سایر مقالات

علت شیوع افسردگی در نوجوانی چیست؟

علت شیوع افسردگی در نوجوانی چیست؟. به گزارش تبیان شیوا وکیلی روانشناس تربیتی در گفت و گو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:افسردگی ممکن است در هر سنی اتفاق بیفتد و معمولا از یک منبع قابل مشاهده ای سرچشمه گرفته که باعث ایجاد تبعات منفی در فرد بخصوص در دوره نوجوانی خواهد شد. وی ادامه داد:نشانه های افسردگی در دوران نوجوانی شامل احساس پوچی و بی هدفی در زندگی، نگاه شک و تردید به دیگران، نا امیدی، زانوی غم بغل گرفتن و عدم علاقه به برقراری روابط اجتماعی با دیگران است. وکیلی گفت:وجود علایم استرس زا در محیط، حوادث ناگوار در زندگی، وسواس، عدم اع

ادامه مطلب ...
علت شیوع افسردگی در نوجوانی چیست؟

علت شیوع افسردگی در نوجوانی چیست؟. به گزارش تبیان شیوا وکیلی روانشناس تربیتی در گفت و گو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:افسردگی ممکن است در هر سنی اتفاق بیفتد و معمولا از یک منبع قابل مشاهده ای سرچشمه گرفته که باعث ایجاد تبعات منفی در فرد بخصوص در دوره نوجوانی خواهد شد. وی ادامه داد:نشانه های افسردگی در دوران نوجوانی شامل احساس پوچی و بی هدفی در زندگی، نگاه شک و تردید به دیگران، نا امیدی، زانوی غم بغل گرفتن و عدم علاقه به برقراری روابط اجتماعی با دیگران است. وکیلی گفت:وجود علایم استرس زا در محیط، حوادث ناگوار در زندگی، وسواس، عدم اع

ادامه مطلب ...
نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود

نو��وان از مهمانی های اجباری خسته می شود. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: تمایل نداشتن نوجوان به شرکت در مهمانی های خانوادگی بسیاری از خانواده ها را نگران کرده است به طوری که انها برای حل این موضوع، حالت دفاعی به خود گرفته و نوجوانشان را مجبور به حضور در مهمانی ها می کنند. وی با بیان اینکه اجبار به نوجوان برای حضور در مهمانی که خود به ان تمایل ندارد وضع را از چیزی که هست بدتر می کند ، افزود: والدین می توانند به تصمیم نوجوان احترام بگذارنند اما او را به حال خود رها نکنند . این روانشناس ادامه داد: د

ادامه مطلب ...
نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود

نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: تمایل نداشتن نوجوان به شرکت در مهمانی های خانوادگی بسیاری از خانواده ها را نگران کرده است به طوری که انها برای حل این موضوع، حالت دفاعی به خود گرفته و نوجوانشان را مجبور به حضور در مهمانی ها می کنند. وی با بیان اینکه اجبار به نوجوان برای حضور در مهمانی که خود به ان تمایل ندارد وضع را از چیزی که هست بدتر می کند ، افزود: والدین می توانند به تصمیم نوجوان احترام بگذارنند اما او را به حال خود رها نکنند . این روانشناس ادامه داد: د

ادامه مطلب ...
پرخاشگری نوجوان دلیلی بر بی ادبی نیست

پرخاشگری نوجوان دلیلی بر بی ادبی نیست. به گزارش تبیان به مقل از باشگاه خبرنگاران شیوا وکیلی روانشناس تربیتی اظهار داشت: نوجوانی دوره است که در آن فرد رفتارهایی از جمله گستاخی، بداخلاقی، عصبانیت و پرخاشگری را از خود بروز داده که نباید آن‌ها را حمل بر بی ادبی، عصبی، بداخلاقی و ذاتی بودن در نوجوانان دانست. وی در ادامه تصریح کرد: گستاخی نوجوانان به دلایلی از جمله نشان دادن حس استقلال و متفاوت بودن از والدین، سردرگمی در هیجانات و احساسات زودگذر این دوران، الگو پذیری از پدر و مادر و گاهی بازگو کردن عکس العمل، گفتار و رفتارهای دوستانش در جمع‌های آن بر

ادامه مطلب ...
دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟. ابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی عنوان کرد: افسردگی یکی از عوامل مهم ترک تحصیل نوجوان بوده که از علت های آن بی انگیزه شدن و عدم اشتیاق او به ادامه تحصیل و نبود هدف است. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی در ادامه گفت: شیوه های مدرن زندگی امروزی باعث شده تا نوجوان کمتر راغب به ادامه تحصیل بوده و بیشتر به دنبال کسب و کار، ایجاد شغل و بدست آوردن درآمد بوده همچنین افسردگی پدر و مادر نیز بر فرزندشان تاثیر گذار است. غفاری حق تصریح کرد: عدم انعطاف پذیری محیط تحصیلی، خشونت رفتار مربیان با دانش آموزان، پایین

ادامه مطلب ...
پرخاشگری نوجوان دلیلی بر بی ادبی نیست

پرخاشگری نوجوان دلیلی بر بی ادبی نیست. به گزارش تبیان به مقل از باشگاه خبرنگاران شیوا وکیلی روانشناس تربیتی اظهار داشت: نوجوانی دوره است که در آن فرد رفتارهایی از جمله گستاخی، بداخلاقی، عصبانیت و پرخاشگری را از خود بروز داده که نباید آن‌ها را حمل بر بی ادبی، عصبی، بداخلاقی و ذاتی بودن در نوجوانان دانست. وی در ادامه تصریح کرد: گستاخی نوجوانان به دلایلی از جمله نشان دادن حس استقلال و متفاوت بودن از والدین، سردرگمی در هیجانات و احساسات زودگذر این دوران، الگو پذیری از پدر و مادر و گاهی بازگو کردن عکس العمل، گفتار و رفتارهای دوستانش در جمع‌های آن بر

ادامه مطلب ...
دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟

دلایل افت تحصیلی نوجوان چیست؟. ابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی عنوان کرد: افسردگی یکی از عوامل مهم ترک تحصیل نوجوان بوده که از علت های آن بی انگیزه شدن و عدم اشتیاق او به ادامه تحصیل و نبود هدف است. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی در ادامه گفت: شیوه های مدرن زندگی امروزی باعث شده تا نوجوان کمتر راغب به ادامه تحصیل بوده و بیشتر به دنبال کسب و کار، ایجاد شغل و بدست آوردن درآمد بوده همچنین افسردگی پدر و مادر نیز بر فرزندشان تاثیر گذار است. غفاری حق تصریح کرد: عدم انعطاف پذیری محیط تحصیلی، خشونت رفتار مربیان با دانش آموزان، پایین

ادامه مطلب ...
ماندگاری آموخته های ذهنی با مطالعه کتاب های مختلف

ماندگاری آموخته‌های ذهنی با مطالعه کتاب‌های مختلف. جعفر بای آسیب شناس اظهار داشت: کودک با شنیدن قصه آرزوهای خود را می‌سا��د، بسیاری از ناراحتی‌های روحی و نگرانی‌های خود را با شنیدن قصه برطرف می‌کند و گاه با گذاشتن خود به جای شخصیت‌های قصه تجربه‌های ارزشمندی در درون خود می‌اندوزد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران، بای در پایان با اشاره به اینکه نقش والدین را در کتابخوان کردن کودکان مهم دانسته و گفت: والدین الگوهای کودکان هستند یکی از راه‌های توفیق در راستای نشر و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این است که افراد را از کودکی به مطالعه عادت

ادامه مطلب ...
ماندگاری آموخته های ذهنی با مطالعه کتاب های مختلف

ماندگاری آموخته‌های ذهنی با مطالعه کتاب‌های مختلف. جعفر بای آسیب شناس اظهار داشت: کودک با شنیدن قصه آرزوهای خود را می‌سازد، بسیاری از ناراحتی‌های روحی و نگرانی‌های خود را با شنیدن قصه برطرف می‌کند و گاه با گذاشتن خود به جای شخصیت‌های قصه تجربه‌های ارزشمندی در درون خود می‌اندوزد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران، بای در پایان با اشاره به اینکه نقش والدین را در کتابخوان کردن کودکان مهم دانسته و گفت: والدین الگوهای کودکان هستند یکی از راه‌های توفیق در راستای نشر و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این است که افراد را از کودکی به مطالعه عادت

ادامه مطلب ...
ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان

ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس اظهار داشت: تفریحات در ایام امتحانات باعث تشویق و تخلیه هیجانات دانش آموزان می‌شود و به آنها کمک می‌کند که در طول امتحانات کمتر دچار خستگی شوند. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی افزود: دغدغه والدین در امتحانات،فرزندانشان اهداف خاصی را در تحصیل و کسب نمره آنها دارد و از آنجایی که شاید کاهش حساسیت های آنها نسبت به معدل و نمره تاثیر خوبی برعملکرد فرزندان خواهد داشت این امر باعث کاهش استرس و اضطراب آنها شود. قرایی مقدم در پایان در خصوص استرس دانش آموز

ادامه مطلب ...
ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان

ضرورت اختصاص ساعت استراحت برای فرزندان در زمان امتحان. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس اظهار داشت: تفریحات در ایام امتحانات باعث تشویق و تخلیه هیجانات دانش آموزان می‌شود و به آنها کمک می‌کند که در طول امتحانات کمتر دچار خستگی شوند. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی افزود: دغدغه والدین در امتحانات،فرزندانشان اهداف خاصی را در تحصیل و کسب نمره آنها دارد و از آنجایی که شاید کاهش حساسیت های آنها نسبت به معدل و نمره تاثیر خوبی برعملکرد فرزندان خواهد داشت این امر باعث کاهش استرس و اضطراب آنها شود. قرایی مقدم در پایان در خصوص استرس دانش آموز

ادامه مطلب ...
مهارت های تست زنی در کنکور

در دو مقاله پیشین شیوه (طراحان سئوال کنکور - قبولی در کنکور، تضمینی) به شرح نکاتی راجع به چگونگی موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه ها پرداختیم ، کیفیت چینش پاسخ های درست در میان گزینه ها را توضیح دادیم ، و به بیان مطالبی مربوط به چگونگی پاسخ دادن اشاره نمودیم در ادامه این مطالب می خواهیم روش مهندسی معکوس را دقیق تر برایتان شرح داده و روشن کنیم. تعدادی از تکنیک هایی که در رساندن شما به گزینه درست ‏می‏تواند بسیار کمک کند در زیر آمده است:. شک بین دو گزینه: اگر در تستی بین دو گزینه شک کردید، حتما از خیر آن تست نگذرید. حنی اگر با روش مهندسی معکوس مبتنی

مهارت تست زنی مهارت تست زنی کنکور مهارت های تست زنی

ادامه مطلب ...
شیوه طراحان سئوال کنکور

شیوه طراحان سئوال کنکوردر مطلب قبل با عنوان "قبولی در کنکور ، تضمینی" نکات مهمی در رابطه با نحوه آمادگی برای کنکور مطرح شد و در ادامه نکات جالب توجه دیگری را شرح می دهیم و چگونگی مهندسی معکوس را به شما ارائه می دهیم. نکته اساسی. 1: اینکه فقط بتوان با یک فاز متر یک تلویزیون خراب را تعمیر نمود، تصوری اشتباه است به خاطر داشته باشید که برای هر کارمهندسی شما به یک “جعبه ابزار” احتیاج دارید. و “جعبه ابزار” یک “مهندس معکوس تست های استاندارد کنکور” مجموعه ای است از چندین ابزار کلیدی که هر کدام باید به موقع و درکنار هم مورد استفاده قرار گیرد. به بیان

ادامه مطلب ...
بلوغ ، روزهای  ترس از آینه

بلوغ ، روزهای ترس از آینه. حتما شما هم تا به حال شنیده اید که یکی از وسایل لازم برای زندگی ، عزت نفس است. ویژگی که به اعتقاد خیلی ها از هوش و دارایی و مناسب بودن شرایط خانوادگی برای رسیدن به موفقیت مهم تر است. عزت نفس از دو بخش مهم تشکیل می شود :. 1- باور خودتوانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانائی فکر کردن . درک کردن . آموختن . انتخاب کردن و تصمیم گیری برای خود. 2- احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم . عزت نفس یک نیاز اولیه برای انسانهاست . چون فکرکردن لازمه زندگی مو

ادامه مطلب ...
برنامه ریزی نوروزی برای کنکوری ها

سال 88 هم با همه پستی ها و بلندی ها، سختی ها و دشواری ها رو به پایان است، زمستان هم دارد می رود و ان شاءا. رو سیاهی فقط به زغال بماند و شما خوبان با روی گشاده و سفید در مسیر پر پیچ و خم کنکور با استقامت به راه خود ادامه دهید. در تعطیلات نوروز خیلی کار دارید که آنها را به ترتیب لیست می کنیم و شما هم باید به ترتیب انجام دهید که از قافله عقب نمانید:. 1- روی یک کاغذ اسم درس ها را بنویسید و جلوی آن یادداشت کنید که از هر درس چه قسمت هایی را خوانده اید؟ چه قدر تست زده اید؟ از چه منابعی تست زده اید؟ به این فرم اصطلاحا روندنما گفته می شود. پر کردن این

برنامه ریزی نوروزی برای کنکوری ها برنامه ریزی نوروزی برنامه ریزی کنکوری

ادامه مطلب ...
جوان و اوقات فراغت

فراغت در دعای امام سجاد(علیه السّلام). در فرهنگ و اندیشه اسلامى، اوقات فراغت با بیهودگی و معطّلی یا آلودگی و روزمرگی همسو نیست، بلکه فراغت، فرصت دوباره‌ای برای تلاش و فعالیت‌های فکری و جوشش شناخت و بینش است که در آن گرچه فعالیت‌های ظاهری فیزیکی تعطیل می‌شود، کوششی درونی و سفر به دیار قرب و قرار الهى، با پاکی‌نیّت و تابناکی اندیشه آغاز می‌گردد. سوغات این سفر نیز تا هفته‌ها و ماه‌ها و گاه سال‌های بسیار، روشنی‌بخش شب‌ها و روزهای زندگی خواهد بود. ازاین‌رو، امام سجاد(ع) از پیشگاه پروردگار پر مهر چنین درخواست می‌کند:. خدایا! اگر برای ما فراغتی از کا

جوان و اوقات فراغت اوقات فراغت جوان اوقات فراغت

ادامه مطلب ...
خلاصي ازاين نگراني نکته هاي امتحاني براي دانش آموزان و دانشجويان

خلاصی ازاین نگرانی. نکته های امتحانی برای دانش آموزان و دانشجویان. فرض کنید مجبورید چند جلد کتاب را برای امتحان مطالعه کنید. وقت کافی برای انجام آن دارید ولی نمی توانید چشمهای خود را باز نگه دارید. با نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان سال، اضطراب و نگرانی بر دانش آموزان و دانشجویان مسلط می شود. این موضوع می تواند به کاهش شانس دانش آموز برای کسب نمره ای که لایق آن است منجر شود که این اتفاق حتی می تواند برای معلم یا استاد این دانش آموزو دانشجو افسوس و نگرانی به دنبال داشته باشد. چندین تکنیک وجود دارد که به کمک آن می توان از نگرانی این ایام خلاصی

ادامه مطلب ...
زندان نشان هاوابستگی به یک برند خاص

زندان نشان ها. وابستگی به یک برند خاص. مارک گرایی، وابستگی به یک برند خاص و گرایش به استفاده از برخی برندها، یکی از سرگرمی ها و مشغولیات مهم برخی از افراد در زندگی شده است و به نظر می رسد که این مساله دارای یک سود دوسویه است. از یک طرف مصرف کننده این مارکها به نیازهای ارضا نشده خود پاسخ دلخواه می دهند و از طرف دیگر حربه فروشنده ها برای دست یابی به سود بیشتر و فزون تر، به نتیجه مثبت می رسد. شاید بتوان به راحتی خریداران و مصرف کنندگان این مارکها را قربانیان این مساله خواند چرا که باید همواره شتاب کنند تا از آخرین مدل کیف، کفش، بلوز، ساعت و . عق

ادامه مطلب ...
نمره ی 20 کلاس راهکارهای موثر در تحصیل خوب نوجوانان

نمره ی 20 کلاس. راهکارهای موثر در تحصیل خوب نوجوانان. حتما این سوال برای بسیاری از والدین گرامی پیش می آید که : " چه کار کنیم تا فرزندانمان به خوبی درس بخوانند و دچار مشکلات تحصیلی نشوند ؟ " در این مجال ، برآنیم تا این سوال مهم را مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهای موثری را ارائه نمائیم . نکات زیر به مواردی اشاره می نماید که شما را در توفیق این امر یاری می رساند. هماهنگی با مدرسه ارتباط و هماهنگی با مدرسه از همان ابتدای تحصیل ، سبب می شود تا از فضای تحصیلی فرزند خود ، میزان تکالیف ، زمان مورد نیاز تکالیف ، روش معلم و . آگاه شوید و در موقعیت های

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه