بازی درمانی

نرمش همراه با كودكان

انجام نرمش و ورزش روزانه باید برای هر کس به عنوان یک اولویت قرار بگیرد. و برای والدین وقت چندان زیادی ندارد و وقت کمتری برا ی انجام نرمش روزانه دارند و آنقدر گاهی سرشان شلوغ است که به سختی می توانند کارهایشان را با هم هماهنگ کنند. وقتی که تابستان از راه می رسد و بچه ها تعطیل می شوند مشکل والدین چند برابر می شود زیرا که کودکان می خواهند برنامه فوق العاده داشته و در کلاسهای غیر درسی شرکت کنند. اما باید بدانید که یافتن فرصت هایی برای انجام نرمش و فعالیت های جسمی مرتب آنقدر مهم است که باید به عنوان یک اولویت در تقویم تان ثبت شود. درست مثل بازی

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی درمانی

بازی درمانگر در واقع از موقعیت بازی برای ایجاد ارتباط با کودک استفاده می‌کند و تلاش می‌کند به تخلیه هیجانی او و حل و فصل مشکلات او در زندگی عادی‌اش بپردازد. بازی درمانی یکی از روشهای مؤثر در درمان مشکلات رفتاری و روانی کودکان است. بطور کلی بازی نقش مؤثری در رشد کودک دارد و در خلال بازی می‌توان به بسیاری از ویژگیها، مسائل و رشد کودک پی برد. بازی‌های کودکان مختلف و نوع ویژگی‌هایی که از خود ظاهر می‌سازند تفاوتهایی با یکدیگر دارند. هر چند نوع بازیها در گروه‌های سنی و بچه‌های گروه سنی مشترکاتی دارد، اما نوع شرکت کودک در بازی اهمیت ویژه دارد. بازی

ادامه مطلب ...
اگر تکلم کودک تان مشکل دارد این 5 بازی را امتحان کنید

این 5 بازی همه آنها از سه سالگی قابل اجرا هستند. در ضمن برای انجام. بازی های گروهی می توانید کودکان همسایه های ساکن در مجتمع را نیز دعوت کنید:. امروز قصد داریم 5 بازی را به شما معرفی کنیم، بازی هایی که در عین. سادگی اهداف مهمی را محقق می سازند. هرچند ممکن است برخی از آن ها برای شما آشنا. باشد و حتی در دوران کودکی آن ها را انجام داده باشید ولی یادآوری آن ها به خصوص. برای والدین جوان، خالی از لطف نیست. این 5 بازی همه آنها از سه سالگی قابل اجرا هستند. در ضمن برای انجام. بازی های گروهی می توانید کودکان همسایه های ساکن در مجتمع را نیز دعوت کنید.

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی درمانی

بازی درمانگر در واقع از موقعیت بازی برای ایجاد ارتباط با کودک. استفاده می‌کند و تلاش می‌کند به تخلیه هیجانی او و حل و فصل مشکلات او در زندگی. عادی‌اش بپردازد. بازی درمانی یکی از روشهای مؤثر در درمان مشکلات رفتاری و روانی کودکان است. بطور. کلی بازی نقش مؤثری در رشد کودک دارد و در خلال بازی می‌توان به بسیاری از. ویژگیها، مسائل و رشد کودک پی برد. بازی‌های کودکان مختلف و نوع ویژگی‌هایی که از خود ظاهر می‌سازند تفاوتهایی با. یکدیگر دارند. هر چند نوع بازیها در گروه‌های سنی و بچه‌های گروه سنی مشترکاتی. دارد، اما نوع شرکت کودک در بازی اهمیت ویژه دارد.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه