تکامل و پیشرفت فیزیکی نوپا به کمک بازی

چگونه مي توانيد به تكامل و پيشرفت فيزيكي كودك خود كمك كنيد؟

برای تقویت رشد و توانائیهای فیزیکی کودک، کارهای زیادی می توانید. انجام دهید و بازی یکی از بهترین هاست. در اینجا ایده های عملی برای بازی کودک. پیشنهاد شده است و به شما کمک می کند تا مهارتهای فیزیکی رو به رشد کودک خود را تا. حد زیادی تقویت کنید، همچنین می توانید آنها را به راحتی در برنامه روزانه خود جای. دهید. شما خواهید دید که راهکارهای زیادی ارائه شده اند تا بتوانید به کمک آنها،. حتی برای فعالترین و پرانرژی ترین کودکان هم سرگرمیهایی مفرح و شاد فراهم کنید. بالا رفتن و حفظ تعادل. خط خطی و نقاشی کردن. لباس پوشیدن و درآوردن. پُر و خالی کردن. شکل

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: بالا رفتن و حفظ تعادل

کودکان دوست دارند مهارت جدید راه رفتن را به کار گرفته و آنرا برای کارهای. پیچیده تر و در موقیعت های جدید (مثلا بالا و پایین رفتن از راه پله ها) مورد. استفاده قرار دهند. حفظ تعادل بر روی کُندِه درخت یا یک تکه چوب، راه رفتن روی. دیوار کوتاه باغ یا روی جدول کنار خیابان وقتی که دستش را گرفته اید، برای آنها. هیجان انگیز است؛ همینطور بالا رفتن از هر چیزی که موجب شود آنها احساس کنند از. اندازه طبیعی خود کمی بزرگتر شده اند نیز می تواند آنها را به هیجان آورد. در واقع، کودکان به طور ذاتی علاقه دارند از چیزهای مختلف بالا بروند و این. تمایل ممکن است والدی

بازی بالا رفتن بازی حفظ تعادل

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: خط خطي و نقاشي كردن

کودک نوپای شما احتمالا بین 12 تا 18 ماهگی، تلاش برای "نوشتن" را آغاز خواهد. کرد. این تلاش او در ابتدا صرفا به صورت خط خطی کردن کاغذ خواهد بود؛ و احتمالا بین. 18 تا 24 ماهگی با کشیدن خطوط افقی و عمودی و یا حتی یک دایره، شما را شگفت زده. خواهد کرد. تشویق این خط خطیهای اولیه، موجب بروز تواناییهای جدید در او می شود. هنگام نقاشی با مداد رنگی، مهارتهای حرکتی ظریفی مانند گرفتن و نگه داشتن (توسط. دستها و انگشتان) به کار گرفته می شوند؛ همچنین این کار باعث پیشرفت بینایی کودک. شما و ارتقای تخیلات او نیز می شود. یک ورقه بزرگ از کاغذ ضخیم را برای هنرمند ت

بازی خط خطی نقاشی خط خطی

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: لباس پوشيدن و در آوردن

لباس پوشیدن و سپس درآوردن لباس، یکی از علاقه های اصلی کودکان است؛ شاید تا به. حال برایتان پیش آمده باشد که بهترین لباسهای روز عید یا مهمانی را به او پوشانده. باشید و 10 دقیقه بعد ببینید که او لخت شده است! اما لباس پوشاندن و در آوردن (برای. خودش یا عروسکش) می تواند امکان تمرین کردن برای افزایش هماهنگی بین انگشتها و. دستانش را فراهم سازد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید آن است که شرایط را به گونه ای مهیا کنید. که کودک، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد؛ همچنین برای زمانی که احتمالا او موفق. نمی شود، یک سرگرمی یا کار جالب تدارک ببینید تا حواس

بازی لباس پوشیدن

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: پُر و خالي كردن

کودک شما فهمیده است که خالی کردن یک ظرف یا سبد، در مقایسه با پُر کردن آن، به. دقت و مهارت کمتری نیاز دارد. این کار، یکی از اولین مهارتهای ظریف حرکتی است که. کودک شما بر آن تسلط پیدا می کند؛ و البته همین که او بتواند خالی کردن یک ظرف را. به طور کامل یاد بگیرد، این کار را بارها و بارها تکرار خواهد کرد. هرچند خالی کردن. چیزهای مختلف ممکن است شما را به ستوه آورد، اما برای کودک، یک تمرین ذهنی و درکی. بسیار مهم نیز هست: کودک شما به تدریج درک می کند که یک شی (مثلا کیف دستی شما) می. تواند چند شی دیگر (مثلا کلیدها، کیف پول و دستمال کاغذی) را در درون خ

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: شكل دادن و به هم ريختن

بچه ها، مخلوقات کوچولو و هوسرانی هستند: می خواهند بو بکشند، مزه ها را بچشند،. و لمس کنند. اگر بتوانید تعداد زیادی از اشیاء متنوع و جذاب را در اختیار او قرار. دهید که آنها را لمس کند، مدتی طولانی او را سرگرم کرده اید و دستهای او مشغول به. کار خواهند بود؛ به علاوه فرصتی مناسب برای افزایش قدرت و همچنین ظرافت حرکات دستها. و انگشتانش به دست می آورد. خاک رس و گل سفالگری یا خمیر بازی کودکان که آلوده یا سمی نباشند، موقعیت ایده. آلی را برای تمرین با دستها و انگشتانش در اختیار او قرار می دهد: با غلتاندن، شکل. دادن، مشت زدن و نهایتا فُرم دادن به آنها به

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: هُل دادن و كشيدن

اگر کودک شما هنوز هم در مرحله یادگیری راه رفتن است، اسباب بازیهای کشیدنی و. هُل دادنی می توانند یک گزینه ایده آل برای او باشند، زیرا هم مهارتهایی را که او. در حال تمرین بر روی آنها است (مانند بلند شدن از زمین و نهایتا قرار گرفتن در حالت. ایستاده) پرورش می دهند و هم در انجام کارهایی که او هنوز چندان در آنها مهارت پیدا. نکرده است (مثل حرکت عمودی) به او کمک می کنند. ماشین یا اتوبوسهایی که به قدری. بزرگ باشند که او بتواند در حالت کاملا ایستاده آنها را بکشد، برای او بسیار عالی. هستند. بهتر است به دنبال ماشین یا اتوبوسی بگردید که هم یک دسته محکم و

تکامل بازی ها

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: غلتاندن و پدال زدن

هنگامی که کودک شما بفهمد که پاهایش، کلید حرکت کردن هستند، از استفاده از ماشین. شخصی خودش! برای این طرف و آن طرف رفتن، لذت خواهد برد. اولین چرخی که می توانید. برای او بخرید، یک اسباب بازی ساده با یک صندلی کوچک بر روی آن است که ارتفاع آن از. سطح زمین نیز باید بسیار کم باشد تا او بتواند پاهایش را به زمین بفشارد و چرخ را. به جلو هُل بدهد (ممکن است هنوز برای پدال زدن زود باشد). امروزه فروشگاههای اسباب. بازی فروشی، چرخهایی بسیار متنوع را ارائه می کنند و در نتیجه شما به سادگی می. توانید نمونه ای را پیدا کنید که مورد علاقه او هم باشد. کودک شما ممکن

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: دويدن و پريدن

کودکان از دویدن و پریدن خوششان می آید؛ اما جدا کردن هر دو پا از زمین به طور. همزمان، سخت تر از آن چیزی است که ما به یاد می آوریم و البته برای کودکی که می. خواهد این کار را بکند اما موفق نمی شود، ناامید کننده هم خواهد بود. شما می توانید. دو دست او را بگیرید و بگذارید روی تختخواب فنری یا یک ترامپولین کوچک (که مخصوص. حرکات ژیمناستیک است)، بالا و پایین بپرد؛ به این ترتیب او می تواند انجام این حرکت. را تمرین کند. همچنین می توانید چند بالش در کف اتاق قرار دهید و از او بخواهید که. از روی یک صندلی کوتاه یا مبل، به روی بالشها بپرد. برای کودکان بزرگتر

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: روي هم سوار كردن، مرتب كردن و به نخ كشيدن

قرار دادن یک بلوک بر روی بلوک دیگر و متعادل کردن آن، یا گذراندن یک تکه نخ از. وسط حلقه های رنگی و البته نهایتا به هم ریختن همه چیزهایی که درست شده است، یکی از. سرگرمیهای اصلی کودکان است. همچنین این کارها برای استفاده از انگشتهایی که روز به. روز هنرمندتر و ماهرتر می شوند و نیز تمرین منظم کردن و ساختن چیزهای مختلف، بسیار. سودمند خواهد بود. برای اینکه این کارهای معماری و جور کردن را برای کودک جذاب تر کنید، بلوکهایی. در اندازه ها، شکلها و رنگهای مختلف در اختیار او قرار دهید، همچنین چیزهای متنوع. دیگری نیز برای ساختن و بازی کردن در اختیار او بگذاری

بازی مرتب کردن

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: آب بازي و شنا كردن

بازیهای آبی یکی از بهترین راههایی هستند که موجب افزایش هماهنگی بین اعضای بدن. کودک شده و همچنین باعث می شوند که او با بدنش اُنس بگیرد؛ اما بهتر است کودک را. مرحله به مرحله با آب آشنا کنید و برای این کار، از خود کودک کمک بگیرید. بعضی از. بچه ها دوست دارند که سرشان را زیر آب ببرند، اما این کار برای برخی دیگر دشوار به. نظر می رسد و مدتی زمان می برد. بعضی ها از آب بازی خوششان می آید، اما بعضی دیگر. دوست دارند که به آرامی با دست یا پا، با آب بازی کنند. اکثر کودکان، احساس شناور. بودن بر سطح آب را دوست دارند: این کودکان می توانند هنگامی که در آب هس

بازی آب بازی

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: پرتاب كردن و گرفتن

توپ در اندازه های مختلف (برای پرتاب کردن، گرفتن و غلتاندن)، هم موجب افزایش. هماهنگی بین دست و چشم او می شود و هم چابکی و مهارتهای حرکتی او را افزایش می دهد. کودک شما مدتها پیش (بین سه تا هفت ماهگی) یاد گرفته است که اشیاء مختلف را با دست. بردارد، اما هماهنگی کامل دست، که او را قادر می سازد تا توپ را بغلتاند یا به سمت. چیزی (یا کسی) پرتاب کند، معمولا بین هجده ماهگی تا سه سالگی حاصل می شود. یاد. گرفتن این مهارت، یک پیشرفت بزرگ است: او ابتدا غلتاندن توپ را یاد می گیرد، سپس. پرت کردن آرام یک توپ از روی زمین را یاد می گیرد، بعد ابتدا برداشتن توپ و پ

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي كودك

تکامل و پیشرفت فیزیکی کودک :بالا رفتن وحفظ تعادلکودکان دوست دارند مهارت جدید راه رفتن را به کار گرفته و آنرا برای کارهای پیچیده تر و در موقیعت های جدید (مثلا بالا و پایین رفتن از راه پله ها) مورد استفاده قرار دهند. حفظ تعادل بر روی کُندِه درخت یا یک تکه چوب، راه رفتن روی دیوار کوتاه باغ یا روی جدول کنار خیابان وقتی که دستش را گرفته اید، برای آنها هیجان انگیز است؛ همینطور بالا رفتن از هر چیزی که موجب شود آنها احساس کنند از اندازه طبیعی خود کمی بزرگتر شده اند نیز می تواند آنها را به هیجان آورد. در واقع، کودکان به طور ذاتی علاقه دارند از چیزهای م

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي به كمك بازي: خط خطي و نقاشي كردن

کودک نوپای شما احتمالا بین 12 تا 18 ماهگی، تلاش برای "نوشتن" را آغاز خواهد کرد. این تلاش او در ابتدا صرفا به صورت خط خطی کردن کاغذ خواهد بود؛ و احتمالا بین 18 تا 24 ماهگی با کشیدن خطوط افقی و عمودی و یا حتی یک دایره، شما را شگفت زده خواهد کرد. تشویق این خط خطیهای اولیه، موجب بروز تواناییهای جدید در او می شود. هنگام نقاشی با مداد رنگی، مهارتهای حرکتی ظریفی مانند گرفتن و نگه داشتن (توسط دستها و انگشتان) به کار گرفته می شوند؛ همچنین این کار باعث پیشرفت بینایی کودک شما و ارتقای تخیلات او نیز می شود. یک ورقه بزرگ از کاغذ ضخیم را برای هنرمند تازه

بازی خط خطی نقاشی خط خطی

ادامه مطلب ...
تكامل و پيشرفت فيزيكي كودك :بالا رفتن وحفظ تعادل

کودکان دوست دارند مهارت جدید راه رفتن را به کار گرفته و آنرا برای کارهای پیچیده تر و در موقیعت های جدید (مثلا بالا و پایین رفتن از راه پله ها) مورد استفاده قرار دهند. حفظ تعادل بر روی کُندِه درخت یا یک تکه چوب، راه رفتن روی دیوار کوتاه باغ یا روی جدول کنار خیابان وقتی که دستش را گرفته اید، برای آنها هیجان انگیز است؛ همینطور بالا رفتن از هر چیزی که موجب شود آنها احساس کنند از اندازه طبیعی خود کمی بزرگتر شده اند نیز می تواند آنها را به هیجان آورد. در واقع، کودکان به طور ذاتی علاقه دارند از چیزهای مختلف بالا بروند و این تمایل ممکن است والدین آنها

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه