یاد خدا. شب که میشه ستاره ها. راهی آسمون میشن. دور و بر ماه میشینن. همدل و همزبون میشن. شب ها بیا کنارهم. به آسمون نگا کنیم. ستاره ها را ببینیم. بازم یاد خدا کنیم. به یاد بیاریم که خدا. ما آدما را آفرید. ماه قشنگ نقره ای. ستاره ها را آفرید. بیا با هم بگیم خدا،. خدای پاک و مهربون. هر کسی که به یادته. به آرزوهاش برسون. https://telegram. me/koodaktebyan تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

یاد خدا
یاد خدا

یاد خدا

شب که میشه ستاره ها
راهی آسمون میشن
دور و بر ماه میشینن
همدل و همزبون میشن

یاد خدا

شب ها بیا کنارهم
به آسمون نگا کنیم
ستاره ها را ببینیم
بازم یاد خدا کنیم

یاد خدا
به یاد بیاریم که خدا
ما آدما را آفرید
ماه قشنگ نقره ای
ستاره ها را آفرید

یاد خدا
بیا با هم بگیم خدا،
خدای پاک و مهربون
هر کسی که به یادته
به آرزوهاش برسون

https://telegram.me/koodaktebyan

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه