حقوق کودکان

افـــزایـــش اعتماد به نفس در کــودکـان

اعتماد به نفس سالم، زره کودکان در برابر چالش‌های زندگی است. کودکانی که نسبت به خودشان احساس خوبی دارند، به هنگام رویارویی با تضادها و اختلافات، بسیار راحت‌تر اوضاع را درک کرده و کنترل همه‌چیز را در دست می‌گیرند و در برابر فشارهای منفی، مقاومت نشان می‌دهند. کودکانی که اعتماد به نفس دارند، ظاهراً همیشه آماده لبخند زدن هستند و از زندگی لذت بیشتری می‌برند. آنها واقع‌بین هستند و دید مثبتی به زندگی دارند. در عوض، کودکانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، فوراً با تعارض‌ها و اختلافات دچار نگرانی و ناامیدی می‌شوند؛ نسبت به خودشان دیدگاه منفی داشته و ا

ادامه مطلب ...
دایکندی سرزمین فراموش شدگان و نخبه گان

عذرا حسینی دایکندی ولایتی دورافتاده از چشمان دولت، دایکندی ولایتی که هیچ کار بنیادینی در بخش معارف ودیگر بخش های آن صورت نگرفته، دایکندی ولایتی که هیج بنای معیاری برای درس خواندن ندارد،خلاصه دایکندی سرزمین فراموش شده گان. آری معارف دایکندی فراموش شده ازچشم دیگران باز بدون کوچکترین همکاری دولت مرکزی همانند سال های گذشته درخشید و در آینده هم بدون شک خواهد درخشید. با وجود شاگردان بیشمار، مکتب و معلم به اندازه کافی ندارد، دانشگاه ندارد، محصلین زیادی از دایکندی در سراسر افغانستان درس خوانند. شاگردان دایکندی لباس رنگارنگ، پنطلون های کوبایی، عطر فر

ادامه مطلب ...
آسيب شناسي کودک آزاري

به طور کلی در مطالعه مسائل و مشکلات اجتماعی موضوعاتی از قبیل تعریف یا تعاریف، علل، راه حل ها و پیامدهای مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در تعریف مسائل اجتماعی به معیارهایی چون ابعاد ذهنی و عینی مسائل، تعارض ��ن با ارزش ها و امور مطلوب اکثریت یا بخش هایی از مردم یک جامعه، نارضایتی مردم و نیاز به تغییر و راه حل تاکید شده است. در رویکردهای اخیر جامعه شناسی موضوع چگونگی و فرآیند تعریف مساله اجتماعی و اینکه چه کسانی در این فرآیند نقش دارند از اهمیت کلیدی برخوردار است. برحسب این رویکرد، تعریف و برساختن یک پدیده یا یک وضعیت و کنش به مثابه مسا

ادامه مطلب ...
دراول ماه مه از حقوق کودکان حمایت کنیم

درافغانستان کودکان زیادی هستند که به کارهای مختلفی مشغول اند. این. کودکان به خاطر پیدا نمودن پول و تامین هزینه های زندگی خودوخانواده هایشان. مجبوربه کارهای شاقه استند. اگرچند معضله کارکودکان تنهادرافغانستان نیست بلکه کودکان دربسیاری. ازکشورهای فقیرویا درحال رشد، آسیا و افریقا درکارخانه های بزرگ با درآمدهای. ناچیزی مشغول به کاراند. بخش بزرگی ازاین کودکان بیش ازپنج تا یازده سال سن. دارند. علت اصلی کارکودکان درسراسرجهان فقرومشکلات اقتصادی است. برای همین مبارزه. با کارکودکان یک بخش جدایی نا پذیرازسیستم رفاه درتمام کشورها باید باشد. در. کشورهای ن

ادامه مطلب ...
حقوق کودکان و موانع فرهنگی – ساختاری

کودکان به عنوان سرمایه و منبع اصلی رشد وشکوفایی آینده یک جامعه است. نسلی که جانشین بازیگران فعلی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … جامعه. خواهند شد. کودک امروز همان رهبران آینده یک جامعه است، چنانچه رهبران امروزی همان. کودکان دیروزند که امروز بر مسند تصمیم گیری سرنوشت جامعه مان تکیه زده اند. جامعه. سالم نیازمند این است که کودکان سالم و خلاق برای فردای این جامعه تحویل دهند. هیچ. انسانی بطور ذاتی و فطری بزهکار و خلافکار نیست. خلافکاری و بزهکاری یک پدیده ای. اجتماعی و اکتسابی است، پدیده ای که افراد یک جامعه از محیط ناسالم در شرایط ک

ادامه مطلب ...
برای داشتن یک جامعه سالم کودکان را فراموش نکنیم

سازمان ملل در۲۰ نوامبرسال ۱۹۸۹ اولین کنوانسیون حقوق کودکان را به. تصویب رساند . این کنوانسیون حقوق مدنی. سیاسی. اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کودکان را. دربرمی گیرد. کنوانسیون حقوق کودکان در تمام جهان ازاهمیت زیادی. برخورداراست. دولت های امضا کننده ، وظیفه دارند که آن را اجرا کنند. تا کنون اکثر. کشورها این پیمان نامه را امضا کرده ودر بیشتر کشور ها اجرا می شود. شکایت. مربوط به برخورد دولت ها با این کنوانسیون درسازمان ملل ثبت وبررسی می شود. این کنوانسیون شامل ماده های زیاد می. شود ازجمله:. -هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد!. -وقتی یک کشور و یا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه