سرگرمی های کودکان

سخنان لطیف

سخنان لطیف. اندر حکایت "الاغ"جحا روزی جحا الاغش را برد توی بازار تا بفروشد. به دلالی گفت: اگر بتونی این الاغ چموش را برایم بفروشی انعام خوبی به تو می دهم. دلال افسار الاغ را گرفت و رفت وسط بازار و شروع کرد به تعریف کردن از الاغ و اینقدر از چالاکی و نجابت و سلامت الاغ تعریف کرد که جحا پشیمان شد و با خودش گفت: مگر هیچ آدم عاقلی چنین مالی را از دست می دهد. سریع افسار الاغ را از دست دلال بیرون کشید و خوشحال به سمت خانه به راه افتاد. خر طلبکار دوستان جحا که خرش را اندازه خودش می شناختند متوجه شدند که روز به روز ضعیف تر می شود. یک روز به جحا گفتند:

ادامه مطلب ...
سخنان لطیف

سخنان لطیف. اندر حکایت "الاغ"جحا روزی جحا الاغش را برد توی بازار تا بفروشد. به دلالی گفت: اگر بتونی این الاغ چموش را برایم بفروشی انعام خوبی به تو می دهم. دلال افسار الاغ را گرفت و رفت وسط بازار و شروع کرد به تعریف کردن از الاغ و اینقدر از چالاکی و نجابت و سلامت الاغ تعریف کرد که جحا پشیمان شد و با خودش گفت: مگر هیچ آدم عاقلی چنین مالی را از دست می دهد. سریع افسار الاغ را از دست دلال بیرون کشید و خوشحال به سمت خانه به راه افتاد. خر طلبکار دوستان جحا که خرش را اندازه خودش می شناختند متوجه شدند که روز به روز ضعیف تر می شود. یک روز به جحا گفتند:

ادامه مطلب ...
یک خواهش کوچک

یک خواهش کوچک. میمون گفت: فردا شب می خواهم به کنسرت بروم. خرس گفت: سعی کنیم برویم، حتماً خوش می گذرد. و شیر هم گفت : دلم لک زده برای صدای ساز و آواز. اگر شما بروید من هم می آیم. میمون گفت : باید ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. آن دفعه قبلی هم، فقط خبرش را شنیدیم و من نتوانستم بروم . خرس گفت: ببینیم ندارد، حتماً می رویم. و شیر هم گفت: حتماً می رویم . فقط کافی است به او بگوییم. میمون گفت: همین ، کار سختی است خیلی دل و جرات می دهد. خرس گفت: چی دل و جرات می خواهد ؟ این که می خواهیم به کنسرت برویم؟!. و شیر هم گفت: راست می گوید. واقعاً کاری داره

ادامه مطلب ...
یک خواهش کوچک

یک خواهش کوچک. میمون گفت: فردا شب می خواهم به کنسرت بروم. خرس گفت: سعی کنیم برویم، حتماً خوش می گذرد. و شیر هم گفت : دلم لک زده برای صدای ساز و آواز. اگر شما بروید من هم می آیم. میمون گفت : باید ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. آن دفعه قبلی هم، فقط خبرش را شنیدیم و من نتوانستم بروم . خرس گفت: ببینیم ندارد، حتماً می رویم. و شیر هم گفت: حتماً می رویم . فقط کافی است به او بگوییم. میمون گفت: همین ، کار سختی است خیلی دل و جرات می دهد. خرس گفت: چی دل و جرات می خواهد ؟ این که می خواهیم به کنسرت برویم؟!. و شیر هم گفت: راست می گوید. واقعاً کاری داره

ادامه مطلب ...
از همین حالا

ازهمین حالا. خیلی دیر شده بود. یواشکی توی حیاط را نگاه کردم. هیچکس توی حیاط نبود، حتی خانم ناظم. با ترس و لرز وارد حیاط شدم وتا توان داشتم؛ یک نفس دویدم به سمت کلاس. صدای خانم معلم از پشت در کلاس به گوش می رسید. داشت حاضر و غایب می کرد. جرات در زدن نداشتم. خیلی بد شد. اصلا"دلم نمی خواست که اولین روز مدرسه تاخیر داشته باشم. همین که خانم معلم اسمم را خواند، از پشت درگفتم: «حاضر!». در باز شد. خانم معلم با چشم های گرد شده سر تا پایم را برانداز کرد و گفت:. « مینا! این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی؟». نگاهی به خودم انداختم. از خجالت عرق

ادامه مطلب ...
از همین حالا

ازهمین حالا. خیلی دیر شده بود. یواشکی توی حیاط را نگاه کردم. هیچکس توی حیاط نبود، حتی خانم ناظم. با ترس و لرز وارد حیاط شدم وتا توان داشتم؛ یک نفس دویدم به سمت کلاس. صدای خانم معلم از پشت در کلاس به گوش می رسید. داشت حاضر و غایب می کرد. جرات در زدن نداشتم. خیلی بد شد. اصلا"دلم نمی خواست که اولین روز مدرسه تاخیر داشته باشم. همین که خانم معلم اسمم را خواند، از پشت درگفتم: «حاضر!». در باز شد. خانم معلم با چشم های گرد شده سر تا پایم را برانداز کرد و گفت:. « مینا! این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی؟». نگاهی به خودم انداختم. از خجالت عرق

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. غنچه ها لب باز می کنند. قاصدک ها پیدا می شوند. راهی می شوند رودخانه ها. برکه ها را جا می زارند. به آرزوشون می رسند. قدم به دریا می زارند. گوشه ایوان بهار. قناری آواز می خونه. یک لحظه آروم می گیره. از ته دل باز می خونه. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بازم اومد بهار شاد و خندون

بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. باز عمو نوروز برامون آورده. سبزه و گل به جای برف و بارون. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. رو شاخه ها شبنم دونه دونه. از شادی و صفا دارن نشونه. ببین چقدر دیدنی و قشنگه. لکهَ ابری که تو آسمونه. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوبار

ادامه مطلب ...
عید

عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. گل های زرد و لاله. روییده هر کناره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. بلبل رو شاخه گل. گنجشکه رو چناره. داره آواز می خونه. این آغاز بهاره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. koodak@tebyan. com تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. سرما دیگه بار سفر را بسته. منتظر فصل بهار نشسته. بهار میاد رو شاخه ها. برگ و شکوفه می ذاره. میون دشت، تو باغچه ها. گل های خوشبو می کاره. ابرا میان به آسمون. نم نم بارون می باره. ما هم باید پنجره را وا کنیم. بهار زیبا را تماشا کنیم. تو دل هامون بذر امید بکاریم. بگردیم و شادی را پیدا کنیم. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
هفت سین

هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. جوانه زد درختان. در ده کوچک ما. پروانه های رنگی. می رقصند روی گل ها. در دشت و در بیابان. در باغ های زیبا. مادربزرگ خوبم. دوباره سفره چیده. هفت سین سفره گوید. که سال نو رسیده. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سیزده بدر

سبزده بدر. می رویم سیزده بدر. دسته به دسته. می بندیم بارو بنه بسته به بسته. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. خرم و خوش می دویم. روی چمن ها. پشت هم مثل دوی. آهوی صحرا. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. سیزده بدر. فصل بهار. بهار. هفت سین. بازم اومد بهار شاد

ادامه مطلب ...
فصل بهار

فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. می گفت خبر خبردار. آمده فصل بهار. هوا شده پاکِ پاک. سبزه در آمد از خاک. برف ها دیگه آب شدند. چشمه ها پر آب شدند. بهار و عید نوروز. آمده اند امروز. با سبدای پرگل. با لاله و با سنبل. در این بهار زیبا. دنیا شده باصفا. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. سرما دیگه بار سفر را بسته. منتظر فصل بهار نشسته. بهار میاد رو شاخه ها. برگ و شکوفه می ذاره. میون دشت، تو باغچه ها. گل های خوشبو می کاره. ابرا میان به آسمون. نم نم بارون می باره. ما هم باید پنجره را وا کنیم. بهار زیبا را تماشا کنیم. تو دل هامون بذر امید بکاریم. بگردیم و شادی را پیدا کنیم. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
هفت سین

هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. جوانه زد درختان. در ده کوچک ما. پروانه های رنگی. می رقصند روی گل ها. در دشت و در بیابان. در باغ های زیبا. مادربزرگ خوبم. دوباره سفره چیده. هفت سین سفره گوید. که سال نو رسیده. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
سیزده بدر

سبزده بدر. می رویم سیزده بدر. دسته به دسته. می بندیم بارو بنه بسته به بسته. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. خرم و خوش می دویم. روی چمن ها. پشت هم مثل دوی. آهوی صحرا. خیلی داره مزه. گره زدن به سبزه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان. فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. 0. - -. ✖. آخرین مطالب. کودک و نوجوان. سیزده بدر. فصل بهار. بهار. هفت سین. بازم اومد بهار شاد

ادامه مطلب ...
بازم اومد بهار شاد و خندون

بازم اومد بهار شاد و خندون. بازم اومد بهار شاد و خندون. با سوسن و با سنبل و با ریحون. باز عمو نوروز برامون آورده. سبزه و گل به جای برف و بارون. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. نوروز اومد دوباره. فصل گل و بهاره. رو شاخه ها شبنم دونه دونه. از شادی و صفا دارن نشونه. ببین چقدر دیدنی و قشنگه. لکهَ ابری که تو آسمونه. چلچه از سفر رسیده خوشحال. نگاه کنید جوانه زد تو ایوان. غنچه گل به روی ما می خنده. مرغ چمن پر می زنه می خونه. نوروز اومد دوبار

ادامه مطلب ...
عید

عید. آهای آهای بهاره. عید اومده دوباره. گل های زرد و لاله. روییده هر کناره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. بلبل رو شاخه گل. گنجشکه رو چناره. داره آواز می خونه. این آغاز بهاره. بهاره و بهاره. بهار صفا میاره. koodak@tebyan. com تهیه: مینو خرازی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
فصل بهار

فصل بهار. کلاغه روی دیوار. صدا می کرد قار و قار. می گفت خبر خبردار. آمده فصل بهار. هوا شده پاکِ پاک. سبزه در آمد از خاک. برف ها دیگه آب شدند. چشمه ها پر آب شدند. بهار و عید نوروز. آمده اند امروز. با سبدای پرگل. با لاله و با سنبل. در این بهار زیبا. دنیا شده باصفا. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...
بهار

بهار. بهار که از راه می رسد. درخت ها از خواب پا می شوند. غنچه ها لب باز می کنند. قاصدک ها پیدا می شوند. راهی می شوند رودخانه ها. برکه ها را جا می زارند. به آرزوشون می رسند. قدم به دریا می زارند. گوشه ایوان بهار. قناری آواز می خونه. یک لحظه آروم می گیره. از ته دل باز می خونه. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. بهار به شیشه می زنه. پنجره ها رو باز کنید. زمین پر از قشنگی است. آسمون رو صدا کنید. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه