی بچه ها نوشته. هرکی نماز بخونه. دیگه اهل بهشته. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
غول و خیاط پررو

غول و خیاط پررو. در زمان های قدیم، خیاطی زندگی می کرد که خیلی از خود راضی و خسیس بود. روزی خیاط تصمیم گرفت که مدتی از شهر بیرون برود و در جنگل گردش کند. همین که فرصتی پیدا کرد، از راه های باریک و پل های روی رودخانه گذشت و رفت و رفت تا به بیرون شهر رسید. نزدیک شهر چشمش به یک کوه بلند افتاد و دید که در پشت کوه یک برج سر به آسمان کشیده است و در جنگل تاریک می درخشد. خیاط با تعجب فریاد زد: «ای وای! این دیگر چیست؟» و از آنجا که خیلی کنجکاو شده بود، به آن طرف رفت. همین که نزدیک برج رسید، از تعجب دهانش باز و چشمانش گشاد شد، چون برج دو پا داشت و با ی

ادامه مطلب ...
کاج رنگارنگ

کاج رنگارنگ. پیدا کردن ایده کاردستی بچه ها در برخی موارد به چالش بزرگترها تبدیل می شود، در این پست آموزش یک کاردستی راحت و زیبا برای شما آماده کرده ایم. وسایل مورد نیاز :. ماکت های مخروطی درخت کاج. کاغذ رنگی و طرح دار. چسپ حرارتی. رنگ سبز. مراحل ساخت:. ابتدا پایین و سر درخت کاج را رنگ کنید. حالا نوبت برش برگهاست. برگ های خود را در رنگ ها و اشکال مورد علاقه خود برش بزنید. یک مداد بردارید و برگ را دور آن بپیچید و نگه دارید تا برگ حالت بگیرد. این کار را برای بقیه برگ ها هم انجام دهید. یک برگ حالت داده شده باید این شکلی باشد:. از پایین مخروط شروع

ادامه مطلب ...
کاج رنگارنگ

کاج رنگارنگ. پیدا کردن ایده کاردستی بچه ها در برخی موارد به چالش بزرگترها تبدیل می شود، در این پست آموزش یک کاردستی راحت و زیبا برای شما آماده کرده ایم. وسایل مورد نیاز :. ماکت های مخروطی درخت کاج. کاغذ رنگی و طرح دار. چسپ حرارتی. رنگ سبز. مراحل ساخت:. ابتدا پایین و سر درخت کاج را رنگ کنید. حالا نوبت برش برگهاست. برگ های خود را در رنگ ها و اشکال مورد علاقه خود برش بزنید. یک مداد بردارید و برگ را دور آن بپیچید و نگه دارید تا برگ حالت بگیرد. این کار را برای بقیه برگ ها هم انجام دهید. یک برگ حالت داده شده باید این شکلی باشد:. از پایین مخروط شروع

ادامه مطلب ...
سرزمین مهربانی

سرزمین مهربانی. بیدار میشن درختا. با آواز پرنده. تو آسمون آبی. خورشید داره می خونه. بیاین با هم بخونیم. آواز شادمانه. سبز و سفید و قرمز. این پرچم ایرانه. آی بچه های ایران. بیاین کنار پرچم. دست همو بگیریم. همه بخونیم با هم. ایران ما خونه ما قشنگه. باغی پر از گل های رنگارنگه. دریا و کوه و جنگل و کویرش. شهرها و روستاهای بی نظیرش. مردم سرزمین مهربونی. مردمی با دلای آسمونی. صفا میده دلا رو یاد خدا. عطر از اون می پیچه تو مسجدها. ایران ما باغ گلای ایمان. دوستش داریم ما بچه های ایران. koodak@tebyan. com تنظیم : فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سرزمین مهربانی

سرزمین مهربانی. بیدار میشن درختا. با آواز پرنده. تو آسمون آبی. خورشید داره می خونه. بیاین با هم بخونیم. آواز شادمانه. سبز و سفید و قرمز. این پرچم ایرانه. آی بچه های ایران. بیاین کنار پرچم. دست همو بگیریم. همه بخونیم با هم. ایران ما خونه ما قشنگه. باغی پر از گل های رنگارنگه. دریا و کوه و جنگل و کویرش. شهرها و روستاهای بی نظیرش. مردم سرزمین مهربونی. مردمی با دلای آسمونی. صفا میده دلا رو یاد خدا. عطر از اون می پیچه تو مسجدها. ایران ما باغ گلای ایمان. دوستش داریم ما بچه های ایران. koodak@tebyan. com تنظیم : فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
دم پفکی

دم پفکی. یکی بود، یکی نبود. خانم خرگوشی بود که دوازده خرگوش کوچولو داشت. همه سفید و تپلی بودند. در یک روز گرم و آفتابی، مامان خرگوشه داشت یازده خرگوش کوچولویش را می شست؛ ولی خرگوش کوچولوی دوازدهمی گوشه ای نشسته بود و نمی خواست خودش را بشوید. خانم خرگوشه گفت: «بیا دم پفکی! بیا و لااقل گوش هایت را بشوی!». دم پفکی به حرف مادرش توجهی نکرد. خانم خرگوشه همیشه می گفت: تمیز بودن گوش های خرگوش خیلی مهم است؛ ولی دم پفکی در جواب می گفت: «من گوش هایم را همین طور که هست دوست دارم؛ خاکستری و کثیف!». خانم خرگوشه یازده خرگوش کوچولو را شست و تمیز کرد؛ مخصوص

ادامه مطلب ...
دم پفکی

دم پفکی. یکی بود، یکی نبود. خانم خرگوشی بود که دوازده خرگوش کوچولو داشت. همه سفید و تپلی بودند. در یک روز گرم و آفتابی، مامان خرگوشه داشت یازده خرگوش کوچولویش را می شست؛ ولی خرگوش کوچولوی دوازدهمی گوشه ای نشسته بود و نمی خواست خودش را بشوید. خانم خرگوشه گفت: «بیا دم پفکی! بیا و لااقل گوش هایت را بشوی!». دم پفکی به حرف مادرش توجهی نکرد. خانم خرگوشه همیشه می گفت: تمیز بودن گوش های خرگوش خیلی مهم است؛ ولی دم پفکی در جواب می گفت: «من گوش هایم را همین طور که هست دوست دارم؛ خاکستری و کثیف!». خانم خرگوشه یازده خرگوش کوچولو را شست و تمیز کرد؛ مخصوص

ادامه مطلب ...
مار از پونه بدش میاد

مار از پونه بدش میاد. یه مار خوش خط و خال. توی لونه ش خوابیده بود. درست جلوی لونه ش. سبزه و گل روییده بود. ماره قدش دراز بود. تو خواب نازِ ناز بود. خواب گل و گیاه می دید. خواب خورشید و ماه می دید. ماره وقتی از خواب پرید. از تو لونه ش بیرون خزید. بوی گل و گیاه شنید. دمِ لونه ش گل ها رو دید. میون گُلا گیاهی بود. که ماره اونو دوست نداشت. اون گیاه اسمش پونه بود. ماره پونه رو دوست نداشت. ماره از لونه در رفت. فکر می کنم سفر رفت. واسه فرار از پونه. در رفته بود از لونه. می گفت نمی دونم چرا. از پونه ها بدم میاد. همون گیاهی که دمِ. لونه م همیشه درمیاد. k

ادامه مطلب ...
مار از پونه بدش میاد

مار از پونه بدش میاد. یه مار خوش خط و خال. توی لونه ش خوابیده بود. درست جلوی لونه ش. سبزه و گل روییده بود. ماره قدش دراز بود. تو خواب نازِ ناز بود. خواب گل و گیاه می دید. خواب خورشید و ماه می دید. ماره وقتی از خواب پرید. از تو لونه ش بیرون خزید. بوی گل و گیاه شنید. دمِ لونه ش گل ها رو دید. میون گُلا گیاهی بود. که ماره اونو دوست نداشت. اون گیاه اسمش پونه بود. ماره پونه رو دوست نداشت. ماره از لونه در رفت. فکر می کنم سفر رفت. واسه فرار از پونه. در رفته بود از لونه. می گفت نمی دونم چرا. از پونه ها بدم میاد. همون گیاهی که دمِ. لونه م همیشه درمیاد. k

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه