متخصصین روانکاوی کودکان اثر شش میم را در تربیت کودک موثر می دانند و

متخصصین روانکاوی کودکان اثر شش میم را در تربیت کودک موثر می دانند و عنوان می کنند که:نیاز روانی بچه های ما، عبارت است از انتقال اثر شش میم. این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت کرده باشد، میم هفتمش “مــوفقیــت” است که خود به خود پدید خواهد آمد:
 
۱٫ تو محبوبی
۲٫ تو محترمی
۳٫ تو مطرحی
۴٫ تو مهمی
۵٫ تو مفیدی
۶٫ تو می فهمی
اگر ما در رفتار و گفتارمان این ۶ میم را به فرزندان مان انتقال دهیم میم هفتم “مــوفقیــت” خود به خود خواهد آمد؛ یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد. در آن صورت این آدم در تحصیل و زندگی و کار و… موفق خواهد شد.
البته ضد این شش میم که گفته شد، چیزهای دیگری هم هستند که اگر پدر و مادرها انجامش ندهند، عکس این نتیجه را می گیرند و آن آرایه ۷ “ت” است که خیلی سخت است. این ۷ “ت” را هر کسی دریافت کرد، “ت” هشتمش تباهی است که انتظارش را می کشد:
۱٫ تنبیه
۲٫ توهین
۳٫ تهدید
۴٫ تحقیر
۵٫ تبعیض
۶٫ تنفر
۷٫ ترس
همه افراد شکست خورده و جامعه ستیزها و…، در کارنامه های خود این “ت” ها را دارند، یعنی تاثیر “ت” تحقیر با “ت ” تحسین، زمین تا آسمان است.”
بنابراین اگر تلاش کنیم که نکات و ویژگی های مثبت فرزندانمان را برجسته نموده و آنها را بابت این ویژگی ها تشویق نماییم به صورت ناخودآگاه و بلکه شاید آگاهانه سعی بر آن خواهند داشت تا برای تشویق بیشتر و مورد تایید قرار گرفتن آن ویژگی ها را در وجود خود افزایش دهند.
تاکید می شود که اگر ما در رفتار و گفتارمان ۶ میم :
۱٫ تــو محبوبی
۲٫ تــو محترمی
۳٫ تــو مطرحی
۴٫ تــو مهمی
۵٫ تــو مفیدی
۶٫ تــو می فهمی
را به فرزندانمان انتقال دهیم میم هفتم “مــوفقیــت” خود به خود خواهد آمد.
و حال آنکه در صورت تحقیر و تنبیه آنان، خود را به همان صورتی می پذیرند که شما آنها را خطاب نمودید و متصور شده اید. به علاوه این که خاصیتی در تنبیه هست که در تشویق یافت نمی شود و آن ایجاد روحیه مقاومت و لجبازی است، با ایجاد این حالت در وجودش، زمینه ای را برای عدم پذیرش هرچه راستی و درستی است فراهم می کنیم.
کافیست کمی فکر کنید؛ شما بیشتر توسط کسانی که محبت و عشق خود را ابراز می کنند و در ایفای آن خساست به خرج نمی دهند جذب می شوید یا افرادی که مدام با تحقیر شما در جهت لطمه به شخصیتتان فعالیت می کنند ؟!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه