تاثیر قصه ها بر ذهن کودکان

تاثیر قصه ها بر ذهن کودکان

قصه ها برای کودکان خردسال فقط یک محرک روانی و شنیداری نیستند، بلکه. کارکردهای فراوانی برای این گروه از کودکان دارند . اکثر ما در کودکی ها ی خود روزهایی را به یاد می آوریم که. بزرگترها برای سرگرم کردن و یا کوتاه نمودن شب های بلند زمستان با قصه، مثل و. چیستان اعضای خانواده را گرد هم می آوردند و لحظات استثنایی و دلپذیری را در پس. این داستانهای راز گونه و پر معنا فراهم می کردند لحظاتی که تا کنون در یاد و. خاطره باقی مانده است. نویسندگان حوزه کودک و نوجوان هم چنین روانشناسان رشد بر این عقیده هم رای هستند. که قصه-ها برای کودکان خردسال فقط یک محرک روا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه